Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA


Kategori Soal : Latihan Soal Bahasa Jawa


Preview Latihan Soal Bahasa Jawa

Yen kepengen awake sehat iku uripe kudu ….

A. mangan terus

B. dolanan

C. resikan lan olah raga


Kepriye unine kucing … .

A. Meong meong

B. cit cit cuit

C. guk guk


Ibuku sregep ngunjuk jamu ,mulane ibu dadi ……..

A. cilik lan ayu

B. Sehat lan ayu

C. Lemuh lan ayu


mripat iku digunakake kanggo …
a. mangan
b. mikul
c. ningali


joko : “sapa jenengmu?”
rani : “ ……”
a. jenengku rani
b. aku saka semarang
c. jenengmu joko


Mangan – adik – roti bolu , yen ditata dadi ukara sing bener yaiku …

A. Roti bolu mangan adhik

B. Mangan adhik roti bolu

C. Adhik mangan roti bolu


ibu tindak peken. basa ngokone yaiku …
a. ibu lunga sekolah
b. ibu lunga sawah
c. ibu lunga pasar


andi diparingi hadiah soko bu guru
andi banjur ngucapake …
a. ngapurane
b. sugeng enjang
c. matur nuwun


budi tangi turu jam lima esuk
sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone
———————
kapan budi pamitan karo wong tuane
a. jam setengah pitu
b. jam enem esuk
c. jam pitu


Anak sapi arane pedhet ,yen anake kadal arane

A. Genjik

B. Bledug

C. Thobil


rini arep mangkat sekolah
rini kudu …. karo wong tuane
a. njaluk sangu
b. pamitan
c. dolanan


bapak nembe tindak
basa ngokone tindak yaiku …
a. mangan
b. lunga
c. bali


Yen ketemu pak guru wayah sore kudu ngucapake …
a. sugeng dalu
b. sugeng sonten
c. sugen enjang


kewan sing senengane kluruk yaiku …
a. kucing
b. pitik
c. wedus


aku piranti sing bentuke bisa bunder lan kotak
aku dipasang ing tembok uga ing tangan
aku kanggo nuduhake wektu
aku yaiku …
a. pit
b. buku
c. jam


gamelan sing carane ngunekake kudu disebul
lan digawe saka pring yaiku …
a. suling
b. gong
c. bonang


budi tangi turu jam lima esuk
sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone
———————
sapa sing diterangake ing cerita dhuwur iku …
a. wong tuane budi
b. budi
c. kancane budi


Sadurunge mangan kudune….

A. wijik lan dungo

B. wijik lan turu

C. wijik lan nesu


rahmad saiki wes kelas telu
pitakon andhedhasar wangsulan ing dhuwur iku sing bener yaiku …
a. saiki rahmad bijine pira?
b. saiki rahmad wes mulih durung?
c. saiki rahmad wes kelas pira?


Sedulurku lanang sing lahire sakwise aku yaiku …
a. kakang
b. mbakyu
c. adhi