Latihan Soal Online

Bahasa Jawa SD Kelas 3

Latihan soal pilihan ganda Bahasa Jawa SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


Sing ora kalebu jinise tetuwuhan sing iso ditandhur ing mangsa rendheng yaiku ….

A. pari

B. semongko

C. jagung


Jawaban:

Nalika mangsa ketiga akeh wong sing ….

A. Kangelan nggolek banyu resik

B. angel golek pangan

C. kena bencana pagebluk


Jawaban:

Sing diarani Mongso Ketigo yaiku …

A. Mongso terang ora ono udan

B. Tengah-tengahing mongso ketigo, yen wayah isuk adhem banget.

C. Mongso udan


Jawaban:

Tanduran sing bisa urip ing mangsa ketiga yaiku..

A. Telo

B. Sawi

C. Kubis


Jawaban:

Langit peteng /mendhung, angin banter lan ana suara gluduk kalebu pertandha …

A. Ketigi

B. Arep udan

C. Bedhiding


Jawaban:

Tembang ing ngisor iki kang isine supaya bocah ora meles-malesan/kesed yaiku………………

A. Cublak cublak suweng

B. Gundhul-gundhul pacul

C. jamuran

D. Menthog-menthog


Jawaban:

apa sing diarani mongso panen?…………..

A. mongso larang pangan

B. mongso udan

C. mongso ngundhuh pari


Jawaban:

Pranata mangsa ing negara Indoneisa ana loro, yaiku…

A. mangsa gugur lan mangsa ketiga

B. mangsa rendheng lan mangsa sadha

C. mangsa rendheng lang mangsa ketiga

D. mangsa ketiga lan mangsa desta


Jawaban:

ukara pitakon sing cocok kanggo gambar iki?

A. amargo apa sak desa omahe padha kebanjiran?

B. udane deres banget?

C. omahe kena banjir?


Jawaban:

Ibu : Najwa

Najwa : . . . . .

Ibu : tumbasno gula yo nduk

Najwa: Inggih bu

Ukara kang trep kanggo mangsuli Ibu yaiku . . . . .

A. Ana apa bu?

B. Iyo bu

C. dalem bu


Jawaban:

Tengah-tengahing mongso ketigo, yen wayah isuk adhem banget diarani ….

A. Ketigo

B. Bedhidhing

C. Rendheng


Jawaban:

Tulung jupukno bukuku ing meja

Supaya dadi ukara panjaluk kudu diwenehi tanda….
_
A. Seru

B. Takon

C. Titik

D. Koma


Jawaban:

mongso larang pangan yaiku……………

A. mongso panen

B. mongso paceklik

C. mongso ketigo


Jawaban:

Mangsa adhem klebu ing pranata mangsa…

A. Indonesia

B. Eropa

C. Miturut adat jawa

D. Australis


Jawaban:

Cengkrongan ugo diarani…

A. judul

B. warangka

C. tema


Jawaban:

Ukara sing pas kanggo gambar yaiku …

A. Mangsa rendheng udan isuk lan awan

B. Ing mangsa ketiga akeh sumur sat lan kekeringan

C. Sampah sing numpuk yen musim rendheng iso gawe banjir


Jawaban:

Yen akeh bledek, angin, udan iku biasane mangsa?……………….

A. panas

B. adem

C. Rendheng


Jawaban:

Wong sing maragakake crita yaiku….

A. Tema

B. Paraga

C. Latar wektu

D. Panggonan


Jawaban:

Yen akeh bledug, angin, panas, iku biasane mangsa?………..

A. paceklik

B. rendheng

C. ketigo


Jawaban:

Ngemat Energi

Sak wise sinau Fawwaz lan Ega di dawuhi bapak ibune yen kudu hemat energi. Manfaate hemat energi kuwi akeh banget, contohe hemat duit lan pengeluaran, ngurangi polusi , njaga sumber daya alam lan ngrawat alat elektronik.

Bapak lan ibu ya jelasne cara hemat energi contohe mateni lampu sak wise digawe, nggawe banyu secukupe, lan mbatesi ndelok TV. Fawwaz lan Ega wis ngerti, bapak lan ibu mulai sak iki ngajak dheweke ngemat energi.

Kepriye carane ngemat energi?

A. Lampu sawise digawe ora dipateni

B. Nggawe banyu secukupe

C. Isuk awan sore ndelok TV


Jawaban:

Papan kanggo nyimpen duwit supoyo aman yaiku…

A. celengan

B. saku

C. bank


Jawaban:

Cacah e aksara jawa ana…

A. 10

B. 20

C. 15


Jawaban:

diarani mongso apa ing gambar iki?………….

A. panen ngundhuh jagung

B. panen ngundhuh telo

C. panen ngundhuh pari


Jawaban:

Mangsane gegodhongan padha gogrog, kayu-kayu padha pruthil, klebu mangsa. . . .

A. Katelu

B. Karo

C. Kalimo

D. Kasa


Jawaban:

ibu ngombe wedhang jahe. basa kramane ngombe yaiku?

A. dhahar

B. Ngunjuk

C. ngombe


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.