Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 3

Preview:


Tembang ing ngisor iki kang isine supaya bocah ora meles-malesan/kesed yaiku………………

A. Cublak cublak suweng

B. Gundhul-gundhul pacul

C. jamuran

D. Menthog-menthog


Mangsane gegodhongan padha gogrog, kayu-kayu padha pruthil, klebu mangsa. . . .

A. Katelu

B. Karo

C. Kalimo

D. Kasa


Astane adhik lara. Astane benere….

A. Sikil

B. Kuping

C. Lambe

D. Tangan


Tetuwuhan sing mati nalika mangsa ketiga yaiku ….

A. pari

B. jagung

C. palawija


Tanduran sing bisa urip ing mangsa ketiga yaiku..

A. Telo

B. Sawi

C. Kubis


mongso larang pangan yaiku……………

A. mongso panen

B. mongso paceklik

C. mongso ketigo


Yen akeh bledek, angin, udan iku biasane mangsa?……………….

A. panas

B. adem

C. Rendheng


Opo tegese hana ….

A. utusan

B. ana

C. dadi


Ngemat Energi

Sak wise sinau Fawwaz lan Ega di dawuhi bapak ibune yen kudu hemat energi. Manfaate hemat energi kuwi akeh banget, contohe hemat duit lan pengeluaran, ngurangi polusi , njaga sumber daya alam lan ngrawat alat elektronik.

Bapak lan ibu ya jelasne cara hemat energi contohe mateni lampu sak wise digawe, nggawe banyu secukupe, lan mbatesi ndelok TV. Fawwaz lan Ega wis ngerti, bapak lan ibu mulai sak iki ngajak dheweke ngemat energi.

Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku . . . .

A. Ngemat energi

B. Mateni lampu sawise digawe

C. Njaga sumber daya alam


Pranata mangsa ing negara Indoneisa ana loro, yaiku…

A. mangsa gugur lan mangsa ketiga

B. mangsa rendheng lan mangsa sadha

C. mangsa rendheng lang mangsa ketiga

D. mangsa ketiga lan mangsa desta
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.