Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 3

Preview:


apa sing diarani mongso panen?…………..

A. mongso larang pangan

B. mongso udan

C. mongso ngundhuh pari


Ngemat Energi

Sak wise sinau Fawwaz lan Ega di dawuhi bapak ibune yen kudu hemat energi. Manfaate hemat energi kuwi akeh banget, contohe hemat duit lan pengeluaran, ngurangi polusi , njaga sumber daya alam lan ngrawat alat elektronik.

Bapak lan ibu ya jelasne cara hemat energi contohe mateni lampu sak wise digawe, nggawe banyu secukupe, lan mbatesi ndelok TV. Fawwaz lan Ega wis ngerti, bapak lan ibu mulai sak iki ngajak dheweke ngemat energi.

Kepriye carane ngemat energi?

A. Lampu sawise digawe ora dipateni

B. Nggawe banyu secukupe

C. Isuk awan sore ndelok TV


Ngemat Energi

Sak wise sinau Fawwaz lan Ega di dawuhi bapak ibune yen kudu hemat energi. Manfaate hemat energi kuwi akeh banget, contohe hemat duit lan pengeluaran, ngurangi polusi , njaga sumber daya alam lan ngrawat alat elektronik.

Bapak lan ibu ya jelasne cara hemat energi contohe mateni lampu sak wise digawe, nggawe banyu secukupe, lan mbatesi ndelok TV. Fawwaz lan Ega wis ngerti, bapak lan ibu mulai sak iki ngajak dheweke ngemat energi.

Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku . . . .

A. Ngemat energi

B. Mateni lampu sawise digawe

C. Njaga sumber daya alam


mongso larang pangan yaiku……………

A. mongso panen

B. mongso paceklik

C. mongso ketigo


Pranata mangsa ing negara Indoneisa ana loro, yaiku…

A. mangsa gugur lan mangsa ketiga

B. mangsa rendheng lan mangsa sadha

C. mangsa rendheng lang mangsa ketiga

D. mangsa ketiga lan mangsa desta


diarani mongso apa ing gambar iki?………….

A. panen ngundhuh jagung

B. panen ngundhuh telo

C. panen ngundhuh pari


Sing diarani Mongso Ketigo yaiku …

A. Mongso terang ora ono udan

B. Tengah-tengahing mongso ketigo, yen wayah isuk adhem banget.

C. Mongso udan


Mangsa adhem klebu ing pranata mangsa…

A. Indonesia

B. Eropa

C. Miturut adat jawa

D. Australis


Papan kanggo nyimpen duwit supoyo aman yaiku…

A. celengan

B. saku

C. bank


Tulung jupukno bukuku ing meja

Supaya dadi ukara panjaluk kudu diwenehi tanda….
_
A. Seru

B. Takon

C. Titik

D. Koma


Yen akeh bledug, angin, panas, iku biasane mangsa?………..

A. paceklik

B. rendheng

C. ketigo


Astane adhik lara. Astane benere….

A. Sikil

B. Kuping

C. Lambe

D. Tangan


Nalika mangsa ketiga akeh wong sing ….

A. Kangelan nggolek banyu resik

B. angel golek pangan

C. kena bencana pagebluk


Cengkrongan ugo diarani…

A. judul

B. warangka

C. tema


ibu ngombe wedhang jahe. basa kramane ngombe yaiku?

A. dhahar

B. Ngunjuk

C. ngombe


Tetuwuhan sing mati nalika mangsa ketiga yaiku ….

A. pari

B. jagung

C. palawija


Tanduran sing bisa urip ing mangsa ketiga yaiku..

A. Telo

B. Sawi

C. Kubis


Ukara sing pas kanggo gambar yaiku …

A. Mangsa rendheng udan isuk lan awan

B. Ing mangsa ketiga akeh sumur sat lan kekeringan

C. Sampah sing numpuk yen musim rendheng iso gawe banjir


Ibu : Najwa

Najwa : . . . . .

Ibu : tumbasno gula yo nduk

Najwa: Inggih bu

Ukara kang trep kanggo mangsuli Ibu yaiku . . . . .

A. Ana apa bu?

B. Iyo bu

C. dalem bu


Alas alas akeh sing kobong, iku kalebu ing mangsa …..

A. rendheng

B. ketiga

C. pagebluk


Wong sing maragakake crita yaiku….

A. Tema

B. Paraga

C. Latar wektu

D. Panggonan


Tengah-tengahing mongso ketigo, yen wayah isuk adhem banget diarani ….

A. Ketigo

B. Bedhidhing

C. Rendheng


Mangsane gegodhongan padha gogrog, kayu-kayu padha pruthil, klebu mangsa. . . .

A. Katelu

B. Karo

C. Kalimo

D. Kasa


Cacah e aksara jawa ana…

A. 10

B. 20

C. 15


Opo tegese hana ….

A. utusan

B. ana

C. dadi
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.