Latihan Soal Online

Penilaian Akhir Semester Bahasa Jawa SD Kelas 3

Latihan soal pilihan ganda Penilaian Akhir Semester Bahasa Jawa SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


Madharane adhik lara, madharan tegese ….

A. tangan

B. weteng

C. kuping


Jawaban:

Punjere utawa underane crita yaiku ….

A. tema

B. latar

C. alur


Jawaban:

Mangsa rendheng kosok baline ….

A. mangsa ketiga

B. mangsa rendheng

C. mangsa paceklik


Jawaban:

Yen kerja kudu sregep ben uripe ora nelangsa Tembung nelangsa tegese yaiku ….

A. susah

B. cukup

C. bungah


Jawaban:

Bayu : ” ….. ”

Riko : “Amarga ing lapangan iku amba lan ora ana montor!”

Pitakon kang bener kanggo njangkepi pachelaton ing dhuwur yaiku ….

A. Kenapa lapangane dadi amba?

B. Sapa sing dolanan ing lapangan?

C. Kenapa bocah-bocah seneng bal-balan ana ing lapangan?


Jawaban:

Adhik dahar sega goreng. Ukara kasebut sing bener yaiku ….

A. Adhik dahar sega goreng

B. Adhik mangan sega goreng

C. Adhik nedha sega goreng


Jawaban:

Kang kalebu kewan galak yaiku ….

A. gajah

B. kucing

C. singa


Jawaban:

Urutane crita diarani ….

A. alur

B. amanat

C. topik


Jawaban:

Tetuwuhan kang asile kependhem diarani ….

A. pala ijo

B. kembang

C. pala pendhem


Jawaban:

Bocah loro nyata kesengsem ndeleng kahanan iku.

Tembung ndeleng tegese ….
_
A. ngrungoake

B. ngambu

C. nyawang


Jawaban:

Wong sing gelem omong apa anane diarani ….

A. Grapyak

B. Loma

C. Jujur


Jawaban:

Nalika mangsa ketiga sawahe petani padha ….

A. nela

B. banjir

C. subur


Jawaban:

Cerita pengalaman pribadhi kalebu crita …..

A. nonfiksi

B. fiksi

C. sesambungan


Jawaban:

Tembung panuntun tegese …..

A. sederhana

B. bimbingan

C. panutan


Jawaban:

Bocah loro nyata kesengsem ndeleng kahanan iku.

Tembung kesengsem tegese ….
_
A. sedih

B. seneng

C. tertarik


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.