Latihan Soal Penilaian Akhir Semester Bahasa Jawa SD Kelas 3

Preview:


Cerita pengalaman pribadhi kalebu crita …..

A. nonfiksi

B. fiksi

C. sesambungan


Mangsa rendheng kosok baline ….

A. mangsa ketiga

B. mangsa rendheng

C. mangsa paceklik


Urutane crita diarani ….

A. alur

B. amanat

C. topik


Kang kalebu kewan galak yaiku ….

A. gajah

B. kucing

C. singa


Tetuwuhan kang asile kependhem diarani ….

A. pala ijo

B. kembang

C. pala pendhem


Adhik dahar sega goreng. Ukara kasebut sing bener yaiku ….

A. Adhik dahar sega goreng

B. Adhik mangan sega goreng

C. Adhik nedha sega goreng


Bayu : ” ….. ”

Riko : “Amarga ing lapangan iku amba lan ora ana montor!”

Pitakon kang bener kanggo njangkepi pachelaton ing dhuwur yaiku ….

A. Kenapa lapangane dadi amba?

B. Sapa sing dolanan ing lapangan?

C. Kenapa bocah-bocah seneng bal-balan ana ing lapangan?


Nalika mangsa ketiga sawahe petani padha ….

A. nela

B. banjir

C. subur


Madharane adhik lara, madharan tegese ….

A. tangan

B. weteng

C. kuping


Bocah loro nyata kesengsem ndeleng kahanan iku.

Tembung kesengsem tegese ….
_
A. sedih

B. seneng

C. tertarik


Yen kerja kudu sregep ben uripe ora nelangsa Tembung nelangsa tegese yaiku ….

A. susah

B. cukup

C. bungah


Punjere utawa underane crita yaiku ….

A. tema

B. latar

C. alur


Wong sing gelem omong apa anane diarani ….

A. Grapyak

B. Loma

C. Jujur


Tembung panuntun tegese …..

A. sederhana

B. bimbingan

C. panutan


Bocah loro nyata kesengsem ndeleng kahanan iku.

Tembung ndeleng tegese ….
_
A. ngrungoake

B. ngambu

C. nyawang
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.