Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal PTS Bahasa Jawa SD Kelas 1

Preview:


Budi lan Wawan dolanan bal-balan ing …

A. omah

B. kebun

C. lapangan


Umurku pitung tahun.

Panulisan sing padha karo tembung ing ndhuwur yaiku …
___
A. Umurku pitang taun

B. Umurku pitheng taun

C. Umurku pitung taun


… ing Jalan Mawar

A. Jenengku

B. Omahku

C. Umurku


Gambar iki jenenge …

A. tangan

B. kuping

C. sikil


Gambar iki arane …

A. tangan

B. kuping

C. sikil


Mripatku …

Irungku mung siji
___
A. papat

B. telu

C. loro


Piranti ing gambar kanggo dolanan…

A. badminton

B. bal-balan

C. kasti


Ukara sing trep karo gambar yaiku …

A. Adi lan kanca kancane dolanan bal balan

B. Rudi dolanan sepedaan

C. Lani dolanan masak-masakan


Piranti kanggo dolanan bal-balan yaiku …

A. raket

B. kok

C. bal


Gambar iki arane …

A. sapi

B. sape

C. sapu
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.