Latihan Soal PTS Bahasa Jawa SD Kelas 1

Preview:


Mripatku …

Irungku mung siji
___
A. papat

B. telu

C. loro


Umurku pitung tahun.

Panulisan sing padha karo tembung ing ndhuwur yaiku …
___
A. Umurku pitang taun

B. Umurku pitheng taun

C. Umurku pitung taun


Bocah-bocah kuwi lagi …

A. senam

B. nari

C. mlayu


Gambar iki jenenge …

A. tangan

B. kuping

C. sikil


Gunane kanggo …

A. ndheleng

B. nyekel

C. mlaku


Siti lan Rini lagi dolanan …

A. sekak

B. masak-masakan

C. dakon


………….jenengmu?

A. sapa

B. apa

C. kapan


Piranti kanggo dolanan bal-balan yaiku …

A. raket

B. kok

C. bal


Ibu masak sayur bayem ing …

A. pawon

B. lapangan

C. sawah


Rosa seneng maca …

A. koran

B. buku

C. majalah


… ing Jalan Mawar

A. Jenengku

B. Omahku

C. Umurku


Budi lan Wawan dolanan bal-balan ing …

A. omah

B. kebun

C. lapangan


Gambar iki arane …

A. sapi

B. sape

C. sapu


u – k – r – i – s

A. ruksi

B. kursi

C. sukri


d – u – n – a – n – r

yen disusun dadi tembung kang trep yaiku …
___
A. randu

B. nundar

C. nandur


Piranti ing gambar kanggo dolanan…

A. badminton

B. bal-balan

C. kasti


Jenengku …………………

A. Ali

B. Budi

C. Nita


Ukara kang cocog karo ing gambar yaiku …

A. Bayu lagi dolanan.

B. Bayu lagi maca

C. Bayu lagi nulis.


Iki arane …

A. neker

B. layangan

C. bal


Gambar iki aksarane …

A. o – d – o – l – a – n

B. s – i – k – a – t – a – n

C. a – d – u – s


Gambar iki arane …

A. tangan

B. kuping

C. sikil


Rudhi lan adhine padha … ing Sengkaling

A. senam

B. nglangi

C. dolanan


Ukara sing trep karo gambar yaiku …

A. Adi lan kanca kancane dolanan bal balan

B. Rudi dolanan sepedaan

C. Lani dolanan masak-masakan
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.