Latihan Soal Online

PTS Bahasa Jawa SD Kelas 1

Latihan 23 soal pilihan ganda PTS Bahasa Jawa SD Kelas 1 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

… ing Jalan Mawar

A. Jenengku

B. Omahku

C. Umurku


Jawaban:


………….jenengmu?

A. sapa

B. apa

C. kapan


Jawaban:


Gunane kanggo …

A. ndheleng

B. nyekel

C. mlaku


Jawaban:


Piranti kanggo dolanan bal-balan yaiku …

A. raket

B. kok

C. bal


Jawaban:


Mripatku …

Irungku mung siji
___
A. papat

B. telu

C. loro


Jawaban:


Gambar iki jenenge …

A. tangan

B. kuping

C. sikil


Jawaban:


Umurku pitung tahun.

Panulisan sing padha karo tembung ing ndhuwur yaiku …
___
A. Umurku pitang taun

B. Umurku pitheng taun

C. Umurku pitung taun


Jawaban:


Iki arane …

A. neker

B. layangan

C. bal


Jawaban:


d – u – n – a – n – r

yen disusun dadi tembung kang trep yaiku …
___
A. randu

B. nundar

C. nandur


Jawaban:


Gambar iki aksarane …

A. o – d – o – l – a – n

B. s – i – k – a – t – a – n

C. a – d – u – s


Jawaban: