Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 6

Preview:


Bapak pucung amung sirah klawan gembung

Padha dikunjara

Mati sajroning ngaurip

Mijil baka sipucung dadi dahana

Wangsulan saka tembang kasebut yaiku …

A. Geni

B. Gajah

C. Sepur

D. Penthol korek


Gatra tembang sing unine:

Agama ageming aji

Pira lan kapriye guru wilangan lan guru lagune ?

A. 8i

B. 3i

C. 8a

D. 8ji


Jinise tembang macapat ana . . .

A. sewelas

B. pitu

C. wolu

D. sepuluh


PUCUNG

Urip bareng iku kudu guyub rukun

Ora nggolek perkara

Ngomong ya sing ati-ati

Aja nganti bubar gegara perkara

Tembang kasebut kedadean saka … pada

A. 1

B. 4

C. 5

D. 6


Setitekna tembang ing ngisor iki !

Mingkar mingkuringangkara,

Akarana karenan mardi siwi,

Sinawung resmining kidung,

Sinuba sinukarta,

Mrih kertarta pakartining ngilmu luhung,

Kang tumrap wong tanah Jawa,

Agama ageme aji.

Tembang apa iki ?

A. Kinanthi

B. Pocung

C. Pangkur

D. dolanan


Akarana karenan mardi siwi,

Tembung siwi tegese … .
___
A. murid

B. anak/putra

C. bocah wadon

D. bocah


titikane tembang gambuh, yaiku …

A. 7u, 11o, 12i, 8o, 8u

B. 7u, 10u, 12i, 8u, 8o

C. 7u, 10u, 11i, 8u, 8o

D. 7u, 12u, 11i, 8u, 8u


Setitekna tembang iki !

Bapak pucung,

saben dina tansah bingung,

Badanira panjang,

Tutukira pan persagi,

Saben dina pucung nguntal buntutira.

Tembang apa iki ?

A. Pocung

B. Dhandhanggula

C. Megatruh

D. Pangkur


Tibane swara ing pungkasane gatra yaiku …

A. Guru lagu

B. Guru wilangan

C. Guru swara

D. Guru basa


Guru gatra yaiku …..

A. Tibane swara ing pungkasane gatra

B. Cacahe gatra saben sapada

C. Cacahe wanda saben sagatra

D. Tibane swara saben sawanda
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.