Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 6

Preview:


Ana pira cacahing gatra tembang pangkur?

A. songo

B. pitu

C. wolu

D. enem


Sing kalebu jinis tembang macapat yaiku …..

A. Maskumambang

B. Balabak

C. Citramengeng

D. Girisa


tembang kang nggambarake pisahing antarane jiwa lan raga …

A. megatruh

B. durma

C. dhandhanggula

D. pocung


PUCUNG

Urip bareng iku kudu guyub rukun

Ora nggolek perkara

Ngomong ya sing ati-ati

Aja nganti bubar gegara perkara

Pesen sing bisa dijupuk saka tembang kasebut yaiku …

A. Yen urip kudu ngati-ati

B. Dadi wong kudu seneng tulung-tinulung

C. Dadi wong kudu seneng golek gegara

D. Yen urip iku kudu guyub rukun


samengko ingsun tutur,

sembah catur supaya lumuntur,

dhingin raga cipta jiwa rasa kaki,

ing kana lamun tinemu,

tandha nugrahaning Manon.

tembang ing dhuwur kalebu jenis tembang macapat apa?

A. sinom

B. pangkur

C. gambuh

D. durma


Tibane swara ing pungkasane gatra yaiku …

A. Guru lagu

B. Guru wilangan

C. Guru swara

D. Guru basa


Akarana karenan mardi siwi,

Tembung siwi tegese … .
___
A. murid

B. anak/putra

C. bocah wadon

D. bocah


Setitekna tembang iki !

Bapak pucung,

saben dina tansah bingung,

Badanira panjang,

Tutukira pan persagi,

Saben dina pucung nguntal buntutira.

Tembang apa iki ?

A. Pocung

B. Dhandhanggula

C. Megatruh

D. Pangkur


tembang kang nggambarake wong isih ana ing kandhutan ibune yaiku …

A. dhandhanggula

B. kinanthi

C. sinom

D. maskumambang


Bapak pucung amung sirah klawan gembung

Padha dikunjara

Mati sajroning ngaurip

Mijil baka sipucung dadi dahana

Wangsulan saka tembang kasebut yaiku …

A. Geni

B. Gajah

C. Sepur

D. Penthol korek
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.