Latihan Soal Online

PTS 1 Bahasa Jawa SD Kelas 3

nmr108247-1urutnmr108248-2urutnmr108249-3urutnmr108250-4urutnmr108251-5urutnmr108252-6urutnmr108253-7urutnmr108254-8urutnmr108255-9urutnmr108256-10urutnmr108257-11urutnmr108258-12urutnmr108259-13urutnmr108260-14urutnmr108261-15urutnmr108262-16urutnmr108263-17urutnmr108264-18urutnmr108265-19urutnmr108266-20uruttotalx20x

Latihan 20 soal pilihan ganda PTS 1 Bahasa Jawa SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


Tandurane katon ijo royo-royo amarga saben dina tansah ….

A. Disirami

B. Diluku

C. Ditugeli

D. Disemprot


Jawaban:

Kang kalebu jenenge kembang, kajaba ….

A. Melati

B. Kucing

C. Mawar

D. Kamboja


Jawaban:

Piranti iki gunane kanggo ngresiki meja lan kursi yaiku ….

A. Ekrak

B. Sapu sada

C. Pel-pelan

D. Sulak


Jawaban:

Pandhawa kuwi cacahe lima, dene satriya sing kembar jenenge ….

A. Nakula lan Sadewa

B. Arjuna lan Sadewa

C. Werkudara lan Arjuna

D. Puntadewa lan Werkudara


Jawaban:

Dedege Werkudara iku gedhe lan ….

A. Gagah dhuwur

B. Cilik

C. Kuru

D. Lemu


Jawaban:

Srengenge jumedhul ana ing sisih ….

A. Lor

B. Kidul

C. Wetan

D. Kulon


Jawaban:

Nalika tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara ngadekake pawiyatan taman siswa.

Miturut wacan iku nalika tahun 1922, Ki Hajar Dewantara ngadekake ….

A. Taman Wacan

B. Taman Sinau

C. Taman Mini

D. Taman Siswa


Jawaban:

Panengahe Pandhawa yaiku ….

A. Werkudara

B. Arjuna

C. Puntadewa

D. Nakula


Jawaban:

Nalika kuwi Pak Dirman gerah. Tembung gerah basa ngokone ….

A. Mulih

B. Lara

C. Adus

D. Mangan


Jawaban:

Yen wayah esuk hawane krasa ….

A. Seger

B. Panas

C. Atis

D. Sumuk


Jawaban:

Layangan kuwi diumbulake nganggo ….

A. Benang

B. Kawat

C. Senar

D. Kabel


Jawaban:

Kuku pancanaka kuwi gamane satriya Pandhawa kang aran ….

A. Nakula

B. Sadewa

C. Werkudara

D. Arjuna


Jawaban:

Wayang kuwi sing nglakokake dalang kanthi iringan ….

A. Gamelan

B. Gitar

C. Organ

D. Suling


Jawaban:

Raden Arjuna kuwi duwe keprigelan nganggo ….

A. Senjata

B. Keris

C. Gada

D. Panah


Jawaban:

Rahman ora gelem ngapusi amarga dheweke iku bocah sing ….

A. Nrimanan

B. Jujur

C. Sabar

D. Goroh


Jawaban:

Ki Hajar Dewantara gedhe banget kawigatene tumprap ….

A. Lingkungan

B. Bebrayan

C. Kasarasan

D. Pendhidhikan


Jawaban:

Anto menyang stasiun, amarga arep numpak ….

A. Sepur

B. Kapal

C. Sepedha

D. Bis


Jawaban:

Ing ngisor iki kalebu piranti wong reresik yaiku, kajaba ….

A. Sapu

B. Sulak

C. Pacul

D. Pel-pelan


Jawaban:

Sesantine Ki Hajar Dewantara sing kondang nganti saiki yaiku ….

A. Ing madya sung tuladha

B. Ing ngarsa tut wuri handayani

C. Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani

D. Ing ngarsa sung tuladha, tut wuri handayani


Jawaban:

Latare kudu … kareben resik.

A. Ditelesi

B. Disapu

C. Dikotori

D. Disiram


Jawaban: