Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal PAS 1 Bahasa Jawa SD Kelas 5

Preview:


Saben liwat, tanduran sinawang ijo ….

A. memplak

B. royo-royo

C. mbranang

D. gadhing


Saben preian akeh wisatawan kang padha plesiran. Plesiran tegese ….

A. sekolah

B. liburan

C. dolan

D. rekreasi


Tembung sumyah gembira tegese yaiku ….

A. seneng banget

B. susah

C. bingung

D. gela


Kutha Ngawi kalebu ing wewengkon provinsi ….

A. Jawa Tengah

B. Jogyakarta

C. Jawa Barat

D. Jawa Timur


Olehe nata barang mbok sing becik, aja … bisa mbebayani.

A. rujak wuni

B. suwuk sembur

C. tumpuk undhung

D. abang-abang lambe


Cacahing gatra ing saben pada diarani guru ….

A. wilangan

B. gatra

C. sastra

D. lagu


A. gatra

B. wilangan

C. swara

D. pada


Ing ngisor iki kalebu tembang macapat, kajaba ….

A. pucung

B. gambuh

C. praon

D. kinanthi


Yen arep lomba utawa tetandhingan, para siswa kudu sregep ora pareng ….

A. rewel

B. ngeremehake liyan

C. tangi awan-awan

D. ndhisiki musuh


Salah sijine titikane teks deskripsi ….

A. nggambarake kedadean kanthi cetha

B. pamaca ora bisa nggambarake kedadean

C. kabeh kedadean diurut kanthi urutan wektu

D. pamaca ora bisa ngerasakake utawa ngangen-angen kedadean
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.