Latihan Soal Online

PTS Bahasa Jawa SD Kelas 4

Latihan soal pilihan ganda PTS Bahasa Jawa SD Kelas 4 dan kunci jawaban.


Pacelathon bocah marang wong tuwa nanggo basa ….

A. ngoko lugu

B. ngoko alus

C. krama lugu

D. krama alus


Jawaban:

Tetembung sing runtut karo tembung ngarepe diarani ….

A. wirama

B. purwakanthi

C. surasa

D. sastra


Jawaban:

Pak Sidik njabuti paku sing nancap ing wit – witan. Pak Sidik iku klebu wong sing ….

A. Ora duwe pengawean sing tetep

B. Golek paku arep didol maneh

C. Peduli marang kelestarian lingkungan

D. seneng kluyuran golek paku


Jawaban:

Jedhing yen krane ora ditutup banyune mesti ….

A. amber

B. asat

C. kurang

D. entek


Jawaban:

Salah sijine tumindak sing klebu hemat energi yaiku ….

A. Udin mateni kipas angin sadurunge ninggalake kelas

B. budal moleh ferdi gawe mobil

C. Sak wise moleh kelase ditutup

D. Sakdurunge mlebu bocah-bocah nyapu kelas


Jawaban:

Pupuk sing asale saka kotorane kewan diarani pupuk ….

A. buatan

B. organik

C. kandhang

D. kimia


Jawaban:

Mbak Umi nggawe taplak meja sing bahane saka tas kresek. Sing ditindakake mbk Umi mau klebu kegiyatan ….

A. Recycle

B. Reuse

C. Reduce

D. Repair


Jawaban:

Cacahing wanda saben gatra kudu padha. iku geguritan gagrag lawas. wanda iku tegese ….

A. baris

B. suku kata

C. bait

D. tetembung


Jawaban:

saben sapada geguritan, dumadi saka siji ….

A. tema

B. gagasan

C. gagasan tambahan

D. gagasan pokok


Jawaban:

Geguritan gagrag anyar uga diarani geguritan ….

A. mentes

B. bebas

C. endah

D. pinathok


Jawaban:

Tibane swara ing pungkasane gatra iku diarani ….

A. guru swara

B. saka guru

C. guru lagu

D. guru gatra


Jawaban:

Sing klebu struktur fisik yaiku ….

A. tema

B. diksi

C. pesan moral

D. swasana


Jawaban:

Basa ngoko iku lumrahe dienggo guneman antarane ….

A. bocah cilik marang wong tuwa

B. bocah cilik karo kancane

C. wong tuwa karo wong tuwa

D. rakyat karo pejabat


Jawaban:

Budhe badhe … pundhi?

tembung kang trep kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku ….

A. tindak

B. lunga

C. kesah

D. wangsul


Jawaban:

Guyub tegese ….

A. greget mulane ora tumindak

B. greget tumindak bebarengan

C. urip sing selaras

D. urip ngadohi pasulayan


Jawaban:

Ukara ing teks pacelathon yaiku ….

A. dawa boseni

B. cekak aos

C. ngelantur

D. cekak banget


Jawaban:

Cacahing paraga/tokoh ing yeks pacelathon yaiku ….

A. loro utawa luwih

B. akeh banget

C. siji utawa luwih

D. ora bisa dietung


Jawaban:

Sing kalebu sampah anorganik yaiku ….

A. kertas

B. kaca

C. sisa sayuran

D. godhong


Jawaban:

Ibune Bagus gerah wis telung dina.

Tembung sing dicap kandel ing ukara mau tegese ….

A. adus

B. lunga

C. lara

D. turu


Jawaban:

Bapak naleni koran nanggo rumput jepang.

Tembung naleni iku linggane yaiku ….

A. talen

B. tali

C. nali

D. nalen


Jawaban:

yen isine geguritan iku sedhih, polatane sing maca kudu katon….

A. seneng supaya sing ngerungokake melu seneng

B. bungah supaya sing ngerungokake melu bungah

C. katon nelangsa supaya sing ngerungokake melu sedih

D. kato sedih supaya sig ngerungoake melu seneng


Jawaban:

Sampah sing numpuk ora cepet dibuwang ndadekake polusi ….

A. udara

B. air

C. tanah

D. udara, air, dan tanah


Jawaban:

Ing geguritan panggurit kepingin para pamaos bisa kagugah semangate sawise maca geguritan. bab iki klebu perangan ….

A. amanat

B. tema

C. swasana

D. rasa pangrasa


Jawaban:

Kapal mabur iku uga bisa nyebabake polusi, yaiku polusi ….

A. udara

B. tanah

C. air

D. sungai


Jawaban:

Kendharakan ngisor iki sing bisa ngotori polusi udara yaiku ….

A. montor

B. dhokar

C. becak

D. cikar


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.