Latihan Soal Online

PTS Bahasa Jawa SD Kelas 4

Latihan 35 soal pilihan ganda PTS Bahasa Jawa SD Kelas 4 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Supaya banyu jedhing ora amber lan ilang muspra becike ….

A. yen lagi ngisi jedhing kudu ditungoni

B. jedhing ora perlu diisi yen ora dibutuhake

C. diwenehi pelampung otomatis

D. yen ngisi ora dikebeki banyune


Jawaban:


Bu Dewi : “Surti, kowe arep menyang endi?”

Surti : ….

Ukara kang trep kanggo njangkepi pacelathon ing dhuwur yaiku ….

A. nyang omahe budhe

B. datheng dalemipun budhe

C. nyang griyane budhe

D. tindak griyane budhe


Jawaban:


yen isine geguritan iku sedhih, polatane sing maca kudu katon….

A. seneng supaya sing ngerungokake melu seneng

B. bungah supaya sing ngerungokake melu bungah

C. katon nelangsa supaya sing ngerungokake melu sedih

D. kato sedih supaya sig ngerungoake melu seneng


Jawaban:


Pemilihe tembung sing pantes lan mantes ndadekake gegurtan dadi ….

A. alus lan nrenyuhake

B. endah lan aji

C. kasar lan mangkelake

D. suci lan nyenengake


Jawaban:


Geguritan gagrag anyar uga diarani geguritan ….

A. mentes

B. bebas

C. endah

D. pinathok


Jawaban:


Bensin, pertalite, pertamax, lan batubara iku kalebu energi kang diasilake dening ….

A. pabrik

B. bumi

C. manungsa

D. omahan


Jawaban:


Sing kalebu sampah anorganik yaiku ….

A. kertas

B. kaca

C. sisa sayuran

D. godhong


Jawaban:


Tema karangan yaiku ….

A. gagasan pokok sing arep diwadhahi sajroning tulisan

B. gagasan tambahan sing arep diwadhahi sajroning tulisan

C. gagasan tambahan sing diandharake sajroning tulisan

D. gagasan pokok sing arep diandharake sajeroning tulisan


Jawaban:


Cacahing wanda saben gatra kudu padha. iku geguritan gagrag lawas. wanda iku tegese ….

A. baris

B. suku kata

C. bait

D. tetembung


Jawaban:


Mbak Umi nggawe taplak meja sing bahane saka tas kresek. Sing ditindakake mbk Umi mau klebu kegiyatan ….

A. Recycle

B. Reuse

C. Reduce

D. Repair


Jawaban: