Latihan Soal Online

Ulangan Bahasa Jawa SD Kelas 2

Latihan 25 soal pilihan ganda Ulangan Bahasa Jawa SD Kelas 2 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Saben dina Senen dianakake upacara bendera. Dina kramane . . . .

A. dinten

B. hari

C. wanci


Jawaban:


arane anak gajah yaiku……..

A. cemeng

B. bledug

C. angkrang


Jawaban:


Iki gambar………..

A. dolanan bal-balan

B. dolanan neker

C. dolanan dakon


Jawaban:


Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji.

Sing numpak ndara bei.

Sing ngiring para mantri.

Jrek jrek nong, jrek jrek gung.

Jrek jrek lurung.

Gedebug krincing, gedebug krincing.

Prog prog, gedebug jedher.

Sing numpak jaran yaitu …

A. ndara bei

B. para mantri

C. jaran teji


Jawaban:


Pithik jagone kluruk ing wayah?…………………..

A. Sore

B. Awan

C. Esuk


Jawaban:


Pandhawa iku cacahe ana ….

A. telu

B. papat

C. lima


Jawaban:


Bocah-bocah kelas papat padha maca buku ing . . . .

A. latar

B. perpustakaan

C. kantin


Jawaban:


Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji.

Sing numpak ndara bei.

Sing ngiring para mantri.

Jrek jrek nong, jrek jrek gung.

Jrek jrek lurung.

Gedebug krincing, gedebug krincing.

Prog prog, gedebug jedher.

Jarane jaran ….

A. keji

B. kaji

C. teji


Jawaban:


Kancil lan Bulus

Ana bulus ngomong karo Kancil kaya mengkene,

“Aku ora gumun yen kowe luwih cepet mlayu tinimbang aku, Cil. Nanging ayo padha nyoba balapan, sapa sing luwih ndisik tekan pinggir rawa iki.”

Kancil sing rumangs luwih pinter lan cepet mlayune nuruti omongane Bus.

Mangka Bulus enggal miwiti mlayu, nanging Kancil malah enak-enak lungguh.

Ing batine Kancil kaya mengkene,

“Si Bulus sing mlakune nggremet ben kempis-kempis keselen ndhisik, aku mesthi tanpa rekasa isoh nusul, aku mencolot ping teli utawa ping papat wae wis mesthi isoh nglancangi kewan sing nggremet kuwi.”

Ing nalika samoni, Bulus wis ameh tekan pinggir, Kancil isih sareh wae rumangsa urung isoh ditandingi.

Bareng Bulus wis kari pirang playonan, Kancil lagi keweden melu mlayu sakcepete.

Nanging merga kebacut, Kancil arepa kaya angin anggone mlayu, tetep kalah saka Bulus sing mlakune nggremet iku mau.

Tokoh dongeng ing ndhuwur yaiku ….

A. Kancil lan Baya

B. Kancil lan Bulus

C. Kancil lan Pak Tani


Jawaban:


Pandhawa sing kembar arane ….

A. Nakula lan Sadewa

B. Nakula lan Arjuna

C. Sadewa lan Werkudara


Jawaban: