Latihan Soal Online

Ulangan Bahasa Jawa SD Kelas 2

Latihan soal dan kunci jawaban Ulangan Bahasa Jawa SD Kelas 2.


Pandhawa sing kembar arane ….

A. Nakula lan Sadewa

B. Nakula lan Arjuna

C. Sadewa lan Werkudara


Jawaban:

Saben dina Senen dianakake upacara bendera. Dina kramane . . . .

A. dinten

B. hari

C. wanci


Jawaban:

Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji.

Sing numpak ndara bei.

Sing ngiring para mantri.

Jrek jrek nong, jrek jrek gung.

Jrek jrek lurung.

Gedebug krincing, gedebug krincing.

Prog prog, gedebug jedher.

Judul tembang ing nduwur mau yaiku ….

A. jaran goyang

B. jaran kepang

C. jaranan


Jawaban:

Wayah ngaso bocah-bocah padha njajan ing . . . .

A. kantin

B. toko

C. pasar


Jawaban:

“Taman safari prigen” panggonan plesir awujud?

A. Pasar

B. Kebun binatang

C. Sekolah


Jawaban:

Bocah-bocah kelas loro bal-balan ing . . .

A. kelas

B. lapangan

C. omah


Jawaban:

Gambar ing nduwur ikur Vina lagi apa ?

A. Sarapan

B. Sinau

C. Dolanan HP


Jawaban:

Kancil lan Bulus

Ana bulus ngomong karo Kancil kaya mengkene,

“Aku ora gumun yen kowe luwih cepet mlayu tinimbang aku, Cil. Nanging ayo padha nyoba balapan, sapa sing luwih ndisik tekan pinggir rawa iki.”

Kancil sing rumangs luwih pinter lan cepet mlayune nuruti omongane Bus.

Mangka Bulus enggal miwiti mlayu, nanging Kancil malah enak-enak lungguh.

Ing batine Kancil kaya mengkene,

“Si Bulus sing mlakune nggremet ben kempis-kempis keselen ndhisik, aku mesthi tanpa rekasa isoh nusul, aku mencolot ping teli utawa ping papat wae wis mesthi isoh nglancangi kewan sing nggremet kuwi.”

Ing nalika samoni, Bulus wis ameh tekan pinggir, Kancil isih sareh wae rumangsa urung isoh ditandingi.

Bareng Bulus wis kari pirang playonan, Kancil lagi keweden melu mlayu sakcepete.

Nanging merga kebacut, Kancil arepa kaya angin anggone mlayu, tetep kalah saka Bulus sing mlakune nggremet iku mau.

Bulus enggal miwiti mlayu, nanging Kancil malah enak-enak lungguh.

Lungguh tegese ….

A. njagong

B. ngadheg

C. mlayu


Jawaban:

Iki gambar………..

A. dolanan bal-balan

B. dolanan neker

C. dolanan dakon


Jawaban:

Pithik jagone kluruk ing wayah?…………………..

A. Sore

B. Awan

C. Esuk


Jawaban:

Pandhawa iku cacahe ana ….

A. telu

B. papat

C. lima


Jawaban:

Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji.

Sing numpak ndara bei.

Sing ngiring para mantri.

Jrek jrek nong, jrek jrek gung.

Jrek jrek lurung.

Gedebug krincing, gedebug krincing.

Prog prog, gedebug jedher.

Sing ngiring para ….

A. menteri

B. mantri

C. bei


Jawaban:

Bocah-bocah budhal sekolah kudu luwih . . . .

A. mburi

B. kari

C. esuk


Jawaban:

Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji.

Sing numpak ndara bei.

Sing ngiring para mantri.

Jrek jrek nong, jrek jrek gung.

Jrek jrek lurung.

Gedebug krincing, gedebug krincing.

Prog prog, gedebug jedher.

Sing numpak jaran yaitu …

A. ndara bei

B. para mantri

C. jaran teji


Jawaban:

Kelas papat baris ing lapangan sekolah. Loro kramane . . . .

A. sekawan

B. tiga

C. kalih


Jawaban:

Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji.

Sing numpak ndara bei.

Sing ngiring para mantri.

Jrek jrek nong, jrek jrek gung.

Jrek jrek lurung.

Gedebug krincing, gedebug krincing.

Prog prog, gedebug jedher.

Jarane jaran ….

A. keji

B. kaji

C. teji


Jawaban:

arane anake pithik yaiku………..

A. Gogor

B. Kuthuk

C. cindhil


Jawaban:

Piranti kanggo kerja bakti yaiku………..

A. Buku lan bolpen

B. Sapu lan sulak

C. Tas lan garisan


Jawaban:

arane anak gajah yaiku……..

A. cemeng

B. bledug

C. angkrang


Jawaban:

Iki gambar

A. dolanan bethengan

B. dolanan sepedha

C. dolanan bal-balan


Jawaban:

Kancil lan Bulus

Ana bulus ngomong karo Kancil kaya mengkene,

“Aku ora gumun yen kowe luwih cepet mlayu tinimbang aku, Cil. Nanging ayo padha nyoba balapan, sapa sing luwih ndisik tekan pinggir rawa iki.”

Kancil sing rumangs luwih pinter lan cepet mlayune nuruti omongane Bus.

Mangka Bulus enggal miwiti mlayu, nanging Kancil malah enak-enak lungguh.

Ing batine Kancil kaya mengkene,

“Si Bulus sing mlakune nggremet ben kempis-kempis keselen ndhisik, aku mesthi tanpa rekasa isoh nusul, aku mencolot ping teli utawa ping papat wae wis mesthi isoh nglancangi kewan sing nggremet kuwi.”

Ing nalika samoni, Bulus wis ameh tekan pinggir, Kancil isih sareh wae rumangsa urung isoh ditandingi.

Bareng Bulus wis kari pirang playonan, Kancil lagi keweden melu mlayu sakcepete.

Nanging merga kebacut, Kancil arepa kaya angin anggone mlayu, tetep kalah saka Bulus sing mlakune nggremet iku mau.

Wateke Kancil yaiku …

A. sombong

B. ngalah

C. apik


Jawaban:

Kancil lan Bulus

Ana bulus ngomong karo Kancil kaya mengkene,

“Aku ora gumun yen kowe luwih cepet mlayu tinimbang aku, Cil. Nanging ayo padha nyoba balapan, sapa sing luwih ndisik tekan pinggir rawa iki.”

Kancil sing rumangs luwih pinter lan cepet mlayune nuruti omongane Bus.

Mangka Bulus enggal miwiti mlayu, nanging Kancil malah enak-enak lungguh.

Ing batine Kancil kaya mengkene,

“Si Bulus sing mlakune nggremet ben kempis-kempis keselen ndhisik, aku mesthi tanpa rekasa isoh nusul, aku mencolot ping teli utawa ping papat wae wis mesthi isoh nglancangi kewan sing nggremet kuwi.”

Ing nalika samoni, Bulus wis ameh tekan pinggir, Kancil isih sareh wae rumangsa urung isoh ditandingi.

Bareng Bulus wis kari pirang playonan, Kancil lagi keweden melu mlayu sakcepete.

Nanging merga kebacut, Kancil arepa kaya angin anggone mlayu, tetep kalah saka Bulus sing mlakune nggremet iku mau.

Sapa sing menang lomba balapan?

A. Kancil

B. Bulus

C. Semut


Jawaban:

Kancil lan Bulus

Ana bulus ngomong karo Kancil kaya mengkene,

“Aku ora gumun yen kowe luwih cepet mlayu tinimbang aku, Cil. Nanging ayo padha nyoba balapan, sapa sing luwih ndisik tekan pinggir rawa iki.”

Kancil sing rumangs luwih pinter lan cepet mlayune nuruti omongane Bus.

Mangka Bulus enggal miwiti mlayu, nanging Kancil malah enak-enak lungguh.

Ing batine Kancil kaya mengkene,

“Si Bulus sing mlakune nggremet ben kempis-kempis keselen ndhisik, aku mesthi tanpa rekasa isoh nusul, aku mencolot ping teli utawa ping papat wae wis mesthi isoh nglancangi kewan sing nggremet kuwi.”

Ing nalika samoni, Bulus wis ameh tekan pinggir, Kancil isih sareh wae rumangsa urung isoh ditandingi.

Bareng Bulus wis kari pirang playonan, Kancil lagi keweden melu mlayu sakcepete.

Nanging merga kebacut, Kancil arepa kaya angin anggone mlayu, tetep kalah saka Bulus sing mlakune nggremet iku mau.

Tokoh dongeng ing ndhuwur yaiku ….

A. Kancil lan Baya

B. Kancil lan Bulus

C. Kancil lan Pak Tani


Jawaban:

Bocah-bocah kelas papat padha maca buku ing . . . .

A. latar

B. perpustakaan

C. kantin


Jawaban:

Kancil lan Bulus

Ana bulus ngomong karo Kancil kaya mengkene,

“Aku ora gumun yen kowe luwih cepet mlayu tinimbang aku, Cil. Nanging ayo padha nyoba balapan, sapa sing luwih ndisik tekan pinggir rawa iki.”

Kancil sing rumangs luwih pinter lan cepet mlayune nuruti omongane Bus.

Mangka Bulus enggal miwiti mlayu, nanging Kancil malah enak-enak lungguh.

Ing batine Kancil kaya mengkene,

“Si Bulus sing mlakune nggremet ben kempis-kempis keselen ndhisik, aku mesthi tanpa rekasa isoh nusul, aku mencolot ping teli utawa ping papat wae wis mesthi isoh nglancangi kewan sing nggremet kuwi.”

Ing nalika samoni, Bulus wis ameh tekan pinggir, Kancil isih sareh wae rumangsa urung isoh ditandingi.

Bareng Bulus wis kari pirang playonan, Kancil lagi keweden melu mlayu sakcepete.

Nanging merga kebacut, Kancil arepa kaya angin anggone mlayu, tetep kalah saka Bulus sing mlakune nggremet iku mau.

Kancik kari Bulus pada lomba apa?

A. balapan

B. lungguh

C. playon


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.