Latihan Soal Online

Geguritan - Bahasa Jawa SMA Kelas 11

nmr134737-1urutnmr134738-2urutnmr134739-3urutnmr134740-4urutnmr134741-5urutnmr134742-6urutnmr134743-7urutnmr134744-8urutnmr134745-9urutnmr134746-10urutnmr134747-11urutnmr134748-12urutnmr134749-13urutnmr134750-14urutnmr134751-15uruttotalx15x

Latihan 15 soal pilihan ganda Geguritan - Bahasa Jawa SMA Kelas 11 dan kunci jawaban.


Struktur sing gegayutan karo rima, ritme, lan metrum yaiku …

A. basa figuratif

B. tembung kongkret

C. purwakanthi

D. versifikasi

E. imaji


Jawaban:

Struktur guritan ana loro, yaiku … .

A. struktur batin lan struktur lahir

B. struktur jasmani lan struktur rokhani

C. struktur intern lan struktur ekstern

D. struktur batin lan rokhani

E. struktur jasmani lan struktur lahir


Jawaban:

Obahing awak nalika moco geguritan diarani…

A. wirama

B. wicara

C. wiraga

D. wirasa


Jawaban:

Ing struktur guritan, sikape pangripta marang pamaos ingaranan … .

A. rasa (feeling)

B. tema/makna (sense)

C. isi (konten)

D. nadha (tone)

E. amanat/ tujuan/ maksud (itention)


Jawaban:

Ritme iku mujudake … .

A. purwakanthi (persamaan bunyi) ing guritan

B. dhuwur endheke, dawa cendhake, banter aloni uni (bunyi)

C. gegantenaning munggah mudhune swara sacara teratur

D. mimike wadana nalika maca endha sawijine guritan

E. wangsulan kabeh bener


Jawaban:

Geguritan iku nang basa Indonesia diarani

A. pantun

B. puisi

C. lagu

D. sajak

E. wangsulan kabeh bener


Jawaban:

Wong sing nulis geguritan diarani . . .

A. panggurit

B. penulis

C. pamaos

D. dening


Jawaban:

Sadurunge nulis geguritan, mula kudu nemtokake . . .

A. tema

B. inspirasi

C. bahasa

D. foto


Jawaban:


makna geguritan ing dhuwur

A. Ibu seng sabar

B. ibu seng gak sabar

C. ibu seng nesunan

D. salah kabeh


Jawaban:

Pahlawanku

(R. Tantiningsih)

Pahlawanku

Wutahing ludirmu

Nyiram ibu pertiwi

Nadyan sang ibu

Kudu muwun sedhih

Karajang-rajang manahe

Karujit-rujit rasa pangrasane

Sapa kang nulis geguritan ing dhuwur?

A. R. Tantiningsih

B. R. Tanti

C. R.A. ningsih

D. R.A. Kartini


Jawaban:

Sing kalebu struktur batin guritan yaiku … .

A. tema (sense) lan amanat (itention)

B. tembung kongkret, dhiksi, imaji

C. pewajahan guritan (tipografi)

D. rasa (feeling) lan nada (tone)

E. wangsulan kabeh salah


Jawaban:

Maceme geguritan ono piro

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Jawaban:

Ing struktur nadha (tone), pangripta bisa nyampekake tema klawan nada … .

A. ngguroni, ndhikte, utawa nada sombong/ nganggep bodho

B. magawe beberengan klawan pamaos kanggo mecahake bab

C. masrahake bab mangkono wae marang pamaos

D. ora mesthi: kadhang ngguroni, lan kadhang ora

E. wangsulan kabeh bener


Jawaban:

Sing ora kalebu struktur fisik guritan yaiku … .

A. perwajahan guritan (tipografi)

B. tembung kongkret

C. tembung diksi lan imaji

D. tema (sense) lan nadha (tone)


Jawaban:

Maceme geguritan iku opo ae

A. Geguritan gagrak lawas

B. Geguritan gagrak anyar

C. Geguritan gagrak anyar lan Geguritan gagrak lawas

D. Kabeh bener


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:

Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12


Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.