Latihan Soal Online

Geguritan - Bahasa Jawa SMA Kelas 11

Latihan 15 soal pilihan ganda Geguritan - Bahasa Jawa SMA Kelas 11 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Sing kalebu struktur batin guritan yaiku … .

A. tema (sense) lan amanat (itention)

B. tembung kongkret, dhiksi, imaji

C. pewajahan guritan (tipografi)

D. rasa (feeling) lan nada (tone)

E. wangsulan kabeh salah


Jawaban:


Struktur sing gegayutan karo rima, ritme, lan metrum yaiku …

A. basa figuratif

B. tembung kongkret

C. purwakanthi

D. versifikasi

E. imaji


Jawaban:


Ing struktur nadha (tone), pangripta bisa nyampekake tema klawan nada … .

A. ngguroni, ndhikte, utawa nada sombong/ nganggep bodho

B. magawe beberengan klawan pamaos kanggo mecahake bab

C. masrahake bab mangkono wae marang pamaos

D. ora mesthi: kadhang ngguroni, lan kadhang ora

E. wangsulan kabeh bener


Jawaban:


Ing struktur guritan, sikape pangripta marang pamaos ingaranan … .

A. rasa (feeling)

B. tema/makna (sense)

C. isi (konten)

D. nadha (tone)

E. amanat/ tujuan/ maksud (itention)


Jawaban:makna geguritan ing dhuwur

A. Ibu seng sabar

B. ibu seng gak sabar

C. ibu seng nesunan

D. salah kabeh


Jawaban:


Wong sing nulis geguritan diarani . . .

A. panggurit

B. penulis

C. pamaos

D. dening


Jawaban:


Pahlawanku

(R. Tantiningsih)

Pahlawanku

Wutahing ludirmu

Nyiram ibu pertiwi

Nadyan sang ibu

Kudu muwun sedhih

Karajang-rajang manahe

Karujit-rujit rasa pangrasane

Sapa kang nulis geguritan ing dhuwur?

A. R. Tantiningsih

B. R. Tanti

C. R.A. ningsih

D. R.A. Kartini


Jawaban:


Maceme geguritan iku opo ae

A. Geguritan gagrak lawas

B. Geguritan gagrak anyar

C. Geguritan gagrak anyar lan Geguritan gagrak lawas

D. Kabeh bener


Jawaban:


Sadurunge nulis geguritan, mula kudu nemtokake . . .

A. tema

B. inspirasi

C. bahasa

D. foto


Jawaban:


Obahing awak nalika moco geguritan diarani…

A. wirama

B. wicara

C. wiraga

D. wirasa


Jawaban: