Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 3 Tema 1

Preview:


Bu Dokter ngasta obat saka Apotek

kangklebu tembung kriya yaiku….
___
A. Bu Dokter

B. Ngasta

C. obat

D. Apotek


Pembangkit Listrik tenaga air migunakake sumber energi

A. banyu

B. batubara

C. uap

D. minyak bumi


Nonton – Rudi – Ing – Balbalan – Kanjuruhan – Lapangan

Tembung ing dhuwur rakitane sing bener….
___
A. Rudi ing lapanga kanjuruhan nonton balbalan

B. Rudi nonton balbalan ing lapangan Kanjuruhan

C. balbalan ing lapangan kanjuruhan Rudi Nonton

D. Nonton balbalan Rudi ing Lapangan Kanjuruhan


Banu karo Dani dolanan Layanga. tembung ara ukura iki….

A. Banu

B. karo

C. layangan

D. dolanan


Ing Tembang dolanan”Padhan Rembulan” ana ukara kang mengkene, “Padhang bulan padhange kaya Rina”

Tembung rina kosok baline …..
___
A. wengi

B. esuk

C. sore

D. awan


Ibu masak ing pawon. Tembung ing klebu jenis tembung….

A. penggandheng

B. aran

C. sesuli

D. kriya


Dani maca buku crita. tembung maca kadhapuk…..

A. jejer

B. wasesa

C. lesan

D. katrangan


Bendungan Karangkates dumunung ing kecamatan….

A. Kalipare

B. Sumber pucung

C. pagak

D. karangkates


Eyang Putri isi esuk wis….ngendikane arep tindak-tindak

A. Siram

B. adus

C. kramas

D. jamas


Bendugan Karagkates banyune isih agung ora….

A. asat

B. angok

C. garing

D. entek


Pak Hardi nitih mobil menyang kantor. ukara iki lesane…..

A. Pak Hardi

B. nitih

C. mobil

D. menyang kantor


Bendungan karangkates kejaba kanggo PLTA uga kanggo…

A. perikanan

B. perekonomian

C. irigasi

D. kriya


Budi – Dimas – layangan – dolanan – karo – lapangan – ing

Tembung-tembung iki yen dirakit sing bener …..
___
A. Dolanan layangan Budi lan Dimas ing lapangan

B. Ing Lapangan DImas lan Budi Dolanan layangan

C. Dimas karo Budi dolanan layangan ing lapangan

D. Dolanan layangan ing lapangan DImas karo Budi


Nina tuku buku ing Gramedia. Katrangan ukara iki…

A. nina

B. tuku

C. buku

D. ing Gramedia


Nembang dolanan iku nembang sinambi….

A. jejogedan

B. geguyonan

C. sinau

D. dolanan
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.