Latihan Soal Online

Bahasa Jawa SD Kelas 3 Tema 1

nmr35692-1urutnmr35693-2urutnmr35694-3urutnmr35695-4urutnmr35696-5urutnmr35697-6urutnmr35698-7urutnmr35699-8urutnmr35700-9urutnmr35701-10urutnmr35702-11urutnmr35703-12urutnmr35704-13urutnmr35705-14urutnmr35706-15uruttotalx15x

Latihan 15 soal pilihan ganda Bahasa Jawa SD Kelas 3 Tema 1 dan kunci jawaban.


Ing Tembang dolanan”Padhan Rembulan” ana ukara kang mengkene, “Padhang bulan padhange kaya Rina”

Tembung rina kosok baline …..
___
A. wengi

B. esuk

C. sore

D. awan


Jawaban:

Pembangkit Listrik tenaga air migunakake sumber energi

A. banyu

B. batubara

C. uap

D. minyak bumi


Jawaban:

Pak Hardi nitih mobil menyang kantor. ukara iki lesane…..

A. Pak Hardi

B. nitih

C. mobil

D. menyang kantor


Jawaban:

Nina tuku buku ing Gramedia. Katrangan ukara iki…

A. nina

B. tuku

C. buku

D. ing Gramedia


Jawaban:

Bu Dokter ngasta obat saka Apotek

kangklebu tembung kriya yaiku….
___
A. Bu Dokter

B. Ngasta

C. obat

D. Apotek


Jawaban:

Bendungan Karangkates dumunung ing kecamatan….

A. Kalipare

B. Sumber pucung

C. pagak

D. karangkates


Jawaban:

Banu karo Dani dolanan Layanga. tembung ara ukura iki….

A. Banu

B. karo

C. layangan

D. dolanan


Jawaban:

Dani maca buku crita. tembung maca kadhapuk…..

A. jejer

B. wasesa

C. lesan

D. katrangan


Jawaban:

Nembang dolanan iku nembang sinambi….

A. jejogedan

B. geguyonan

C. sinau

D. dolanan


Jawaban:

Ibu masak ing pawon. Tembung ing klebu jenis tembung….

A. penggandheng

B. aran

C. sesuli

D. kriya


Jawaban:

Nonton – Rudi – Ing – Balbalan – Kanjuruhan – Lapangan

Tembung ing dhuwur rakitane sing bener….
___
A. Rudi ing lapanga kanjuruhan nonton balbalan

B. Rudi nonton balbalan ing lapangan Kanjuruhan

C. balbalan ing lapangan kanjuruhan Rudi Nonton

D. Nonton balbalan Rudi ing Lapangan Kanjuruhan


Jawaban:

Eyang Putri isi esuk wis….ngendikane arep tindak-tindak

A. Siram

B. adus

C. kramas

D. jamas


Jawaban:

Budi – Dimas – layangan – dolanan – karo – lapangan – ing

Tembung-tembung iki yen dirakit sing bener …..
___
A. Dolanan layangan Budi lan Dimas ing lapangan

B. Ing Lapangan DImas lan Budi Dolanan layangan

C. Dimas karo Budi dolanan layangan ing lapangan

D. Dolanan layangan ing lapangan DImas karo Budi


Jawaban:

Bendungan karangkates kejaba kanggo PLTA uga kanggo…

A. perikanan

B. perekonomian

C. irigasi

D. kriya


Jawaban:

Bendugan Karagkates banyune isih agung ora….

A. asat

B. angok

C. garing

D. entek


Jawaban: