Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 3 Tema 1

Preview:


Bu Dokter ngasta obat saka Apotek

kangklebu tembung kriya yaiku….
___
A. Bu Dokter

B. Ngasta

C. obat

D. Apotek


Budi – Dimas – layangan – dolanan – karo – lapangan – ing

Tembung-tembung iki yen dirakit sing bener …..
___
A. Dolanan layangan Budi lan Dimas ing lapangan

B. Ing Lapangan DImas lan Budi Dolanan layangan

C. Dimas karo Budi dolanan layangan ing lapangan

D. Dolanan layangan ing lapangan DImas karo Budi


Ibu masak ing pawon. Tembung ing klebu jenis tembung….

A. penggandheng

B. aran

C. sesuli

D. kriya


Dani maca buku crita. tembung maca kadhapuk…..

A. jejer

B. wasesa

C. lesan

D. katrangan


Nina tuku buku ing Gramedia. Katrangan ukara iki…

A. nina

B. tuku

C. buku

D. ing Gramedia


Pak Hardi nitih mobil menyang kantor. ukara iki lesane…..

A. Pak Hardi

B. nitih

C. mobil

D. menyang kantor


Nembang dolanan iku nembang sinambi….

A. jejogedan

B. geguyonan

C. sinau

D. dolanan


Eyang Putri isi esuk wis….ngendikane arep tindak-tindak

A. Siram

B. adus

C. kramas

D. jamas


Bendungan karangkates kejaba kanggo PLTA uga kanggo…

A. perikanan

B. perekonomian

C. irigasi

D. kriya


Banu karo Dani dolanan Layanga. tembung ara ukura iki….

A. Banu

B. karo

C. layangan

D. dolanan
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.