Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Sastra Budaya - Bahasa Jawa SMA Kelas 11

Preview:


gambar iki yaiku jinis karya sastra….
   
A.     cerkak jawa
   
B.     novel jawa
   
C.     geguritan
   
D.     macapat


Ing ngisor iki kang kalebu tembang macapat yaiku…

A. sinom

B. klinci ucul

C. padhang bulan

D. kartonyono


wayangan yaiku budaya kang awujud….

A. seni

B. kegiyatan masyarakat

C. kuliner

D. busana


ing ngisor iki kang ora kalebu unsur intrinsik yaiku….

A. alur

B. tema

C. pendidikan pangarang

D. penokohan


panganan iki yaiku wujud budaya khas kuliner saka dhaerah….
   
A.     surakarta
   
B.     ngayogyakarta
   
C.     ponorogo
   
D.     surabaya
   


Cacahae tembang macapat yaiku ana…

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14


tibaning swara saben pungkasane gatra diarani…

A. guru swara

B. guru gatra

C. guru wilangan

D. guru lagu


gambar budaya iki yaiku acara
   
A.     gugur gunung
   
B.     kirab sura
   
C.     gunungan sekaten
   
D.     tedak siten


cerkak ing bahasa Indonesia diarani…

A. cerbung

B. cerpen

C. komik

D. treat


paraga kang dadi lakon utama ing sajroning crita diarani paraga/ tokoh…

A. antagonis

B. tritagonis

C. dwitagonis

D. protagonis
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.