Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Sastra Budaya - Bahasa Jawa SMA Kelas 11

Preview:


gambar iki yaiku wujud budaya saka dhaerah…

A. karanganyar

B. ponorogo

C. slogohimo

D. wonogiri


unsur sastra ing sajroning cerkak utawa novel kang ngandarake pengaruh saka pendidikan lan lingkungan pengarang diarani unsur…

A. intrinsik

B. ekstrinsik

C. paugeran

D. panulisan


ing ngisor iki kang ora kalebu unsur intrinsik yaiku….

A. alur

B. tema

C. pendidikan pangarang

D. penokohan


Cacahae tembang macapat yaiku ana…

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14


tibaning swara saben pungkasane gatra diarani…

A. guru swara

B. guru gatra

C. guru wilangan

D. guru lagu


gambar iki yaiku jinis karya sastra….

A. cerkak jawa

B. novel jawa

C. geguritan

D. macapat


wayangan yaiku budaya kang awujud….

A. seni

B. kegiyatan masyarakat

C. kuliner

D. busana


Tembang ing tlatah Jawa sing paugerane ono telu, yaiku guru lagu, guru gatra, lan guru wilangan diarani…

A. tembang macapat

B. tembang campursari

C. tembang kenangan

D. tembang dolanan


gambar budaya iki yaiku acara

A. gugur gunung

B. kirab sura

C. gunungan sekaten

D. tedak siten


Ing ngisor iki kang kalebu tembang macapat yaiku…

A. sinom

B. klinci ucul

C. padhang bulan

D. kartonyono
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.