Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 1

Preview:


Nyuwun-kula-pangapunten-bu

A. pangapunten bu kula nyuwun

B. Bu kula nyuwun pangapunten

C. kula bu pangapunten nyuwun


aku ana loro. aku ana ing ngisor. aku gunane kanggo mlaku. aku yaiku…

A. padharan

B. asta

C. samparan


Pawon-ana-masak-ibu………………

A. Masak ana pawon Ibu

B. Ana Ibu masak pawon

C. Ibu Masak ana pawon


bocah nyekel payung nganggo…

A. paningal

B. asta

C. lathi


bocah nyekel payung nganggo…

A. paningal

B. asta

C. lathi


kuping gunane kanggo…

A. ngomong

B. ngrungokake

C. mlaku


sing fungsine kanggo ngunyah yaiku…

A. untu

B. mripat

C. irung


sing fungsine kanggo ngunyah yaiku…

A. untu

B. mripat

C. irung


Rani telat tekan sekolahan, terus rani ngadhep gurune, banjur rani ngucap……………….

A. Nyuwun sewu Pak?

B. Monggo Pak!

C. Nyuwun Pangapunten pak, kula telat


Gambar buku iki cacahe ….
;;;
A. ;;; siji
;;;
B. ;;; loro
;;;
C. ;;; telu
;;;
D. ;;; papat
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.