Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 1

Preview:


Aku dhuwe rambut sing dowu. Supaya rambutku resik, lan rapi, aku kudu sregep . . . .

A. Sikatan

B. Samponan lan nyisiri rambut supaya rapi

C. Ora tau samponan

D. Potong rambut


Andi nendhang bal nganggo . . . .

A. Sikil

B. Sirah

C. Tangan

D. Pundhak


Rani telat tekan sekolahan, terus rani ngadhep gurune, banjur rani ngucap……………….

A. Nyuwun sewu Pak?

B. Monggo Pak!

C. Nyuwun Pangapunten pak, kula telat


iki gambar………

A. Resik-resik ing kelas

B. dolanan

C. sinau


monine sempritan yaiku ….

A. kring kring

B. prak pyar

C. kriyek

D. prit prit


sing ana ing gambar jenenge…
;;;
A. ;;; gulu
;;;
B. ;;; untu
;;;
C. ;;; janggut


Aku ambegan nggunakake . . . .

A. Irung

B. Mripat

C. Tangan

D. Weteng


Ayo saiki bedhek. Perangane awak sing cacahe ana loro yaiku . . . .

A. Asta (Tangan)

B. Grana (Irung)

C. Rikma (Rambut)

D. Palarapan (Bathuk)


Nyuwun-kula-pangapunten-bu

A. pangapunten bu kula nyuwun

B. Bu kula nyuwun pangapunten

C. kula bu pangapunten nyuwun


kuping gunane kanggo…

A. ngomong

B. ngrungokake

C. mlaku


yen kepengen awake sehat iku uripe kudu …

A. Resikan

B. Dolanan

C. Mangan terus


Gambar buku iki cacahe ….
;;;
A. ;;; siji
;;;
B. ;;; loro
;;;
C. ;;; telu
;;;
D. ;;; papat


bocah nyekel payung nganggo…

A. paningal

B. asta

C. lathi


basa kramane yaiku…

A. lathi

B. waja

C. talingan


iki Gambar………..

A. sinau ing kelas

B. resik-resik

C. dolanan


apa basa kramane irung?

A. grana

B. mustaka

C. paningal


sing fungsine kanggo ngunyah yaiku…

A. untu

B. mripat

C. irung


Bocah-bocah yen diwenehi jajan, banjur ngucap…….

A. amet

B. nyuwun ngapura

C. matur suwun


Supaya untuku resik lan sehat, aku kudu sregep . . . .

A. Ora sikatan

B. Ngomong

C. Sikatan sing resik


Piranti ana ing gambar iku gunakake kanggo…

A. Nulis

B. Ngukur

C. Nimbang


sing fungsine kanggo ngunyah yaiku…

A. untu

B. mripat

C. irung


Andi lan kancane lagi………..

A. mlaku-mlaku

B. numpak motor

C. sepedaan


Ing gambar iki Mbak Weni seneng dolanan …

A. bal-balan

B. gobak sodor

C. tim-timan


aku ana loro. aku ana ing ngisor. aku gunane kanggo mlaku. aku yaiku…

A. padharan

B. asta

C. samparan


cacahku ana loro. aku ana ing sebelah kanan lan kirine sirah. aku gunane kanggo ngrungokake suara. aku yaiku…

A. mustaka

B. waja

C. talingan
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.