Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 1

Preview:


cacahku ana loro. aku ana ing sebelah kanan lan kirine sirah. aku gunane kanggo ngrungokake suara. aku yaiku…

A. mustaka

B. waja

C. talingan


aku ana loro. aku ana ing ngisor. aku gunane kanggo mlaku. aku yaiku…

A. padharan

B. asta

C. samparan


yen kepengen awake sehat iku uripe kudu …

A. Resikan

B. Dolanan

C. Mangan terus


Swarane kendaraan iki yaiku ….
;;;
A. ;;; dhin dhin dhin
;;;
B. ;;; ndren ndren
;;;
C. ;;; jes jes jes tut tut
;;;
D. ;;; ngeng ngeng


Ing gambar iki Mbak Weni seneng dolanan …

A. bal-balan

B. gobak sodor

C. tim-timan


Aku dhuwe rambut sing dowu. Supaya rambutku resik, lan rapi, aku kudu sregep . . . .

A. Sikatan

B. Samponan lan nyisiri rambut supaya rapi

C. Ora tau samponan

D. Potong rambut


Gambar buku iki cacahe ….
;;;
A. ;;; siji
;;;
B. ;;; loro
;;;
C. ;;; telu
;;;
D. ;;; papat


Gula lan madu iku rasane …

A. Pait

B. Legi

C. Asin


swarane kewan iki yaiku ….
;;;
A. ;;; kukuruyuk
;;;
B. ;;; embek embek
;;;
C. ;;; meong meong
;;;
D. ;;; petok petok


Aku ambegan nggunakake . . . .

A. Irung

B. Mripat

C. Tangan

D. Weteng
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.