Latihan Soal Online

Bahasa Jawa SD Kelas 1

Latihan 39 soal pilihan ganda Bahasa Jawa SD Kelas 1 dan kunci jawaban.


Ibu lagi ….
;;;
A. ;;; masak
;;;
B. ;;; ngaji
;;;
C. ;;; sare
;;;
D. ;;; maos buku


Jawaban:

Tangan sedheku ana ing…

A. Kursi

B. Meja

C. Latar


Jawaban:

kuping gunane kanggo…

A. ngomong

B. ngrungokake

C. mlaku


Jawaban:

cacahku ana loro. aku ana ing sebelah kanan lan kirine sirah. aku gunane kanggo ngrungokake suara. aku yaiku…

A. mustaka

B. waja

C. talingan


Jawaban:

bocah nyekel payung nganggo…

A. paningal

B. asta

C. lathi


Jawaban:

Ing gambar iki Mbak Weni seneng dolanan …

A. bal-balan

B. gobak sodor

C. tim-timan


Jawaban:

Supaya untuku resik lan sehat, aku kudu sregep . . . .

A. Ora sikatan

B. Ngomong

C. Sikatan sing resik


Jawaban:

bocah nyekel payung nganggo…

A. paningal

B. asta

C. lathi


Jawaban:

iki gambar………

A. Resik-resik ing kelas

B. dolanan

C. sinau


Jawaban:

Swarane kendaraan iki yaiku ….
;;;
A. ;;; dhin dhin dhin
;;;
B. ;;; ndren ndren
;;;
C. ;;; jes jes jes tut tut
;;;
D. ;;; ngeng ngeng


Jawaban:

Gula lan madu iku rasane …

A. Pait

B. Legi

C. Asin


Jawaban:

Rakiten dadi tembung l-a-s-e-k-o-h dadi tembung….

A. Bu guru

B. Sekolah

C. Bapak


Jawaban:

apa basa kramane irung?

A. grana

B. mustaka

C. paningal


Jawaban:

monine sempritan yaiku ….

A. kring kring

B. prak pyar

C. kriyek

D. prit prit


Jawaban:

Andi lan kancane lagi………..

A. mlaku-mlaku

B. numpak motor

C. sepedaan


Jawaban:

Menthog ndheprok ana ing…

A. Alas

B. Kebon

C. Kandhang


Jawaban:

basa kramane yaiku…

A. lathi

B. waja

C. talingan


Jawaban:

Bocah-bocah yen diwenehi jajan, banjur ngucap…….

A. amet

B. nyuwun ngapura

C. matur suwun


Jawaban:

swarane kewan iki yaiku ….
;;;
A. ;;; kukuruyuk
;;;
B. ;;; embek embek
;;;
C. ;;; meong meong
;;;
D. ;;; petok petok


Jawaban:

warnaku ireng. aku ana ing sirah. bentukku ana sing lurus lan ana sing kriting. aku yaiku…

A. paningal

B. rikma

C. grana


Jawaban:

sing fungsine kanggo ngunyah yaiku…

A. untu

B. mripat

C. irung


Jawaban:

Pawon-ana-masak-ibu………………

A. Masak ana pawon Ibu

B. Ana Ibu masak pawon

C. Ibu Masak ana pawon


Jawaban:

yen kepengen awake sehat iku uripe kudu …

A. Resikan

B. Dolanan

C. Mangan terus


Jawaban:

iki Gambar………..

A. sinau ing kelas

B. resik-resik

C. dolanan


Jawaban:

Aku dhuwe rambut sing dowu. Supaya rambutku resik, lan rapi, aku kudu sregep . . . .

A. Sikatan

B. Samponan lan nyisiri rambut supaya rapi

C. Ora tau samponan

D. Potong rambut


Jawaban: