Latihan Soal Online

Bahasa Jawa SD Kelas 1

Latihan soal pilihan ganda Bahasa Jawa SD Kelas 1 dan kunci jawaban.


kuping gunane kanggo…

A. ngomong

B. ngrungokake

C. mlaku


Jawaban:

basa kramane yaiku…

A. lathi

B. waja

C. talingan


Jawaban:

Rani telat tekan sekolahan, terus rani ngadhep gurune, banjur rani ngucap……………….

A. Nyuwun sewu Pak?

B. Monggo Pak!

C. Nyuwun Pangapunten pak, kula telat


Jawaban:

Menthog ndheprok ana ing…

A. Alas

B. Kebon

C. Kandhang


Jawaban:

warnaku ireng. aku ana ing sirah. bentukku ana sing lurus lan ana sing kriting. aku yaiku…

A. paningal

B. rikma

C. grana


Jawaban:

Tangan sedheku ana ing…

A. Kursi

B. Meja

C. Latar


Jawaban:

cacahku ana loro. aku ana ing sebelah kanan lan kirine sirah. aku gunane kanggo ngrungokake suara. aku yaiku…

A. mustaka

B. waja

C. talingan


Jawaban:

bocah nyekel payung nganggo…

A. paningal

B. asta

C. lathi


Jawaban:

sing fungsine kanggo ngunyah yaiku…

A. untu

B. mripat

C. irung


Jawaban:

cacahku ana loro. aku ana ing sebelah kanan lan kirine sirah. aku gunane kanggo ngrungokake suara. aku yaiku…

A. mustaka

B. waja

C. talingan


Jawaban:

swarane kewan iki yaiku ….
;;;
A. ;;; kukuruyuk
;;;
B. ;;; embek embek
;;;
C. ;;; meong meong
;;;
D. ;;; petok petok


Jawaban:

Piranti ana ing gambar iku gunakake kanggo…

A. Nulis

B. Ngukur

C. Nimbang


Jawaban:

kuping gunane kanggo…

A. ngomong

B. ngrungokake

C. mlaku


Jawaban:

Ing gambar iki Mbak Weni seneng dolanan …

A. bal-balan

B. gobak sodor

C. tim-timan


Jawaban:

iki Gambar………..

A. sinau ing kelas

B. resik-resik

C. dolanan


Jawaban:

Gambar buku iki cacahe ….
;;;
A. ;;; siji
;;;
B. ;;; loro
;;;
C. ;;; telu
;;;
D. ;;; papat


Jawaban:

Rakiten dadi tembung l-a-s-e-k-o-h dadi tembung….

A. Bu guru

B. Sekolah

C. Bapak


Jawaban:

Gula lan madu iku rasane …

A. Pait

B. Legi

C. Asin


Jawaban:

yen kepengen awake sehat iku uripe kudu …

A. Resikan

B. Dolanan

C. Mangan terus


Jawaban:

monine sempritan yaiku ….

A. kring kring

B. prak pyar

C. kriyek

D. prit prit


Jawaban:

Nyuwun-kula-pangapunten-bu

A. pangapunten bu kula nyuwun

B. Bu kula nyuwun pangapunten

C. kula bu pangapunten nyuwun


Jawaban:

apa basa kramane irung?

A. grana

B. mustaka

C. paningal


Jawaban:

Bocah-bocah yen diwenehi jajan, banjur ngucap…….

A. amet

B. nyuwun ngapura

C. matur suwun


Jawaban:

aku ana loro. aku ana ing ngisor. aku gunane kanggo mlaku. aku yaiku…

A. padharan

B. asta

C. samparan


Jawaban:

Aku ambegan nggunakake . . . .

A. Irung

B. Mripat

C. Tangan

D. Weteng


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.