Latihan Soal Online

Bahasa Jawa SD Kelas 1

Latihan soal dan kunci jawaban Bahasa Jawa SD Kelas 1.


Menthog ndheprok ana ing…

A. Alas

B. Kebon

C. Kandhang


Jawaban:

Pawon-ana-masak-ibu………………

A. Masak ana pawon Ibu

B. Ana Ibu masak pawon

C. Ibu Masak ana pawon


Jawaban:

Gula lan madu iku rasane …

A. Pait

B. Legi

C. Asin


Jawaban:

warnaku ireng. aku ana ing sirah. bentukku ana sing lurus lan ana sing kriting. aku yaiku…

A. paningal

B. rikma

C. grana


Jawaban:

cacahku ana loro. aku ana ing sebelah kanan lan kirine sirah. aku gunane kanggo ngrungokake suara. aku yaiku…

A. mustaka

B. waja

C. talingan


Jawaban:

basa kramane yaiku…

A. lathi

B. waja

C. talingan


Jawaban:

Iki gambar……………

A. dolanan dakon

B. dolanan bal-balan

C. dolanan bethengan


Jawaban:

Rakiten dadi tembung l-a-s-e-k-o-h dadi tembung….

A. Bu guru

B. Sekolah

C. Bapak


Jawaban:

Andi nendhang bal nganggo . . . .

A. Sikil

B. Sirah

C. Tangan

D. Pundhak


Jawaban:

sing ana ing gambar jenenge…
;;;
A. ;;; gulu
;;;
B. ;;; untu
;;;
C. ;;; janggut


Jawaban:

Rani telat tekan sekolahan, terus rani ngadhep gurune, banjur rani ngucap……………….

A. Nyuwun sewu Pak?

B. Monggo Pak!

C. Nyuwun Pangapunten pak, kula telat


Jawaban:

Ibu lagi ….
;;;
A. ;;; masak
;;;
B. ;;; ngaji
;;;
C. ;;; sare
;;;
D. ;;; maos buku


Jawaban:

bocah nyekel payung nganggo…

A. paningal

B. asta

C. lathi


Jawaban:

kuping gunane kanggo…

A. ngomong

B. ngrungokake

C. mlaku


Jawaban:

bocah nyekel payung nganggo…

A. paningal

B. asta

C. lathi


Jawaban:

monine sempritan yaiku ….

A. kring kring

B. prak pyar

C. kriyek

D. prit prit


Jawaban:

Swarane kendaraan iki yaiku ….
;;;
A. ;;; dhin dhin dhin
;;;
B. ;;; ndren ndren
;;;
C. ;;; jes jes jes tut tut
;;;
D. ;;; ngeng ngeng


Jawaban:

sing fungsine kanggo ngunyah yaiku…

A. untu

B. mripat

C. irung


Jawaban:

Ayo saiki bedhek. Perangane awak sing cacahe ana loro yaiku . . . .

A. Asta (Tangan)

B. Grana (Irung)

C. Rikma (Rambut)

D. Palarapan (Bathuk)


Jawaban:

Aku ambegan nggunakake . . . .

A. Irung

B. Mripat

C. Tangan

D. Weteng


Jawaban:

Ing gambar iki Mbak Weni seneng dolanan …

A. bal-balan

B. gobak sodor

C. tim-timan


Jawaban:

sing fungsine kanggo ngunyah yaiku…

A. untu

B. mripat

C. irung


Jawaban:

Andi lan kancane lagi………..

A. mlaku-mlaku

B. numpak motor

C. sepedaan


Jawaban:

Asri suwe ora ketemu kancane, Asri ngucap……….

A. kula nuwun

B. Piye kabarmu?

C. monggo


Jawaban:

kuping gunane kanggo…

A. ngomong

B. ngrungokake

C. mlaku


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.