Latihan Soal Online

Pahlawan - Bahasa Jawa SD Kelas 3

nmr81963-1urutnmr81964-2urutnmr81965-3urutnmr81966-4urutnmr81967-5urutnmr81968-6urutnmr81969-7urutnmr81970-8urutnmr81971-9urutnmr81972-10urutnmr81973-11urutnmr81974-12urutnmr81975-13urutnmr81976-14uruttotalx14x

Latihan 14 soal pilihan ganda Pahlawan - Bahasa Jawa SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


Pahlawan emansipasi yaiku ….

A. Jendral Sudirman

B. R.A Kartini

C. Ki Hajar Dewantara

D. Pangeran Diponegoro


Jawaban:

keremenane Ki Hajar Dewantara kawet cilik yaiku . . . .

A. sinaun lan golek kawruh

B. maca cerito

C. maca buku

D. ngrewangi wong tuo


Jawaban:

pahlawan nasional iki jenenge

A. Soekarno

B. RA Kartini

C. Suharti

D. Sri Mulyani


Jawaban:

Bapak Pendidikan Nasional yaiku ….

A. R.A Kartini

B. Jendral Sudirman

C. Ki Hajar Dewantara

D. Pangeran Diponegoro


Jawaban:

Sawise Indonesia merdeka Ki Hajar Dewantara dadi . . . .

A. Menteri Keuangan

B. Menteri ekonomi

C. Menteri Pendidikan

D. Menteri Pertanian


Jawaban:

Pengetan Hari pendidikan Nasional yaiku tanggal…

a. 21 April

b. 2 Mei

c. 11 November

d. 24 januari


Jawaban:

Pahlawanku

(R. Tantiningsih)

Pahlawanku

Wutahing ludirmu

Nyiram ibu pertiwi

Nadyan sang ibu

Kudu muwun sedhih

Karajang-rajang manahe

Karujit-rujit rasa pangrasane

Sapa kang nulis geguritan ing dhuwur?

A. R. Tantiningsih

B. R. Tanti

C. R.A. Tantiningsih

D. R.A. Kartini


Jawaban:

Ki Hajar dewantara miyos tanggal . . . . .

A. 20 Mei 1889

B. 22 Mei 1889

C. 2 Mei 1889

D. 2 Mei 1888


Jawaban:

Ki Hajar Dewantara iku ngadegake Pawiyatan . . . .

A. taman bermain

B. taman siswa

C. Taman Bunga

D. taman rekreasi


Jawaban:

Raden Ajeng Kartini lair tanggal …. 1879

A. 2 Mei

B. 21-April

C. 10 Oktober

D. 1 Juni


Jawaban:

asma timure Ki Hajar Dewantara yaiku . . . .

A. R M Soewardi Koencaraningrat

B. R M Soewardi Soerjaningrat

C. R M Soewardi Hadiningrat

D. R M Soewardi Pancaningrat


Jawaban:

Ki Hajar Dewantara miyos tanggal 2 Mei. Miyos tegese ….

A. Lair

B. Seda

C. Lunga

D. Bali


Jawaban:

Jendral Sudirman kangungan strategi perang kang dikenal perang ….

A. adu domba

B. gerilya

C. benteng

D. baratayudha


Jawaban:

R.A. Kartini

R. A. Kartini asale saka Jepara, lair 21 April 1879. Panjenengane putra bupati Jepara. Nalika ngancik dewasa, R. A. Kartini dipingit nganti oleh jodho. R. A. Kartini mbrontak, sajroning pingitan ora oleh metu saka pekarangan omah,ora entuk sekolah, apa maneh sesambungan karo kanca-kancane. Jroning ati, R. A. Kartini pingin kaum wanita bisa sekolah lan entuk pendhidhikan kang murwat.

Irah-irahan wacan kui yaiku….

A. R.A. Kartini

B. R.Kartini

C. A. Kartini

D. Kartini


Jawaban: