Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal PTS 1 Ganjil Bahasa Jawa SD Kelas 4

Preview:


Bensin, pertalit, pertamak lan bautbara iku kalebu energy kang diasilake dening…
A. pabrik
B. bumi
C. manungsa
D. omahan


alit
A. cilik
B. bali
C. seneng
D. lagi


Budhe badhe … pundi? Tembung kang trep kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku?
A. Tindak
B. lunga
C. kesah
D. wangsul


Pacelathon tegese…
A. beda karo percakapan utawa dialog ing Basa Jawa
B. ing basa Indonesia diarani drama utawa teater
C. pangudarasane pawongan ngeneni sawenehe bab
D. rembugane wong loro utawa luwih ngenani sawenehe bab


diutus
A. dikongkon
B. tuku
C. cilik
D. bali


gampil
A. gampang
B. dikongkon
C. tuku
D. cilik


wangsul
A. bali
B. seneng
C. lagi
D. dikandhani


Bapak mundhut jajan kanggo Bima lan Rini. Ukara kasebut nggunakake basa
A. ngoko lugu
B. ngoko alus
C. krama lugu
D. krama alus


Salah sawijine titikan teks pacelathon yaiku…
A. katulis kanthi wujud dhialog (imbal wacana)
B. mung nggunakake ukara cerita
C. diparagani dening pawongan siji
D. nggunakake ukara sing ngambrawara


remen
A. seneng
B. lagi
C. dikandhani
D. isin
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.