Latihan Soal Online

PTS Bahasa Jawa SD Kelas 2 Semester 2 Genap

Latihan 15 soal pilihan ganda PTS Bahasa Jawa SD Kelas 2 Semester 2 Genap dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:


dolanan ing gambar diarani …

A. egrang

B. engklek

C. dakon


Jawaban:


Ukara pakon nganggo tandha ….

A. !

B. ?

C. ,


Jawaban:


Ana ing pagelaran wayang kulit, tembang dolanan ditembangke denging ….

A. dalang

B. penyanyi

C. waranggana


Jawaban:


Dolanan tradisional sing nganggo pring dawa dinggo mlaku yaiku ….

A. engklek

B. jamuran

C. egrang


Jawaban:dolanan ing gambar diarani ….

A. egrang

B. engklek

C. dakon


Jawaban:


Tembang sing nduweni pitutur dadi bocah sing sregep yaiku …

A. gundul-gundul pacul

B. menthog-menthog

C. cublak cublak suweng


Jawaban:


Anak jaran diarani ….

A. cempe

B. kuthuk

C. belo


Jawaban:


Ukara pitakon kanggo nakokake cacah utawa jumlah yaiku ….

A. pinten

B. sinten

C. kapan


Jawaban:


kewan sing dimanpangatake daginge, endoge, lan tenagane diarani kewan …

A. langka

B. ingon-ingon

C. binaan


Jawaban:


kewan sing kang dilindungi negara diarani kewan …

A. langka

B. bebas

C. ingon-ingon


Jawaban: