Latihan Soal Online

PTS Bahasa Jawa SD Kelas 2 Semester 2 Genap

Latihan soal pilihan ganda PTS Bahasa Jawa SD Kelas 2 Semester 2 Genap dan kunci jawaban.


omah dara diarani ….

A. krangkeng

B. long

C. pagupon


Jawaban:


dolanan ing gambar diarani …

A. egrang

B. engklek

C. dakon


Jawaban:

Tembang sing nduweni pitutur dadi bocah sing ngati -ati yaiku ….

A. gundhul-gundhul pacul

B. menthog-menthog

C. cublak-cublak suweng


Jawaban:

Ana ing pagelaran wayang kulit, tembang dolanan ditembangke denging ….

A. dalang

B. penyanyi

C. waranggana


Jawaban:

Dolanan tradisional sing nganggo pring dawa dinggo mlaku yaiku ….

A. engklek

B. jamuran

C. egrang


Jawaban:

Ukara pakon nganggo tandha ….

A. !

B. ?

C. ,


Jawaban:

kewan sing kang dilindungi negara diarani kewan …

A. langka

B. bebas

C. ingon-ingon


Jawaban:

Sing kalebu tembung pakon yaiku ….

A. sapunen latarmu!

B. sapa sing nyapu latarmu?

C. Pak Rio lagi nyapu latar.


Jawaban:

Anak pitik diarani ….

A. gudel

B. meri

C. kuthuk


Jawaban:


dolanan ing gambar diarani ….

A. egrang

B. engklek

C. dakon


Jawaban:

Omah macan diarani ….

A. pagupon

B. kandhang

C. krangkeng


Jawaban:

Anak jaran diarani ….

A. cempe

B. kuthuk

C. belo


Jawaban:

kewan sing dimanpangatake daginge, endoge, lan tenagane diarani kewan …

A. langka

B. ingon-ingon

C. binaan


Jawaban:

Ukara pitakon kanggo nakokake cacah utawa jumlah yaiku ….

A. pinten

B. sinten

C. kapan


Jawaban:

Tembang sing nduweni pitutur dadi bocah sing sregep yaiku …

A. gundul-gundul pacul

B. menthog-menthog

C. cublak cublak suweng


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.