Latihan Soal Online

Kuis Bahasa Jawa SD Kelas 6

Latihan soal pilihan ganda Kuis Bahasa Jawa SD Kelas 6 dan kunci jawaban.


Wacanen wacan ing ngisor iki.

Adipati Karna nggunakake aji-aji Kalalupa kang dayane ngetokake tiron rareksa kembar sapirang-pirang saka epek-epeke. Gathotkaca nandhingi aji-aji Narantaka kang saka epek-epeke ngetokake geni ngalad-alad ngobong raseksa daden-daden. Swara buta pating glereng kaya singa rebutan kidang ing wana.

Epek-epeke Gathotkaca ngetokake aji-aji wujude ….

A. angin ribut

B. buta daden-daden

C. geni mbulat-mbulat

D. udan panah


Jawaban:

Sedulur Kurawa kang bisa merjaya Gathutkaca yaiku . . . .

A. Karna

B. Jayajatra

C. Duryudana

D. Sengkuni


Jawaban:

Gathutkaca nalika lair nganti umur nembelas dina pusere ora bisa ditugel banjur ditugel kanggo ….

A. Caping Basunanda

B. Kotang Antrakusuma

C. Tumpah padhakacerma

D. Wrangka kuntawijayadanu


Jawaban:

Ing ngisor iki sing dadi garwane Gathutkaca yaiku . . . .

A. Pregiwa

B. Arimbi

C. Siti Sundari

D. Dewi Utari


Jawaban:

Kala Bendana iku … Raden Gathutkaca.

A. bapake

B. ibune

C. pamane

D. gurune


Jawaban:

Wadyabala Kurawa akeh kang …. saka pangamuke Raden Gathutkaca.

A. tiwas

B. mabur

C. mlayu

D. budhal


Jawaban:

Para Kurawa akeh kang nemu tiwas ketiban … Raden Gathutkaca.

A. sumpinge

B. gelunge

C. ragane

D. kretane


Jawaban:

Raden Gathutkaca perang mungsuh ….

A. Pandhawa

B. Kurawa

C. Punakawan

D. Prabu Kresna


Jawaban:

Gathotkaca gugur ora muspra. Jejering satriya

mbelani pihak sing bener sanajan nyawa sing dadi tebusane.

Piwulang becik kang bisa kita anut marang Gathotkaca ing dhuwur yaiku ….

A. manut wong tuwa

B. gelem gugur

C. mbelani sing bener

D. becik


Jawaban:

Asmane ibune Gathutkaca yaiku….

A. Srikandi

B. Arimbi

C. Pregiwa

D. Drupadi


Jawaban:

Arane kasatriyane Gathutkaca yaiku . . . .

A. Bumiretawu

B. Sawojajar

C. madukara

D. Pringgandani


Jawaban:

Sajrone crita pewayangan, Gathutkaca iku bisa mabur tanpa lar. Tegese tembung lar yaiku . . . .

A. muntha

B. kitiran

C. swiwi

D. buntut


Jawaban:

Nalika isih bayi, Gathotkaca digawa menyang Kahyangan dening ….

A. Bathara Guru

B. Bathara Narada

C. Prabu Kresna

D. Werkudara


Jawaban:

Sajrone perang Baratayudha, Karna gugur ana ing tangane . . . .

A. Yudhistira

B. Werkudara

C. Arjuna

D. Nakula


Jawaban:

Raden Gathutkaca kepengin labuh marang ….

A. nusa lan bangsa

B. Ngastina

C. Tegal Kurusetra

D. khayangan


Jawaban:

Otot gathotkaca saka …

A. wesi

B. kawat

C. balung

D. pring


Jawaban:

Senjata Kuntha Wijayadanu iku duweke . . . .

A. Karna

B. Yudhistira

C. Duryudana

D. Nayarana


Jawaban:

Gamane Gathotkaca kang wujud caping yaiku caping ….

A. antrakusuma

B. basukarna

C. basunanda

D. waja


Jawaban:

Raden Gathotkaca satriya ing ….

A. Awangga

B. Tegal Kurusetra

C. Pringgodani

D. Bumi Retawu


Jawaban:

Basa kramane ngomong yaiku….

A. nyuwun pirsa

B. lajeng

C. dipun rawuhi

D. ngendika


Jawaban:

Nalika bubar lair, pusere Gathutkaca lagi bisa ditugel sawise umur . . . .

A. 16 wulan

B. 16 minggu

C. 16 dina

D. 16 jam


Jawaban:

Sedulur Kurawa kang bisa merjaya Gathutkaca yaiku….

A. Karna

B. Jayajatra

C. Duryudana

D. Arjuna


Jawaban:

Putrane Adipati Karna yaiku Warsakusuma uga pralaya. Pralaya tegese pada karo ….

A. sigra

B. kundur

C. mati

D. sekti


Jawaban:

Balunge Gathotkaca saka….

A. wesi

B. kawat

C. pring

D. balung


Jawaban:

Basa Kramane mulih yaiku….

A. tindak

B. kondur

C. ngasta

D. peken


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.