Latihan Soal Online

Kuis Bahasa Jawa SD Kelas 6

Latihan 45 soal pilihan ganda Kuis Bahasa Jawa SD Kelas 6 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Balunge Gathotkaca saka….

A. wesi

B. kawat

C. pring

D. balung


Jawaban:


Putrane Adipati Karna yaiku Warsakusuma uga pralaya. Pralaya tegese pada karo ….

A. sigra

B. kundur

C. mati

D. sekti


Jawaban:


Wacanen wacan ing ngisor iki.

Adipati Karna nggunakake aji-aji Kalalupa kang dayane ngetokake tiron rareksa kembar sapirang-pirang saka epek-epeke. Gathotkaca nandhingi aji-aji Narantaka kang saka epek-epeke ngetokake geni ngalad-alad ngobong raseksa daden-daden. Swara buta pating glereng kaya singa rebutan kidang ing wana.

Epek-epeke Gathotkaca ngetokake aji-aji wujude ….

A. angin ribut

B. buta daden-daden

C. geni mbulat-mbulat

D. udan panah


Jawaban:


Basa kramane ngomong yaiku….

A. nyuwun pirsa

B. lajeng

C. dipun rawuhi

D. ngendika


Jawaban:


Gamane Gathotkaca kang wujud caping yaiku caping ….

A. antrakusuma

B. basukarna

C. basunanda

D. waja


Jawaban:


Sing ndadani Arimbi nganti dadi kenya sulistya yaiku . . . .

A. Drupadi

B. Srikandhi

C. Dewi Madrim

D. Dewi Kunthi


Jawaban:


Arane sanjatane Gathutkaca sing dianggo ing dada yaiku….

A. Nanggala

B. Alugara

C. Pasopati

D. Kotang antrakusuma


Jawaban:


Gathotkaca gugur ora muspra. Jejering satriya

mbelani pihak sing bener sanajan nyawa sing dadi tebusane.

Piwulang becik kang bisa kita anut marang Gathotkaca ing dhuwur yaiku ….

A. manut wong tuwa

B. gelem gugur

C. mbelani sing bener

D. becik


Jawaban:


Nalika bubar lair, pusere Gathutkaca lagi bisa ditugel sawise umur . . . .

A. 16 wulan

B. 16 minggu

C. 16 dina

D. 16 jam


Jawaban:


Tokoh sing bisa nentremake Werkudara sawise Gathutkaca gugur yaiku . . . .

A. Bratasena

B. Puntadewa

C. Kresna

D. Arjuna


Jawaban: