Latihan Soal Online

PAT Bahasa Jawa SMA Kelas 10

nmr133323-1urutnmr133324-2urutnmr133325-3urutnmr133326-4urutnmr133327-5urutnmr133328-6urutnmr133329-7urutnmr133330-8urutnmr133331-9urutnmr133332-10urutnmr133333-11urutnmr133334-12urutnmr133335-13urutnmr133336-14urutnmr133337-15urutnmr133338-16urutnmr133339-17urutnmr133340-18urutnmr133341-19urutnmr133342-20uruttotalx20x

Latihan 20 soal pilihan ganda PAT Bahasa Jawa SMA Kelas 10 dan kunci jawaban.Gambar ing duwur iki yaiku kalebu gambar kesenian…

A. jaran kepang

B. reyog

C. jathilan

D. barongan


Jawaban:

Kabudayan kang awujud kuliner khas ing sawijining dhaerah diarani…

A. panganan tradisional

B. jajanan pasar

C. kondangan

D. bancakan


Jawaban:

Aksara Jawa saiki biasane digunakake kanggo ing ngisor iki, kajaba…

A. Pasinaon basa jawa

B. Jeneng utawa papan nama instansi ing Sala & Jogja

C. Majalah Basa Jawa

D. Dhuwit Rupiah


Jawaban:

Srabi, wingko babat, lan geplak kalebu jinis panganan tradisional….

A. sesaji/ kenduri

B. jajanan pasar

C. sega/ ambengan

D. modern/ kreasi


Jawaban:

Paraga iki kang ora kalebu Panakawan yaiku…

A. semar

B. gareng

C. togog

D. bagong


Jawaban:

Ing ngisor iki kang kalebu ragam aksara Jawa yaiku, kajaba…

A. aksara murda

B. aksara swara

C. aksara rekan

D. aksara warna


Jawaban:


wacane aksara jawa iki yaiku…

A. pitik walik

B. pitik cilik

C. siti cilik

D. siti alit


Jawaban:

Tembang iki duweni paugeran yaiku…

Sekar gambuh ping catur

Kang ciatur polah kang kalantur

Tanpa tutur katula-tula katali

Kadaluwarsa katutuh

kapatuh pan dadi awon

A. 7u, 10u, 12i, 8u, 8o

B. 8u, 10u, 12i, 8u, 8o

C. 7u, 10u, 12i, 8u, 7o

D. 7u, 10u, 12i, 8u, 8i


Jawaban:

Aksara Jawa “Hanacaraka” diajarake marang masyarakat Jawa kanthi crita…

A. Jaka Tarub

B. Jaka Tingkir

C. Aji Saka

D. Aji – Aji


Jawaban:

Aksara Jawa Nglegena (Dasar) cacahe huruf ana…

A. 20

B. 15

C. 18

D. 22


Jawaban:


Gambar paraga wayang iki yaiku…

A. anjani

B. sugriwa

C. subali

D. anoman


Jawaban:

Tembung “awon” ing gatra ing dhuwur nduweni teges…

A. apik/ becik

B. wicaksana

C. ala

D. bener


Jawaban:

Ing ngisor iki kang ora kalebu jinis panganan tradisional yaiku…

A. Sesaji/ kenduren

B. jajanan pasar

C. kreasi/ modern

D. gorengan


Jawaban:

Ing ngisor iki kang kalebu dhalang wayang kulit yaiku…

A. Ki Manteb Sudarsono

B. Deny Caknan

C. Didi Kempot

D. Gesang


Jawaban:

Tibaning swara ing pungkasaning gatra yaiku diarani…

A. guru lagu

B. guru swara

C. guru sastra

D. guru wilangan


Jawaban:

Aksara Hanacaraka jenenge dijupuk saka urutan limang aksara wiwitan iki sing unine “hana caraka”. Urutan dhasar aksara Jawa nglegena iki cacahe ana rongpuluh lan nglambangake kabeh fonem basa Jawa. Kang duwe teges padha kuwate utawa padha digdayane yaiku …

A. ha na ca ra ka

B. da ta sa wa la

C. pa dha ja ya nya

D. ma ga ba tha nga


Jawaban:


aksara iki kalebu jinis…

A. aksara angka

B. aksara murda

C. aksara rekan

D. aksara nglegena


Jawaban:

Kang diarani kabudayan yaiku…

A. Kasil cipta, rasa,lan karsa kang ditindakake dening manungsa

B. Kasil kesenian rakyat

C. Kasil Pakumpulan

D. Aturan-aturan masyarakat


Jawaban:

Tembang macapat ing ngisor iki yaiku tembang …

Sekar gambuh ping catur

Kang ciatur polah kang kalantur

Tanpa tutur katula-tula katali

Kadaluwarsa katutuh

kapatuh pan dadi awon

A. pangkur

B. durma

C. asmaradhana

D. gambuh


Jawaban:

Suku ( u ), wulu ( i ), pepet ( e ), lan taling ( [ ) kalebu….

A. sandhangan

B. pasangan

C. murda

D. angka


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:

Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12


Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.