Latihan Soal Online

Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 4

Latihan soal dan kunci jawaban Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 4.


Ing mangsa ketiga tandurane kudu…

A. nyiram

B. siram-siram

C. disirami

D. siramen


Jawaban:

Aplikasi media sosial sing lambange kaya ing nduwur, nduweni fungsi yaiku . . .

A. Chatingan

B. Download video

C. Posting tulisan

D. Ngeshare video


Jawaban:

juru kunci yaiku

A. bakul kewan rajakaya

B. tukang ngerumat pesareyan

C. punggawa masjid

D. tukang nindakake pidana


Jawaban:

Apa sing (cekel) kuwi dhik? Tembung cekel benere…
A. dakcekel
B. dicekel
C. kokcekel
D. cekelan


Jawaban:

Langkah sepisanan nalika ngarang narasi yaiku

A. nemtokake tema

B. nemtokake alur

C. nemtokake setting

D. nemtokake paraga


Jawaban:

jenis pakaryan sing mbutuhake tenaga sing akeh lan kuat?

A. pilot

B. nelayan

C. dokter

D. polisi


Jawaban:

Ibu di dherekake mbak Rina tindak puskesmas. Tembung didherekake yen diudhal linggane…
A. dherek
B. derek
C. dhere
D. dhereka


Jawaban:

Teks narasi isine ….

A. nyritakake proses kedadeyan

B. nyritakake kahanane objek

C. nggambarake kahanane objek

D. nggambarake proses kedadean


Jawaban:

wong seng gaweane ning sawah yaiku

A. polisi

B. petani

C. dhalang

D. juru kunci


Jawaban:

Mas Rudi (kanca) Mas Banu, jalaran ora wani dhewe, tembung kanca bener e …
A. dikancani
B. kancane
C. kekancan
D. kancananan


Jawaban:

Salah sijining gadget kang meh saben uwong nduwe yaiku . . .

A. Handphone

B. Handy Talky

C. Tablet

D. Ipod


Jawaban:

Masita (tulis) laying kanggo bulike ing Bandung. Tembung tulis sing bener…
A. nulisake
B. nulis
C. nulisa
D. tulisna


Jawaban:

Kesed makarya lan mung nyuwun agunge sih Gusti, pada karo ….

A. ngenteni udan terang banjur ngiyup

B. ngenteni thukule jamur ing mangsa ketiga

C. ngenteni bakul jamur liwat ngarep omah

D. ngobati jamur kulit nganggo macem-macem obat


Jawaban:

Gunane pepindhan (persamaan/perbandhingan) ing teks deskripsi yaiku ….

A. supaya katon endah

B. supaya katon akeh

C. kanggo nambahi teks

D. kanggo nguripake gambaran


Jawaban:

teks narasi isine

A. nyeritakake proses kedadeyan

B. nyeritakake kahanane objek

C. nggambarake kahanane objek

D. nggambarake proses kedadean


Jawaban:

Narasi, yaiku ….

A. teks kang ngandharake lelakon utawa kedadean anut urutan wektu (kronologis)

B. pengalaman uripe manungsa utawa saka asil rekadaya pikirane pengarang dhewe

C. teks kang ngandharake asil panaliten utawa asil pamawas marang sawijining kahanan

D. pengalaman manungsa ngadhepi pacobaning urip saka Kang Maha Kawasa


Jawaban:

gegayuhan yaiku

A. cita- cita

B. kerja keras

C. puisi

D. pantun


Jawaban:

Anggone nggunaake media sosial iku kudu sabecike. Ing ngisor iki yaiku tata cara nggunakake media sosial sing becik, kejaba . . .

A. Ngeshare irformasi sing apik-apik

B. Ora kena nganggo ukara sing kasar utawa nyinggung atine liyan

C. Kanggo nyebar berita hoak

D. Kanggo komunikasi marang wong liya


Jawaban:

wong sing gawene mulang yaiku

A. guru

B. juru kunci

C. gerji

D. emban


Jawaban:

Langkah sepisanan nalika ngarang narasi yaiku ….

A. nemtokake alur

B. nemtokake paraga

C. nemtokake setting

D. nemtokake tema


Jawaban:

Kajaba iku, gadget uga nggawe cenderung dadi males kanggo sinau lan maca buku. Pangembangan teknologi saya suwe san saya maju mula kudu pinter-pinter sing nyikapi lan aja nganti keblinger marang tumindak sing ora samestine.

Dampak negatif saka gadget yaiku . . .

A. Pangembangan teknologi saya maju

B. Kudu pinter-pinter sing nyikapi

C. Nggawe males kanggo sinau lan maca buku

D. Ora samestine


Jawaban:

dhalang yaiku

A. punggawa masjid

B. bakul kewan

C. wong seng gaweane ngelakokake wayang

D. tukang ngerumat pesarean


Jawaban:

Pilihan tembung ing teks deskripsi ….

A. nggambarake konflik / perang sing bisa ndadekake owahowahan nasibe paraga

B. mung nggambarake kahanane objek ing siji wektu, panggonan, lan sosial

C. migunakake tembung/ukara sing biasa digunakake ing saben dina

D. migunakake tembung/ukara sing bisa nggugah rasa utawa narik kawigaten


Jawaban:

Njupuk data kang awujud gambar, video, rekaman suara saka internet diarani . . .

A. Ngeshare

B. Download

C. Posting

D. Upload


Jawaban:

Salah sijining hal sing paling penting nalika nggunaake gadget yaiku . . .

A. Merek gadget

B. Bentuke sing apik

C. Ana lan ora kuota internet

D. Regane gadget


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.