Latihan Soal Online

Pandhawa - Bahasa Jawa SD Kelas 3 KD 3.3

nmr48352-1urutnmr48353-2urutnmr48354-3urutnmr48355-4urutnmr48356-5urutnmr48357-6urutnmr48358-7urutnmr48359-8urutnmr48360-9urutnmr48361-10uruttotalx10x

Latihan 10 soal pilihan ganda Pandhawa - Bahasa Jawa SD Kelas 3 KD 3.3 dan kunci jawaban.


Pandhawa kuwi cacahe ana . . . .

A. 3

B. 4

C. 5


Jawaban:

Pambarepe Pandhawa yaiku . . . .

A. Yudhistira

B. Werkudara

C. Janaka


Jawaban:

“Fia nangis amarga lara untu.” Ukara pitakon sing pas yaiku . . . .

A. Kapan Fia nangis ?

B. Sapa sing nangis ?

C. Ngapa Fia nangis ?


Jawaban:

Putrane Raden Werkudara karo Arimbi aran ….

A. Antareja

B. Antasena

C. Gathutkaca


Jawaban:

Pandhawa sing dilahirke Dewi Madrim yaiku . . . .

A. Werkudara

B. Arjuna

C. Nakula Sadewa


Jawaban:

Pusakane Harjuna yaiku . . . .

A. Panah Pasopati

B. Gada Rujakpolo

C. Kuku Pancanaka


Jawaban:

Ramane (Bapake) Pandhawa asmane . . . .

A. Prabu Pandu Dewanata

B. Prabu Dewatacengkar

C. Prabu Ramawijaya


Jawaban:

Ukara pitakon dipungkasi kanthi tanda . . . .

A. titik (.)

B. pakon (!)

C. pitakon (?)


Jawaban:

Pandhawa tansah diparingi pangayoman saka Gusti Sing Mahakuasa amarga Pandhawa duwe watak . . . .

A. seneng nglarani

B. kendel mbelani bebener

C. seneng fitnah lan ngapusi


Jawaban:

. . . jenenge adimu ?

A. Sapa

B. Piye

C. Kapan


Jawaban: