Latihan Soal Pandhawa - Bahasa Jawa SD Kelas 3 KD 3.3

Preview:


Ukara pitakon dipungkasi kanthi tanda . . . .

A. titik (.)

B. pakon (!)

C. pitakon (?)


Pandhawa sing dilahirke Dewi Madrim yaiku . . . .

A. Werkudara

B. Arjuna

C. Nakula Sadewa


Pambarepe Pandhawa yaiku . . . .

A. Yudhistira

B. Werkudara

C. Janaka


Pandhawa kuwi cacahe ana . . . .

A. 3

B. 4

C. 5


Pusakane Harjuna yaiku . . . .

A. Panah Pasopati

B. Gada Rujakpolo

C. Kuku Pancanaka


Pandhawa tansah diparingi pangayoman saka Gusti Sing Mahakuasa amarga Pandhawa duwe watak . . . .

A. seneng nglarani

B. kendel mbelani bebener

C. seneng fitnah lan ngapusi


. . . jenenge adimu ?

A. Sapa

B. Piye

C. Kapan


“Fia nangis amarga lara untu.” Ukara pitakon sing pas yaiku . . . .

A. Kapan Fia nangis ?

B. Sapa sing nangis ?

C. Ngapa Fia nangis ?


Ramane (Bapake) Pandhawa asmane . . . .

A. Prabu Pandu Dewanata

B. Prabu Dewatacengkar

C. Prabu Ramawijaya


Putrane Raden Werkudara karo Arimbi aran ….

A. Antareja

B. Antasena

C. Gathutkaca
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.