Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Pandhawa - Bahasa Jawa SD Kelas 3 KD 3.3

Preview:


Pambarepe Pandhawa yaiku . . . .

A. Yudhistira

B. Werkudara

C. Janaka


Pandhawa kuwi cacahe ana . . . .

A. 3

B. 4

C. 5


“Fia nangis amarga lara untu.” Ukara pitakon sing pas yaiku . . . .

A. Kapan Fia nangis ?

B. Sapa sing nangis ?

C. Ngapa Fia nangis ?


Pandhawa tansah diparingi pangayoman saka Gusti Sing Mahakuasa amarga Pandhawa duwe watak . . . .

A. seneng nglarani

B. kendel mbelani bebener

C. seneng fitnah lan ngapusi


Putrane Raden Werkudara karo Arimbi aran ….

A. Antareja

B. Antasena

C. Gathutkaca


Ukara pitakon dipungkasi kanthi tanda . . . .

A. titik (.)

B. pakon (!)

C. pitakon (?)


Pusakane Harjuna yaiku . . . .

A. Panah Pasopati

B. Gada Rujakpolo

C. Kuku Pancanaka


Pandhawa sing dilahirke Dewi Madrim yaiku . . . .

A. Werkudara

B. Arjuna

C. Nakula Sadewa


Ramane (Bapake) Pandhawa asmane . . . .

A. Prabu Pandu Dewanata

B. Prabu Dewatacengkar

C. Prabu Ramawijaya


. . . jenenge adimu ?

A. Sapa

B. Piye

C. Kapan
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.