Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 3

Preview:


Kewan sing asring ana tembok omah yaiku ….

A. biawak

B. bunglon

C. cecak


Kandang pitik diarani ….

A. pranji

B. pagupon

C. kurungan


Ari pengen weruh maneka warna wit-witan, hawa sing adem, lan swasana sing asri.

Ari becike dolan menyang…
_
A. sekolah

B. gunung

C. pantai

D. pasar


Ibu : Najwa

Najwa : . . . . .

Ibu : tumbasno gula yo nduk

Najwa: Inggih bu

Ukara kang trep kanggo mangsuli Ibu yaiku . . . . .

A. Ana apa bu?

B. Iyo bu

C. dalem bu


Fitri tuku roti ing pasar. Jejere ukara iku………..

A. Fitri

B. Tuku

C. roti

D. ing pasar


Wacanen wacan iki kanggo mangsuli pitakon ing ngisore !

Biyantu Bapak

Kaluwarga Pak Ali duwe kandhang bebek samburi omah. Pak Ali ngingu bebek dibantu kaliyan putrane. Jeneng putrane Pak Ali yaiku Vito. Saiki Vito kelas telu SD. Vito bantu bapake makani bebek isuk sakdurunge mangkat sekolah lan sore sakdurunge magrib. Vito seneng banget bisa biyantu bapake ngingu bebek.

Kewan apa kang diingu Pak Ali ….

A. wedhus

B. bebek

C. pitik


Yen liwat ngarepe wong sing luwih tua matur . . . .

A. Nyuwun sewu

B. Sepuntene

C. awas arep liwat


Wacane aksara jawa ing dhuwur yaiku …

A. rawa

B. bawa

C. lawa

D. baya


Crita sing isine ngandharake kagiyatan pribadhi lan biasane angel dilaleake amarga nuwuhake rasa seneng utawa sedhih diarani crita…

A. lucu

B. drama

C. pengalaman

D. sinetron


Tembang “Padhang Mbulan” iku kalebu tuladhane tembang ….

A. dolanan

B. macapat

C. campur sari

D. dangdut
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.