Latihan Soal Online

Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 3

Latihan soal pilihan ganda Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


salah siiji cara hemat listrik ing omah, yaiku….

A. nggunakake AC

B. Yen awan lampu dipateni

C. Nonton TV suwe

D. Yen gak digawe banyu ora dipateni


Jawaban:

Kabeh kaendahan alam ing donya iku diciptakake dening …

A. manungsa

B. kewan

C. pesulap

D. Gusti Maha Agung


Jawaban:

Wacane …

A. da

B. dha

C. wa

D. ta


Jawaban:

Kewan sing asring ana tembok omah yaiku ….

A. biawak

B. bunglon

C. cecak


Jawaban:

Bapak tindak Solo nitih bis, budhale saka … .

A. pasar

B. terminal

C. stasiun

D. rumah sakit


Jawaban:

Kompos iku rabuk sing digawe saka ….

A. godhong-godhongan

B. kotoran wedhus

C. kotoran sapi


Jawaban:

Crita pengalaman di critakake marakake ngguyu kang ngrungokake diarani crita … .

A. lucu

B. sedih

C. nyata

D. fiksi


Jawaban:

Yen liwat ngarepe wong sing luwih tua matur . . . .

A. Nyuwun sewu

B. Sepuntene

C. awas arep liwat


Jawaban:

Wacane aksara jawa ing dhuwur yaiku …

A. rawa

B. bawa

C. lawa

D. baya


Jawaban:

Sapa sing saben Isuk Mbantu Ibune nyapu?. Ukara iki kagolong ukara…………..

A. Pakon

B. Andharan

C. Pitakon

D. Katrangan


Jawaban:

Fitri tuku roti ing pasar. Jejere ukara iku………..

A. Fitri

B. Tuku

C. roti

D. ing pasar


Jawaban:

Crita sing isine ngandharake kagiyatan pribadhi lan biasane angel dilaleake amarga nuwuhake rasa seneng utawa sedhih diarani crita…

A. lucu

B. drama

C. pengalaman

D. sinetron


Jawaban:

Ibu : Najwa

Najwa : . . . . .

Ibu : tumbasno gula yo nduk

Najwa: Inggih bu

Ukara kang trep kanggo mangsuli Ibu yaiku . . . . .

A. Ana apa bu?

B. Iyo bu

C. dalem bu


Jawaban:

Kewajibane murid sing paling baku yaiku…

A. dolan

B. nonton tivi

C. sinau

D. mancing


Jawaban:

Kandang pitik diarani ….

A. pranji

B. pagupon

C. kurungan


Jawaban:

Lir ilir lir ilir tandure wong sumilir

Tak ijo royo royo

Tak sengguh . . . .

Terusane lirik tembang dolanan ing dhuwur yaiku…

A. penganten anyar

B. omah anyar

C. montor anyar

D. klambi anyar


Jawaban:

Wacane aksara jawa ing dhuwur yaiku …

A. cara

B. rama

C. saha

D. bata


Jawaban:

Sing kalebu swara “a” miring yaiku ……

A. jaran, mangan, sapa

B. adus, dolanan, sapi

C. sapa, pira, sega


Jawaban:

Tembang “Padhang Mbulan” iku kalebu tuladhane tembang ….

A. dolanan

B. macapat

C. campur sari

D. dangdut


Jawaban:

Ari pengen weruh maneka warna wit-witan, hawa sing adem, lan swasana sing asri.

Ari becike dolan menyang…
_
A. sekolah

B. gunung

C. pantai

D. pasar


Jawaban:

jujur >< culikakandel >< tipiskasar >< ....kasar kosok balene yaiku ...A. lunyu B. gronjal C. kasap D. alus


Jawaban:

Wacanen wacan iki kanggo mangsuli pitakon ing ngisore !

Biyantu Bapak

Kaluwarga Pak Ali duwe kandhang bebek samburi omah. Pak Ali ngingu bebek dibantu kaliyan putrane. Jeneng putrane Pak Ali yaiku Vito. Saiki Vito kelas telu SD. Vito bantu bapake makani bebek isuk sakdurunge mangkat sekolah lan sore sakdurunge magrib. Vito seneng banget bisa biyantu bapake ngingu bebek.

Kewan apa kang diingu Pak Ali ….

A. wedhus

B. bebek

C. pitik


Jawaban:

Iki wes padhang, lampune enggal patenana!

Ukara iki kagolong ukara….
_
A. Pitakon

B. Pakon

C. Carita

D. Panjaluk


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.