Latihan Soal Online

Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 3

Latihan 23 soal pilihan ganda Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Kabeh kaendahan alam ing donya iku diciptakake dening …

A. manungsa

B. kewan

C. pesulap

D. Gusti Maha Agung


Jawaban:


Iki wes padhang, lampune enggal patenana!

Ukara iki kagolong ukara….
_
A. Pitakon

B. Pakon

C. Carita

D. Panjaluk


Jawaban:


Ibu : Najwa

Najwa : . . . . .

Ibu : tumbasno gula yo nduk

Najwa: Inggih bu

Ukara kang trep kanggo mangsuli Ibu yaiku . . . . .

A. Ana apa bu?

B. Iyo bu

C. dalem bu


Jawaban:


Bapak tindak Solo nitih bis, budhale saka … .

A. pasar

B. terminal

C. stasiun

D. rumah sakit


Jawaban:


Crita pengalaman di critakake marakake ngguyu kang ngrungokake diarani crita … .

A. lucu

B. sedih

C. nyata

D. fiksi


Jawaban:


Wacanen wacan iki kanggo mangsuli pitakon ing ngisore !

Biyantu Bapak

Kaluwarga Pak Ali duwe kandhang bebek samburi omah. Pak Ali ngingu bebek dibantu kaliyan putrane. Jeneng putrane Pak Ali yaiku Vito. Saiki Vito kelas telu SD. Vito bantu bapake makani bebek isuk sakdurunge mangkat sekolah lan sore sakdurunge magrib. Vito seneng banget bisa biyantu bapake ngingu bebek.

Kewan apa kang diingu Pak Ali ….

A. wedhus

B. bebek

C. pitik


Jawaban:


Tembang “Padhang Mbulan” iku kalebu tuladhane tembang ….

A. dolanan

B. macapat

C. campur sari

D. dangdut


Jawaban:


Wacane aksara jawa ing dhuwur yaiku …

A. rawa

B. bawa

C. lawa

D. baya


Jawaban:


Wacane …

A. da

B. dha

C. wa

D. ta


Jawaban:


Lir ilir lir ilir tandure wong sumilir

Tak ijo royo royo

Tak sengguh . . . .

Terusane lirik tembang dolanan ing dhuwur yaiku…

A. penganten anyar

B. omah anyar

C. montor anyar

D. klambi anyar


Jawaban: