Latihan Soal Online

Pengayaan Bahasa Jawa SD Kelas 2

Latihan soal pilihan ganda Pengayaan Bahasa Jawa SD Kelas 2 dan kunci jawaban.


Bocah-bocah kelas loro padha maca buku ing . . . .

A. latar

B. perpustakaan

C. kantin


Jawaban:

Siti lagi (semprot) omah nganggo disinvektan.

Tembung njero kurung benere ….
_
A. disemprot

B. kesemprot

C. nyemprot


Jawaban:

Tangi turu bantal, guling, lan kemul prayogane … supaya rapi.

A. dibuwang

B. disiram

C. ditata


Jawaban:

Basa kramane tembung pitakon Pira yaiku . . .

A. kados pundi

B. menapa

C. pinten


Jawaban:

Tanduran bisa tuwuh subur amarga disiram nganggo ….

a. srengenge

b. banyu

c. rabok


Jawaban:

Iki gambar……..

A. resik-resik kelas

B. dolanan

C. sinau


Jawaban:

“Taman safari prigen” panggonan plesir awujud?

A. Pasar

B. Kebun binatang

C. Sekolah


Jawaban:

Saben dina Tina mbiyantu ibune reresik omah. Tina pancen bocah ….

a. kesed

b. sregep

c. mempeng


Jawaban:

Nyapu latar omah nganggo….

A. sapu sada

B. sapu duk

C. sulak


Jawaban:

arane anake pithik yaiku………..

A. Gogor

B. Kuthuk

C. cindhil


Jawaban:

Jaranan, cublak cublak suweng, iku kagolong tembang…………………

A. campursari

B. dolanan

C. guyonan

D. anak-anak


Jawaban:

Wayah ngaso bocah-bocah padha njajan ing . . . .

A. kantin

B. toko

C. pasar


Jawaban:

Bocah-bocah kelas loro padha maca buku ing . . . .

A. latar

B. perpustakaan

C. kantin


Jawaban:

Pithik jagone kluruk ing wayah?…………………..

A. Sore

B. Awan

C. Esuk


Jawaban:

Gambar ing nduwur ikur Vina lagi apa ?

A. Sarapan

B. Sinau

C. Dolanan HP


Jawaban:

Dakon kui dolanan sing main cacahe bocah ….

A. loro

B. telu

C. papat


Jawaban:

Wit-witan lan suket garing mekingking amarga kasatan banyu. Kahanan kui ana ing mangsa ….

a. udan

b. ketiga

c. rendheng


Jawaban:

Kewan iki jenenge . . .

A. Wedhus

B. Sapi

C. Jaran


Jawaban:

Bocah-bocah lagi balapan ….

A. karung

B. egrang

C. mlayu


Jawaban:

diparingi hadiah bapak ngucapake … .

A. matur nuwun

B. kula nuwun

C. tindak pundi


Jawaban:

Piranti kanggo kerja bakti yaiku………..

A. Buku lan bolpen

B. Sapu lan sulak

C. Tas lan garisan


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.