Latihan Soal PTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SD Kelas 4

Preview:


Bocah sing dadi bintang kelas iku lumrahe bocah sing…

A. Sregep sinau

B. Disenengi guru

C. Sugih duwit

D. Akeh kancane


Aku luwih becik melu kowe,…(timbang) ing omah mun ije

A. tumimbang

B. tinimbang

C. timbangan

D. ditimbang


Puisi Jawa gagrak anyar diarani …

A. geguritan

B. cangkriman

C. peribasan

D. parikan


Kinumbah asale saka tembung lingga…

A. kumbah

B. kinbah

C. kimbah

D. kubah


Bapak arep lungah menyang Jember, tembung lunga benere…

A. budhal

B. bidhal

C. tindak

D. kesah


Tembang macapat uga diarani tembang…

A. cilik

B. gedhe

C. kawi

D. tengahan


Buku salosin iku cacahe ana …

A. lima las

B. sepuluh

C. rolas

D. ralikur


Supaya manungsa bisa pinter lan nduweni ngelmu sing akeh sranane kudu…

A. sregep nyambut gawe

B. nduwe drajad seng luhur

C. anake wong pangkat

D. sregep anggone sinau


Kabeh wes diaturi rawuh,nanging ora kersa

Ukara ing dhuwur yen didadekake ngoko lugu…
_
A. kabeh wes dikandhani teka,nanging ora biso

B. kabeh wes dikongkon teka nanging ora bisa

C. kabeh wes dikhandani teka , nanging ora gelem

D. kabeh wes dikongkon teka,nanging ora gelem


Ayah mundhut gedang …

A. sabungkul

B. Salirang

C. salonjor

D. sapasamg


Kuwajibane manungsa kanggo golek ngelmu yaiku…

A. wiwit nyambut gawe nganti pension

B. wiwit lair nganti tumekaning pati

C. wiwit mlebu sekolah nganti lulus

D. wiwit cilik nganti wes nyambut gawe


sing nonton wayang nganti jejel …

A. jejelan

B. mbludak

C. akeh

D. riyel


Pak guru … aku supaya sregep sinau

A. ngongkon

B. ngengken

C. ngutus

D. ndawuhi


Kertas…kae gawanen mrene

Tembung wilangan seng bener yaiku..
_
A. sagegem

B. sagebok

C. salembar

D. salusin


karo konco iku seng rukun aja seneng tukar…

A. tentrem

B. rukun

C. padu

D. bungah


Dhandhanggula iku klebu tembang …

A. macapat

B. tengahan

C. dolanan

D. gedhe


sepuluh tahun kepungkur dalan iki isih…. nanging saiki wis rame

A. peteng

B. wedi

C. sepi

D. medeni


Dewi , ibu pundhutna bawang putih sa

A. uli

B. siung

C. lirang

D. eler


Bapak mundhut gedhang …

A. salonjor

B. salirang

C. sepasang

D. sabungkul


Jam songo bengi ing desaku wes sepi…

A. mampring

B. junjung

C. suta

D. daya
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.