Latihan Soal Online

Kuis Bahasa Jawa SD Kelas 5

Latihan soal pilihan ganda Kuis Bahasa Jawa SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Sandhangan swara cacahe ana

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Jawaban:

Sandhangan swara cacahe ana

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Jawaban:

Tembung-tembung iki sing nggunakake sandhangan pepet yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku

A. Sambel

B. Tempe

C. Enak

D. Jare


Jawaban:

Aksara Jawa utuh di arani…

A. Aksara siji

B. Aksara Legena

C. Aksara Swara

D. Aksara Jawa


Jawaban:

Aksara swara iku cacahe ana ….

A. loro

B. telu

C. papat

D. lima


Jawaban:


Tembung kasebut nggunakake sandhangan

A. Wulu

B. Taling

C. Suku

D. Pepet


Jawaban:

Pasangan sing manggon jejer karo aksara Jawa legenane yaiku

A. na, ta, sa

B. nya, ga, sa

C. pa, la, ga

D. ha, sa, pa


Jawaban:

Tembung-tembung iki sing nggunakake sandhangan pepet yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku

A. Sambel

B. Tempe

C. Enak

D. Jare


Jawaban:

Sandhangan sing digunakake kanggo ngganteni aksara sigeg diarani

A. Sandhangan swara

B. Sandhangan wyanjana

C. Sandhangan panyigeg wanda

D. Sandhangan pangkon


Jawaban:


Tembung kasebut nduweni pasangan

A. da

B. wa

C. ma

D. ca


Jawaban:

Layar, Wighyan,Cecak, lan Pangkon kalebu sandhangan …

A. Swara

B. Legena

C. Panyigeg Wanda

D. Wyanjana


Jawaban:

Tembung sing panulisane nggunakake cakra keret yaiku

A. Pramuka

B. Kreteg

C. Krupuk

D. Ambyar


Jawaban:


Cacahe sandhangan saka ukara kasebut yaiku

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.