Latihan Soal Online

Ulangan Bahasa Jawa SD Kelas 1

Latihan 15 soal pilihan ganda Ulangan Bahasa Jawa SD Kelas 1 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Sebutna 3 wae apa sing kudu ditindake supaya omah katon resik lan adoh saka penyakit !

A. dipel, disapu lan dikotori

B. disapu, dipel, dan disirami kembange

C. diumbahi, disetrika lan disirami


Jawaban:Iki gambar……………

A. dolanan dakon

B. dolanan bal-balan

C. dolanan bethengan


Jawaban:


Titik Simbah

Nalika libur Sinta, bapak lan ibune menyang desa niliki simbah. Simbah daleme ing Blitar sanajan umure wes 65 taun, simbahe Sinta isih kuat lan sehat. Simbahe Sinta asmane mbah Surati. Saben dina mbah Surati dodolan woh-wohan ing pasar. Sing diedol mbah Surati iku ono woh-wohan, kayata gedhang, nanas, rambutan, salak, lan jeruk.

Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku …

A. Tilik adhik

B. Tilik Simbah

C. Tilik Sinta


Jawaban:


Rina ora sengojo ngotori bukune mas Adji. seng kudu diucapake Rina marang mas Adji yaiku …

A. matur suwun nggeh mas Adji

B. nyuwun sepuro nggeh mas Adji

C. Mboten nopo-nopo nggeh mas Adji


Jawaban:


Yen diparingi jajan karo koncone kudu ngucapake …

A. matur suwun

B. meneng wae

C. ngguya -ngguyu


Jawaban:Andi lan kancane lagi………..

A. mlaku-mlaku

B. numpak motor

C. sepedaan


Jawaban:Iki gambar dolanan………

A. neker

B. bethengan

C. Dakon


Jawaban:


apa sing kudu diucapake nalika lewat ing ngarepe wong sing luwih tuwo …

A. amet suwun sewu

B. matur nuwun

C. meneng wae


Jawaban:


Supaya omah katon resik lan sehat. saben dino kudu …

A. disirami dan dipel

B. disapu lan dipel

C. dikotori dan diresiki


Jawaban:


Sebutna piranti apa seng dienggo nang sekolahan !

A. sapu, pel, sekrok lan kemuceng

B. pulpen, pengsil lan hapusan

C. sapu, cikrak, setrikoan


Jawaban: