Latihan Soal Online

PAI Bahasa Jawa SD Kelas 4

Latihan 15 soal pilihan ganda PAI Bahasa Jawa SD Kelas 4 dan kunci jawaban.


Sifat wajibe Allah مخالفة للحوادث puniko sifat nomer..

A. 3

B. 4

C. 5


Jawaban:

ثم كلا سوف تعلمون

Puniko ayat nomer pinten saking surat At Takatsur…

A. 4

B. 5

C. 6


Jawaban:

اللهم اني اعوذ بك من عمل ااشيطان

Puniko setengah saking doa..

A. Minta Mimpi baik

B. Mimpi buruk

C. Susah tidur


Jawaban:

ت ث د

Puniko sebagian saking hurufe…

A. Idghom bighunnah

B. Ikhfa

C. Idhar


Jawaban:

Lawane sifat wajib baqo inggih puniko..

A. Hudus

B. Mukholaftul lilhawadis

C. Fana


Jawaban:

Pinten jumlahe huruf hijaiyyah…

A. 27

B. 28

C. 29


Jawaban:

Rukune solat nomer 4 inggih puniko..

A. Takbirotul ihrom

B. Ruku

C. Mahos fatihah


Jawaban:

Wonten ngandap surat pendek ingkang jumlah ayate 5 kejawi..

A. Al kafirun

B. Alfalaq

C. Allahab


Jawaban:

Sifat wajibe Allah nomer 7 inggih puniko..

A. وحدنية

B. قدرة

C. ارادة


Jawaban:

فويل للمصلين

Ayat sederenge inggih puniko…

A. فلا يحض علي طعام المسكين

B. فذالك الذي يدع اليتيم

C. الذين هم عن صلاتهم ساهون


Jawaban:

Mbasuh sebagian saking sirah puniko ferdune wudlu nomer..

A. 3

B. 4

C. 5


Jawaban:

اللهم اني اسالك روءيا صالحا صادقا

Puniko petilan doa..

A. Mimpi buruk

B. Memperoleh mimpi baik

C. Susah tidur


Jawaban:

Perkoro kang mbatal aken wudu nomer 2 inggih puniko..

A. Metune sewiji wiji saking dalan loro

B. Turu

C. Mendem


Jawaban:

Sifat wajibe Allah nomer 10 inggih puniko..

A. علم

B. سمع

C. حياة


Jawaban:

Huruf ipun idghom bighoiri ghunnah inggih puniko..

A. ع غ ح خ

B. ي ن م و

C. ل ر


Jawaban: