Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa Semester 2 Genap SD Kelas 2

Preview:


Bocah-bocah budhal sekolah kudu luwih . . . .

A. mburi

B. kari

C. esuk


Piranti kanggo kerja bakti yaiku………..

A. Buku lan bolpen

B. Sapu lan sulak

C. Tas lan garisan


Iki gambar……….

A. pithik

B. manuk

C. kucing


Ing sakiwa tengene sekolahan akeh tanduran sing ijo royo-royo.

Tembung ijo royo-royo tegese . . . .

A. ketel banget

B. ijo banget

C. akeh banget


Kelas loro baris ing lapangan sekolah. Loro kramane . . . .

A. sekawan

B. tiga

C. kalih


Iki gambar

A. dolanan bethengan

B. dolanan sepedha

C. dolanan bal-balan


arane anake pithik yaiku………..

A. Gogor

B. Kuthuk

C. cindhil


Arane anake kucing yaiku……….

A. Cemeng

B. Uler

C. Piyik


Iki gambar………..

A. dolanan bal-balan

B. dolanan neker

C. dolanan dakon


Pithik jagone kluruk ing wayah?…………………..

A. Sore

B. Awan

C. Esuk
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.