Latihan Soal Online

Bahasa Jawa Semester 2 Genap SD Kelas 2

Latihan 20 soal pilihan ganda Bahasa Jawa Semester 2 Genap SD Kelas 2 dan kunci jawaban.


Piranti kanggo kerja bakti yaiku………..

A. Buku lan bolpen

B. Sapu lan sulak

C. Tas lan garisan


Jawaban:

Gambar ing nduwur ikur Vina lagi apa ?

A. Sarapan

B. Sinau

C. Dolanan HP


Jawaban:

arane anak gajah yaiku……..

A. cemeng

B. bledug

C. angkrang


Jawaban:

Bocah-bocah budhal sekolah kudu luwih . . . .

A. mburi

B. kari

C. esuk


Jawaban:

Iki gambar……..

A. resik-resik kelas

B. dolanan

C. sinau


Jawaban:

Ing sakiwa tengene sekolahan akeh tanduran sing ijo royo-royo.

Tembung ijo royo-royo tegese . . . .

A. ketel banget

B. ijo banget

C. akeh banget


Jawaban:

Iki gambar……….

A. pithik

B. manuk

C. kucing


Jawaban:

Kelas loro baris ing lapangan sekolah. Loro kramane . . . .

A. sekawan

B. tiga

C. kalih


Jawaban:

Wayah ngaso bocah-bocah padha njajan ing . . . .

A. kantin

B. toko

C. pasar


Jawaban:

Bocah-bocah kelas loro padha maca buku ing . . . .

A. latar

B. perpustakaan

C. kantin


Jawaban:

Arane anake sapi yaiku……..

A. Meri

B. Pedhet

C. Bledug


Jawaban:

Saben dina Senen dianakake upacara bendera. Dina kramane . . . .

A. dinten

B. hari

C. wanci


Jawaban:

Iki gambar………..

A. dolanan bal-balan

B. dolanan neker

C. dolanan dakon


Jawaban:

Iki gambar

A. dolanan bethengan

B. dolanan sepedha

C. dolanan bal-balan


Jawaban:

arane anake pithik yaiku………..

A. Gogor

B. Kuthuk

C. cindhil


Jawaban:

Bocah-bocah kelas loro bal-balan ing . . .

A. kelas

B. lapangan

C. omah


Jawaban:

Arane anake kucing yaiku……….

A. Cemeng

B. Uler

C. Piyik


Jawaban:

Dadi siswa kudu sregep . . . .

A. dolanan

B. sinau

C. njajan


Jawaban:

“Taman safari prigen” panggonan plesir awujud?

A. Pasar

B. Kebun binatang

C. Sekolah


Jawaban:

Pithik jagone kluruk ing wayah?…………………..

A. Sore

B. Awan

C. Esuk


Jawaban: