Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 2

Preview:


Piranti kanggo kerja bakti yaiku………..

A. Buku lan bolpen

B. Sapu lan sulak

C. Tas lan garisanIki gambar……..

A. resik-resik kelas

B. dolanan

C. sinau


Wayah ngaso bocah-bocah padha njajan ing . . . .

A. kantin

B. toko

C. pasarPilihan sing bener penulise

A. Petek

B. Pitek

C. Pitik


Anak kucing arane cemeng, dene anak wedhus arane ….

A. pedhet

B. cempe

C. kirik


arane anake pithik yaiku………..

A. Gogor

B. Kuthuk

C. cindhil


Kelas loro baris ing lapangan sekolah. Loro kramane . . . .

A. sekawan

B. tiga

C. kalih


Arane anake kucing yaiku……….

A. Cemeng

B. Uler

C. PiyikBima lan kanca – kancane dolanan apa …

A. Dakon

B. Bekel

C. Egrang


Krama inggile 4

A. papat

B. empat

C. sekawan


Arane anake sapi yaiku……..

A. Meri

B. Pedhet

C. Bledug


Pithik jagone kluruk ing wayah?…………………..

A. Sore

B. Awan

C. EsukIki gambar……….

A. pithik

B. manuk

C. kucing


Karo sedulur kudu ……

A. Tukaran

B. rukun

C. nakal


Saben dina Senen dianakake upacara bendera. Dina kramane . . . .

A. dinten

B. hari

C. wanci


Dadi siswa kudu sregep . . . .

A. dolanan

B. sinau

C. njajan


Iki gambar

A. dolanan bethengan

B. dolanan sepedha

C. dolanan bal-balan


cacahe pandhawa iku ana wong

A. 2 loro

B. 3 telu

C. 5 lima


Sing dudu lagu dolanan yaiku …..

A. Indonesia Raya

B. Ilir-Ilir

C. Suwe Ora Jamu
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.