Latihan Soal Online

Bahasa Jawa SD Kelas 2

Latihan 19 soal pilihan ganda Bahasa Jawa SD Kelas 2 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:


Iki gambar……….

A. pithik

B. manuk

C. kucing


Jawaban:


Krama inggile 4

A. papat

B. empat

C. sekawan


Jawaban:


Pithik jagone kluruk ing wayah?…………………..

A. Sore

B. Awan

C. Esuk


Jawaban:Bima lan kanca – kancane dolanan apa …

A. Dakon

B. Bekel

C. Egrang


Jawaban:


Kelas loro baris ing lapangan sekolah. Loro kramane . . . .

A. sekawan

B. tiga

C. kalih


Jawaban:


Anak kucing arane cemeng, dene anak wedhus arane ….

A. pedhet

B. cempe

C. kirik


Jawaban:


arane anake pithik yaiku………..

A. Gogor

B. Kuthuk

C. cindhil


Jawaban:


Karo sedulur kudu ……

A. Tukaran

B. rukun

C. nakal


Jawaban:


Dadi siswa kudu sregep . . . .

A. dolanan

B. sinau

C. njajan


Jawaban:


Wayah ngaso bocah-bocah padha njajan ing . . . .

A. kantin

B. toko

C. pasar


Jawaban: