Latihan Soal Online

Bahasa Jawa SD Kelas 2

Latihan soal dan kunci jawaban Bahasa Jawa SD Kelas 2.


Krama inggile 4

A. papat

B. empat

C. sekawan


Jawaban:

Arane anake sapi yaiku……..

A. Meri

B. Pedhet

C. Bledug


Jawaban:

Dadi siswa kudu sregep . . . .

A. dolanan

B. sinau

C. njajan


Jawaban:

Pithik jagone kluruk ing wayah?…………………..

A. Sore

B. Awan

C. Esuk


Jawaban:


Iki gambar……….

A. pithik

B. manuk

C. kucing


Jawaban:


Iki gambar……..

A. resik-resik kelas

B. dolanan

C. sinau


Jawaban:

Piranti kanggo kerja bakti yaiku………..

A. Buku lan bolpen

B. Sapu lan sulak

C. Tas lan garisan


Jawaban:

Anak kucing arane cemeng, dene anak wedhus arane ….

A. pedhet

B. cempe

C. kirik


Jawaban:


Bima lan kanca – kancane dolanan apa …

A. Dakon

B. Bekel

C. Egrang


Jawaban:

Sing dudu lagu dolanan yaiku …..

A. Indonesia Raya

B. Ilir-Ilir

C. Suwe Ora Jamu


Jawaban:

Iki gambar

A. dolanan bethengan

B. dolanan sepedha

C. dolanan bal-balan


Jawaban:

Kelas loro baris ing lapangan sekolah. Loro kramane . . . .

A. sekawan

B. tiga

C. kalih


Jawaban:

cacahe pandhawa iku ana wong

A. 2 loro

B. 3 telu

C. 5 lima


Jawaban:

arane anake pithik yaiku………..

A. Gogor

B. Kuthuk

C. cindhil


Jawaban:

Saben dina Senen dianakake upacara bendera. Dina kramane . . . .

A. dinten

B. hari

C. wanci


Jawaban:

Arane anake kucing yaiku……….

A. Cemeng

B. Uler

C. Piyik


Jawaban:

Karo sedulur kudu ……

A. Tukaran

B. rukun

C. nakal


Jawaban:


Pilihan sing bener penulise

A. Petek

B. Pitek

C. Pitik


Jawaban:

Wayah ngaso bocah-bocah padha njajan ing . . . .

A. kantin

B. toko

C. pasar


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.