Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 2

Preview:


Arane anake sapi yaiku……..

A. Meri

B. Pedhet

C. Bledug


Krama inggile 4

A. papat

B. empat

C. sekawan


Piranti kanggo kerja bakti yaiku………..

A. Buku lan bolpen

B. Sapu lan sulak

C. Tas lan garisan


Pithik jagone kluruk ing wayah?…………………..

A. Sore

B. Awan

C. Esuk


Kelas loro baris ing lapangan sekolah. Loro kramane . . . .

A. sekawan

B. tiga

C. kalih


Karo sedulur kudu ……

A. Tukaran

B. rukun

C. nakal


Wayah ngaso bocah-bocah padha njajan ing . . . .

A. kantin

B. toko

C. pasar


Arane anake kucing yaiku……….

A. Cemeng

B. Uler

C. Piyik


Iki gambar

A. dolanan bethengan

B. dolanan sepedha

C. dolanan bal-balanPilihan sing bener penulise

A. Petek

B. Pitek

C. Pitik
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.