Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 2

Preview:


Kelas loro baris ing lapangan sekolah. Loro kramane . . . .

A. sekawan

B. tiga

C. kalih


Pithik jagone kluruk ing wayah?…………………..

A. Sore

B. Awan

C. EsukPilihan sing bener penulise

A. Petek

B. Pitek

C. Pitik


Arane anake kucing yaiku……….

A. Cemeng

B. Uler

C. PiyikBima lan kanca – kancane dolanan apa …

A. Dakon

B. Bekel

C. Egrang


Arane anake sapi yaiku……..

A. Meri

B. Pedhet

C. Bledug


Sing dudu lagu dolanan yaiku …..

A. Indonesia Raya

B. Ilir-Ilir

C. Suwe Ora Jamu


Piranti kanggo kerja bakti yaiku………..

A. Buku lan bolpen

B. Sapu lan sulak

C. Tas lan garisan


Dadi siswa kudu sregep . . . .

A. dolanan

B. sinau

C. njajan


Saben dina Senen dianakake upacara bendera. Dina kramane . . . .

A. dinten

B. hari

C. wanci
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.