Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 5

Preview:


Guru Lagu yaiku….

A. tibaning swara ing pungkasaning gatra

B. sing ngajari nembang jawa

C. cacahe gatra saben sapada

D. cacahing wanda saben gatra


Sakabehing kedadeyan kang gegayutan karo kekuwatan alam diarani ….

A. Prastawa alam

B. Pengalaman

C. Tembang macapat

D. Tembang dolanan


Kinanthi, Maskumambang, Pucung, Mijil, Sinom iku kalebu tembang ….

A. dolanan

B. gedhe

C. parikan

D. macapat


Urip bareng iku kudu guyub rukun

Tembung “guyub rukun” tegese yaiku …
___
A. Nyawiji

B. Congkrah

C. Bubrah

D. Tukar padu


Gambar wayang ing nduwur arane ….

A. semar

B. gareng

C. petruk

D. bagong


Cacahing wanda ing saben gatra kasebut…

A. guru gatra

B. dhong-dhing

C. guru lagu

D. guru wilangan


Tibane swara ing pungkasane gatra yaiku …

A. Guru lagu

B. Guru wilangan

C. Guru swara

D. Guru basa


Pahlawanku

(R. Tantiningsih)

Pahlawanku

Wutahing ludirmu

Nyiram ibu pertiwi

Nadyan sang ibu

Kudu muwun sedhih

Karajang-rajang manahe

Karujit-rujit rasa pangrasane

Apa irah-irahane geguritan ing dhuwur?

A. R. Tantingingsih

B. Pahlawan

C. Pahlawanku

D. Karajang


Rukun agawe santosa, crah …..

Paribasan ing dhhuwur iku terusane sing bener yaiku …..
___
A. Agawe lumrah

B. Agawe bungah

C. Agawe susah

D. Agawe bubrah


Guru gatra yaiku …..

A. Tibane swara ing pungkasane gatra

B. Cacahe gatra saben sapada

C. Cacahe wanda saben sagatra

D. Tibane swara saben sawanda
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.