Latihan Soal Online

Bahasa Jawa SD Kelas 5

Latihan soal dan kunci jawaban Bahasa Jawa SD Kelas 5.


Cacahing wanda ing saben gatra kasebut…

A. guru gatra

B. dhong-dhing

C. guru lagu

D. guru wilangan


Jawaban:

Ing ngisor iki sing klebu penyebabe prastawa banjir yaiku ….

A. akeh wit-witan sing gede

B. udan deres lan akeh sampah

C. ana lindhu banter

D. ana angin gede banget


Jawaban:

Kinanthi, Maskumambang, Pucung, Mijil, Sinom iku kalebu tembang ….

A. dolanan

B. gedhe

C. parikan

D. macapat


Jawaban:

Tembang macapat uga bisa diarani tembang …

A. Tengahan

B. Gedhe

C. Cilik

D. Kuna


Jawaban:

Tembang Macapat iku ndhuweni syarat, yaiku kaiket dening guru …

A. Lagu, wilangan, Swara

B. Wilangan, Gatra, Jawa

C. Gatra, Wilangan, Lagu

D. Musik, Jawa, vokal


Jawaban:

Pahlawanku

(R. Tantiningsih)

Pahlawanku

Wutahing ludirmu

Nyiram ibu pertiwi

Nadyan sang ibu

Kudu muwun sedhih

Karajang-rajang manahe

Karujit-rujit rasa pangrasane

Apa irah-irahane geguritan ing dhuwur?

A. R. Tantingingsih

B. Pahlawan

C. Pahlawanku

D. Karajang


Jawaban:

Amarga jawahe deres banget, tanduran parine bapak klelep banyu.

tegese tembung “jawah” yaiku….
___
A. Panas

B. Angin

C. Udhan

D. panen


Jawaban:

Tembang Kinanthi ana…gatra.

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4


Jawaban:

Guru gatra yaiku …..

A. Tibane swara ing pungkasane gatra

B. Cacahe gatra saben sapada

C. Cacahe wanda saben sagatra

D. Tibane swara saben sawanda


Jawaban:

Gambar wayang ing nduwur arane ….

A. semar

B. gareng

C. petruk

D. bagong


Jawaban:

Gambar ing nduwur termasuk prastawa alam….

A. Gunung njeblug

B. Angin lesus

C. Kobongan alas

D. Lindhu


Jawaban:

Guru lagu saka tembang kinanthi yaiku….

A. a,i,u,a,i,a

B. u,i,a,i,a,i

C. 5 saben sapada

D. a,a,a,a


Jawaban:

Urip bareng iku kudu guyub rukun

Tembung “guyub rukun” tegese yaiku …
___
A. Nyawiji

B. Congkrah

C. Bubrah

D. Tukar padu


Jawaban:

Rukun agawe santosa, crah …..

Paribasan ing dhhuwur iku terusane sing bener yaiku …..
___
A. Agawe lumrah

B. Agawe bungah

C. Agawe susah

D. Agawe bubrah


Jawaban:

Sakabehing kedadeyan kang gegayutan karo kekuwatan alam diarani ….

A. Prastawa alam

B. Pengalaman

C. Tembang macapat

D. Tembang dolanan


Jawaban:

Apa wae sing metu saka gunung kang njeblug?

A. lahar, watu, pasir

B. banyu, geni, omah

C. uwit, omah, pasir

D. omah, geni, pasir


Jawaban:

Guru Lagu yaiku….

A. tibaning swara ing pungkasaning gatra

B. sing ngajari nembang jawa

C. cacahe gatra saben sapada

D. cacahing wanda saben gatra


Jawaban:

Sing kalebu jinis tembang macapat yaiku …..

A. Kinanthi

B. Balabak

C. Citramengeng

D. Girisa


Jawaban:

Tibane swara ing pungkasane gatra yaiku …

A. Guru lagu

B. Guru wilangan

C. Guru swara

D. Guru basa


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.