Latihan Soal Online

Bahasa Jawa SD Kelas 5

Latihan 19 soal pilihan ganda Bahasa Jawa SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Guru lagu saka tembang kinanthi yaiku….

A. a,i,u,a,i,a

B. u,i,a,i,a,i

C. 5 saben sapada

D. a,a,a,a


Jawaban:


Tembang Macapat iku ndhuweni syarat, yaiku kaiket dening guru …

A. Lagu, wilangan, Swara

B. Wilangan, Gatra, Jawa

C. Gatra, Wilangan, Lagu

D. Musik, Jawa, vokal


Jawaban:


Kinanthi, Maskumambang, Pucung, Mijil, Sinom iku kalebu tembang ….

A. dolanan

B. gedhe

C. parikan

D. macapat


Jawaban:


Pahlawanku

(R. Tantiningsih)

Pahlawanku

Wutahing ludirmu

Nyiram ibu pertiwi

Nadyan sang ibu

Kudu muwun sedhih

Karajang-rajang manahe

Karujit-rujit rasa pangrasane

Apa irah-irahane geguritan ing dhuwur?

A. R. Tantingingsih

B. Pahlawan

C. Pahlawanku

D. Karajang


Jawaban:


Rukun agawe santosa, crah …..

Paribasan ing dhhuwur iku terusane sing bener yaiku …..
___
A. Agawe lumrah

B. Agawe bungah

C. Agawe susah

D. Agawe bubrah


Jawaban:


Guru Lagu yaiku….

A. tibaning swara ing pungkasaning gatra

B. sing ngajari nembang jawa

C. cacahe gatra saben sapada

D. cacahing wanda saben gatra


Jawaban:


Ing ngisor iki sing klebu penyebabe prastawa banjir yaiku ….

A. akeh wit-witan sing gede

B. udan deres lan akeh sampah

C. ana lindhu banter

D. ana angin gede banget


Jawaban:


Tembang macapat uga bisa diarani tembang …

A. Tengahan

B. Gedhe

C. Cilik

D. Kuna


Jawaban:


Guru gatra yaiku …..

A. Tibane swara ing pungkasane gatra

B. Cacahe gatra saben sapada

C. Cacahe wanda saben sagatra

D. Tibane swara saben sawanda


Jawaban:


Tibane swara ing pungkasane gatra yaiku …

A. Guru lagu

B. Guru wilangan

C. Guru swara

D. Guru basa


Jawaban: