Latihan Soal Online

Ulangan Harian Bahasa Jawa SD Kelas 2

Latihan soal dan kunci jawaban Ulangan Harian Bahasa Jawa SD Kelas 2.


Yen ana kanca sing njaluk sepuro kudu di . . . .

A. sangoni

B. dongani

C. pangapuro


Jawaban:

Ojo dadi bocah cethil. cethil iku tegese . . . .

A. loman

B. medhit

C. apik


Jawaban:

Ibu – pawon – ing – masak – tahu.

Ukara sing bener yaiku . . . .
_
A. ing pawon tahu masak ibu

B. ibu masak tahu ing pawon

C. pawon ing tahu masak ibu


Jawaban:

Bapak – motor – ing – ngumbah – plataran omah.

Ukara sing bener yaiku . . . .
_
A. Ing motor bapak ngumbah plataran omah

B. Plataran omah bapak ngumbah ing motor

C. Bapak ngumbah motor ing plataran omah


Jawaban:

Bapak lungo ing Surabaya. Lungo krama inggile . . . .

A. bidhal

B. tindhak

C. tumut


Jawaban:

Apotek iku gunane kanggo . . . .

A. antri dokter

B. tuku obat

C. jupuk resep


Jawaban:

Karo kanca kudhu rukun, ora keno . . . .

A. tukaran

B. dolanan

C. bebarengan


Jawaban:

Pengalamam sing dilakoni bareng-bareng keluarga jenenge pengalaman . . . .

A. pribadi

B. keluarga

C. warga


Jawaban:

Si Mbah ngombe kopi. Ngombe krama inggile . . . .

A. ngunjuk

B. dhahar

C. sare


Jawaban:

Bu Dhe tuku klambi. Tuku krama inggile . . . .

A. mundhut

B. tuku

C. sade


Jawaban:

Nek dalan kui kudu tansah waspada. Waspada iku tegese . . . .

A. minggir

B. eling

C. ngati-ati


Jawaban:

. . Pak Lurah, kulo tasih dereng saged nderek kerja bakti.

A. sepurane

B. ngapunten

C. dolanan


Jawaban:

Wahyu . . . , aku durung biso jupuk bukumu.

A. sepurane

B. ngapunten

C. dolanan


Jawaban:

Omahe Satria platarane jembar. Jembar tegese . . . .

A. ombo

B. sedengan

C. ciut


Jawaban:

Yen duwe salah karo kanca, kudu njaluk . . . .

A. sangu

B. donga

C. sepuro


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.