Latihan Soal PTS Semester 1 Ganjil Bahasa Jawa SD Kelas 3

Preview:


Sing kalebu kewan ingon-ingon yaiku … .

A. 1,2

B. 1,3

C. 2,3

D. 2,4


Saliyane daging wedhus uga ngasilake……..
A. Susu
B. Madu
C. Endog
D. gading


Anak e kucing jenenge apa?
A. Cemeng
B. pedhet
C. bledug
D. cindil


Latar panggon ing cerita “Ngingu kucing anggora” yaiku ana ing…  
A. Sekolahe Rini
B. Omahe Rini
C. Kolame Rini
D. Pasar


Ing gambar sisih kiwa, kalebu pengalaman sing ….

A. nyenengake

B. bungahake

C. nrenyuhake

D. lucu


Saben dina Pak Teguh makani sapine ing kandang.Latar wektune ukaran ing nduwur yaiku …
A. Makani
B. Pak teguh
C. Ing Kandang
D. Saben Dina


Tuladhane pengalaman sing nyenengake yaiku … .
A. Nandhang lara
B. Ora dadi juara kelas
C. Plesir nang Musium Satwa
D. Tiba saka wit


Nopeni kewan ingon-ingon kudu….kajaba
A. Dipakani saben dina
B. Didusi saben dina
C. Diresiki kandange saben dina
D. Diwenehi ngombe saben dina


Titi swarane tembung Papan, pangan, jaran yaiku … .
A. Swara [a] jejeg
B. Swara [a] miring
C. Swara [o] jejeg
D. Swara [o] miring


Nalika arep melbu papan wisata,kudu tuku apa?
A. Kwitansi
B. Karcis
C. Nota
D. Brosur


…. rasane ndeleng para nelayan ngusung asil kerjane.Tembung sing mathuk kanggo jangkepi ukara ing nduwur yaiku…
A. seneng
B. susah
C. males
D. sedih


Apa manfaate gotong-royong?
A. Penggawean saya abot
B. Penggawean saya ruwet
C. Penggawean krasa Enteng lan cepet marine
D. Penggawean ora mari-mari


WBL manggon ana ing Kabupaten Lamongan. Sadurunge Budhal, Rini pamit marang bapak lan ibune. Ukara ing nduwur sing nganggo Swara [a] jejeg yaiku …
A. ana
B. bapak
C. marang
D. pamit


Isine laporan observasi kudu arupa … .
A. karangan
B. fakta
C. saran
D. opini


Bambang bocah lanang kelas 3 SDN Maju Jaya. Dheweke nduweni hobi ingon-ingon kewan. Saben esuk sakdurunge budhal sekolah Bambang menehi pakan lan ngombe pitike. Pakane pitik yaiku sega sisa sing dicampur bekatul.Irah-irahan sing mathuk gawe crita ing nduwur yaiku ….
A. Ngingu manuk
B. Ngingu kucing Anggora
C. Rudi Ngingu Pitik
D. Bambang Ngingu Pitik


Musium iku panggonan kanggo nyimpen apa?
A. Barang anyar
B. Dokumen
C. Barang bekas
D. Barang sing bersejarah


Akeh cara kanggo ngramut tetuwuhan lan sato kewan.Tembung ngramut tegese …
A. ngrusak
B. nulung
C. nakani
D. ngopeni


Wektu pengamatan ing Laporan Observasi sing diamati Rini yaiku …

A. Minggu,

B. Minggu, 7 Agustus 2016

C. Minggu, 6 Juni 2016

D. Minggu, 7 Agustus 2017


Mas Rudi warga desa Ngantang Kabupaten Malang nduweni hobi ngingu iwak mujaer. Mas Rudi nduweni kolam cacahe lima ing mburi omah. Saben kolam kira-kira isine satus iwak mujaer. Mas Rudi dhemen ngingu mujaer amarga mujaer iku penak open-openane lan ragade ora akeh.Adedhasar cerita ing dhuwur, paragane yaiku …

A. Iwak Mujaer

B. Mas Rudi

C. Ngantang

D. Kabupaten Malang


Ani sregep nyirami kembang.
A. Rajin
B. Kesed
C. Jujur
D. Reged


Saben dina Udin telat teko sekolah. Udin didukani Ibu Guru.Watake Udin yaiku…….
A. sregep
B. pinter
C. kesed
D. bungah


Ngingu iwak mujaer Mas Rudi warga desa Ngantang Kabupaten Malang nduweni hobi ngingu iwak mujaer. Mas Rudi nduweni kolam cacahe lima ing mburi omah. Saben kolam kira-kira isine satus iwak mujaer. Mas Rudi dhemen ngingu mujaer amarga mujaer iku penak open-openane lan ragade ora akeh.Adedhasar cerita ing dhuwur, paragane yaiku …
A. Iwak Mujaer
B. Mas Rudi
C. Ngantang
D. Kabupaten Malang


Sing kalebu kewan galak yaiku … .
A. Kucing
B. Macan
C. Unto
D. Sapi


Tetuwuhan kudu dirabuk supaya apa?
A. Cengkar
B. subur
C. garing
D. teles
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.