Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal PTS Semester 1 Ganjil Bahasa Jawa SD Kelas 3

Preview:


Ing gambar sisih kiwa, kalebu pengalaman sing ….

A. nyenengake

B. bungahake

C. nrenyuhake

D. lucu


Akeh cara kanggo ngramut tetuwuhan lan sato kewan.Tembung ngramut tegese …
A. ngrusak
B. nulung
C. nakani
D. ngopeni


Mas Rudi warga desa Ngantang Kabupaten Malang nduweni hobi ngingu iwak mujaer. Mas Rudi nduweni kolam cacahe lima ing mburi omah. Saben kolam kira-kira isine satus iwak mujaer. Mas Rudi dhemen ngingu mujaer amarga mujaer iku penak open-openane lan ragade ora akeh.Adedhasar cerita ing dhuwur, paragane yaiku …

A. Iwak Mujaer

B. Mas Rudi

C. Ngantang

D. Kabupaten Malang


Latar panggon ing cerita “Ngingu kucing anggora” yaiku ana ing…  
A. Sekolahe Rini
B. Omahe Rini
C. Kolame Rini
D. Pasar


Saben dina Pak Teguh makani sapine ing kandang.Latar wektune ukaran ing nduwur yaiku …
A. Makani
B. Pak teguh
C. Ing Kandang
D. Saben Dina


Saben dina Udin telat teko sekolah. Udin didukani Ibu Guru.Watake Udin yaiku…….
A. sregep
B. pinter
C. kesed
D. bungah


Apa manfaate gotong-royong?
A. Penggawean saya abot
B. Penggawean saya ruwet
C. Penggawean krasa Enteng lan cepet marine
D. Penggawean ora mari-mari


Musium iku panggonan kanggo nyimpen apa?
A. Barang anyar
B. Dokumen
C. Barang bekas
D. Barang sing bersejarah


Saliyane daging wedhus uga ngasilake……..
A. Susu
B. Madu
C. Endog
D. gading


Anak e kucing jenenge apa?
A. Cemeng
B. pedhet
C. bledug
D. cindil
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.