Latihan Soal PAS Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 5

Preview:


Parmin kuwi pancen bocah sing gedhe endhase. Tembung gedhe endhase tegese …

A. susah

B. seneng

C. sombong

D. bingung


Manuk emprit nucuki sega krawu, dadi murid kudu sregep sinau, ukara ngene iki diarani…

A. Panyandra

B. Panyendhu

C. Parikan

D. Papindhan


Bocah kui rambute ngadhan-adhan, bangkekane …

A. Jambe sinigar

B. Ndamar kanginan

C. Nawon kemit

D. Mucuk eri


Aku Wes nganggo surjan lurik. Basa Kramane …

A. Kula sampun ngangem surjan lurik.

B. Kula sampun ngangge surjan lurik

C. Kulo sampun busana surjan lurik

D. Kula sampun ngasta surjan lurik


Bocah kui rambute ngadhan-adhan, bangkekane…

A. Jambe sinigar

B. Nawon kemit

C. Ndamar kanginan

D. Mucuk eri


Tembung suka bagya iku tegese …

A. seneng banget

B. lancar

C. sedih

D. rekasa


Wong-wong mesti padha nonton. Najan wujude mung kertas, nanging dibutuhake nganti setaun lawase. Barang iki kadhang angkane dibunderi, kanggo nengeri kedadean utawa rencana sing bakal dilakoni. Wacan iku deskripsi ngenani…..

A. Meteran

B. Tanggalan

C. Handphone

D. Buku bahasa jawa


Ingkang atur sesorah sambutan inggih puniko …

A. ketua karang taruna

B. ketua RT

C. ketua panitia pentas seni

D. ketua kelas


Wartini iku bacahe ayu, alise …

A. Nawon kemit

B. Miji timun

C. Blalak-blalak

D. Nanggal sepisan


Pak Lurah lagi … menyang kelurahan. Tembung kang pas yaiku …

A. Mangkat

B. Tindak

C. Kesah

D. Budhal


Nalika godok banyu, Mita ora sengojo ndemok pancine sing iseh panas. Deskripsi iki bisa ditampa perang pancadriya perangan …

A. Kuping

B. Kulit

C. Mripat

D. Irung


Pak Lurah lagi……….menyang kelurahan. Tembung kang pas yaiku………………..

A. Mangkat

B. Kesah

C. Tindak

D. Budhal


Wayah awan angina semilir adhem, ndadak angine nggawa gandane lele digoreng. Wacan deskripsi iki nyritakake samubarang sing bisa dirasakake liwat … lan …

A. Kuping lan sirah

B. Mripat lan tangan

C. Kulit lan mripat

D. Irung lan kulit


Negara Indonesia kondhang gemah ripah …

A. loh kang tinandur

B. loh jinawi

C. ayem tentrem

D. kreta raharja


Wasana cekap semanten atur kula. Nyuwun pangapunten bokbilih wonten ingkang ndadosaken kirang rena ing penggalih.

Teks ing dhuwur klebu perangan … ing sesorah
_
A. pangajeng – ajeng

B. panutup

C. isi

D. pambuka


Upacara adat sing kanggo mengeti nalika calon ibu mbobot sepisan wis ngancik udakara pitung wulan yaiku …

A. Tedhak Siten

B. Mitoni/Tingkepan

C. Mantu

D. Apeman Wonolelo


Saben liwat tanduran sinawang ijo …

A. Memplak

B. Branang

C. Royo-royo

D. Gadhing


Ayu lagi (sapu) latar. Tembung sing trep kanggo ngganepi ukara ing jero kurung yaiku……………

A. Disapu

B. kosapu

C. Nyapu

D. daksapu


Saben wayah preinan akeh wiasatawan sing padha plesiran ing papan kene. Tembung ” plesiran ” tegese …

A. Sinau

B. Rekreasi

C. Mondok

D. Nginep


Saben liwat tanduran sinawang ijo…

A. Memplak

B. Branang

C. Royo-royo

D. Gadhing


Wasana cekap semanten atur kula. Nyuwun pangapunten bokbilih wonten ingkang ndadosaken kirang rena ing penggalih.

Teks ing dhuwur klebu perangan … ing sesorah
_
A. pangajeng – ajeng

B. panutup

C. isi

D. pambuka


Wasana cekap semanten atur kula. Nyuwun pangapunten bokbilih wonten ingkang ndadosaken kirang rena ing penggalih. Tembung penggalih iku padha tegese karo tembung ing ngisor iki, yaiku …

A. ati

B. asta

C. rikma

D. soca


Wong-wong mesti padha nonton. Najan wujude mung kertas, nanging dibutuhake nganti setaun lawase. Barang iki kadhang angkane dibunderi, kanggo nengeri kedadean utawa rencana sing bakal dilakoni. Wacan iku deskripsi ngenani …

A. Meteran

B. Handphone

C. Tanggalan

D. Buku bahasa jawa


Pasangan aksara Jawa sing manggone ana ing jejere aksara cacahe ana ….

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Saking asiling pirembagan wulan kepengker katetepaken benjing enjing badhe kerja bakti.

Wulan kepengker tegese …
_
A. sasi ngarep

B. sasi mburi

C. sasi wingi

D. sasi sukmben
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.