Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal PAS Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 5

Preview:


Tembung suka bagya iku tegese …

A. seneng banget

B. lancar

C. sedih

D. rekasa


Saben wayah preinan akeh wiasatawan sing padha plesiran ing papan kene. Tembung ” plesiran ” tegese…

A. Sinau

B. Rekreasi

C. Mondok

D. Nginep


Tembung sumyah gumbira tegese yaiku …

A. susah

B. seneng banget

C. bingung

D. gela


Wayah awan angina semilir adhem, ndadak angine nggawa gandane lele digoreng. Wacan deskripsi iki nyritakake samubarang sing bisa dirasakake liwat … lan …

A. Kuping lan sirah

B. Mripat lan tangan

C. Kulit lan mripat

D. Irung lan kulit


Wong-wong mesti padha nonton. Najan wujude mung kertas, nanging dibutuhake nganti setaun lawase. Barang iki kadhang angkane dibunderi, kanggo nengeri kedadean utawa rencana sing bakal dilakoni. Wacan iku deskripsi ngenani …

A. Meteran

B. Handphone

C. Tanggalan

D. Buku bahasa jawa


Wasana cekap semanten atur kula. Nyuwun pangapunten bokbilih wonten ingkang ndadosaken kirang rena ing penggalih. Tembung penggalih iku padha tegese karo tembung ing ngisor iki, yaiku …

A. ati

B. asta

C. rikma

D. soca


Wasana cekap semanten atur kula. Nyuwun pangapunten bokbilih wonten ingkang ndadosaken kirang rena ing penggalih.

Teks ing dhuwur klebu perangan … ing sesorah
_
A. pangajeng – ajeng

B. panutup

C. isi

D. pambuka


Bocah kui rambute ngadhan-adhan, bangkekane…

A. Jambe sinigar

B. Nawon kemit

C. Ndamar kanginan

D. Mucuk eri


Parmin kuwi pancen bocah sing gedhe endhase. Tembung gedhe endhase tegese …

A. susah

B. seneng

C. sombong

D. bingung


Pak Lurah lagi … menyang kelurahan. Tembung kang pas yaiku …

A. Mangkat

B. Tindak

C. Kesah

D. Budhal
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.