Latihan Soal Online

PAS Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 5

Latihan soal pilihan ganda PAS Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Nalika godok banyu, Mita ora sengojo ndemok pancine sing iseh panas. Deskripsi iki bisa ditampa perang pancadriya perangan …

A. Kuping

B. Kulit

C. Mripat

D. Irung


Jawaban:

Eyang kakung … saking Kalimantan

A. Wangsul

B. Kondor

C. teka

D. Mulih


Jawaban:

Wasana cekap semanten atur kula. Nyuwun pangapunten bokbilih wonten ingkang ndadosaken kirang rena ing penggalih.

Teks ing dhuwur klebu perangan … ing sesorah
_
A. pangajeng – ajeng

B. panutup

C. isi

D. pambuka


Jawaban:

Saben wayah preinan akeh wiasatawan sing padha plesiran ing papan kene. Tembung ” plesiran ” tegese…

A. Sinau

B. Rekreasi

C. Mondok

D. Nginep


Jawaban:

Wong-wong mesti padha nonton. Najan wujude mung kertas, nanging dibutuhake nganti setaun lawase. Barang iki kadhang angkane dibunderi, kanggo nengeri kedadean utawa rencana sing bakal dilakoni. Wacan iku deskripsi ngenani…..

A. Meteran

B. Tanggalan

C. Handphone

D. Buku bahasa jawa


Jawaban:

Negara Indonesia kondhang gemah ripah …

A. loh kang tinandur

B. loh jinawi

C. ayem tentrem

D. kreta raharja


Jawaban:

Tembung sumyah gumbira tegese yaiku …

A. susah

B. seneng banget

C. bingung

D. gela


Jawaban:

Wong-wong mesti padha nonton. Najan wujude mung kertas, nanging dibutuhake nganti setaun lawase. Barang iki kadhang angkane dibunderi, kanggo nengeri kedadean utawa rencana sing bakal dilakoni. Wacan iku deskripsi ngenani …

A. Meteran

B. Handphone

C. Tanggalan

D. Buku bahasa jawa


Jawaban:

Wartini iku bacahe ayu, alise …

A. Nawon kemit

B. Miji timun

C. Blalak-blalak

D. Nanggal sepisan


Jawaban:

Bocah kui rambute ngadhan-adhan, bangkekane…

A. Jambe sinigar

B. Nawon kemit

C. Ndamar kanginan

D. Mucuk eri


Jawaban:

Bocah kui rambute ngadhan-adhan, bangkekane …

A. Jambe sinigar

B. Ndamar kanginan

C. Nawon kemit

D. Mucuk eri


Jawaban:

Pak Lurah lagi … menyang kelurahan. Tembung kang pas yaiku …

A. Mangkat

B. Tindak

C. Kesah

D. Budhal


Jawaban:

Upacara adat sing kanggo mengeti nalika calon ibu mbobot sepisan wis ngancik udakara pitung wulan yaiku …

A. Tedhak Siten

B. Mitoni/Tingkepan

C. Mantu

D. Apeman Wonolelo


Jawaban:

Tembung suka bagya iku tegese …

A. seneng banget

B. lancar

C. sedih

D. rekasa


Jawaban:

Ingkang atur sesorah sambutan inggih puniko …

A. ketua karang taruna

B. ketua RT

C. ketua panitia pentas seni

D. ketua kelas


Jawaban:

Tembung suka bagya iku tegese …

A. seneng banget

B. lancar

C. sedih

D. rekasa


Jawaban:

Wayah awan angina semilir adhem, ndadak angine nggawa gandane lele digoreng. Wacan deskripsi iki nyritakake samubarang sing bisa dirasakake liwat … lan …

A. Kuping lan sirah

B. Mripat lan tangan

C. Kulit lan mripat

D. Irung lan kulit


Jawaban:

Negara Indonesia kondhang gemah ripah …

A. loh kang tinandur

B. loh jinawi

C. ayem tentrem

D. kreta raharja


Jawaban:

Pasangan aksara Jawa sing manggone ana ing jejere aksara cacahe ana ….

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Jawaban:

Parmin kuwi pancen bocah sing gedhe endhase. Tembung gedhe endhase tegese …

A. susah

B. seneng

C. sombong

D. bingung


Jawaban:

Saben wayah preinan akeh wiasatawan sing padha plesiran ing papan kene. Tembung ” plesiran ” tegese …

A. Sinau

B. Rekreasi

C. Mondok

D. Nginep


Jawaban:

Saben liwat tanduran sinawang ijo…

A. Memplak

B. Branang

C. Royo-royo

D. Gadhing


Jawaban:

Tembung wilujeng akarya ing Bahasa Indonesia yaiku …

A. Selamat

B. Menjadi

C. Memberi

D. Mandiri


Jawaban:

Pak Lurah lagi……….menyang kelurahan. Tembung kang pas yaiku………………..

A. Mangkat

B. Kesah

C. Tindak

D. Budhal


Jawaban:

Ayu lagi (sapu) latar. Tembung sing trep kanggo ngganepi ukara ing jero kurung yaiku……………

A. Disapu

B. kosapu

C. Nyapu

D. daksapu


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.