Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa - SD Kelas 6 Semester 1

Preview:


Gambar kasebut basa kramane yaiku…
   
A.     sikil
   
B.     mlaku
   
C.     ampeyan
   
D.     dlamakan


Gambar kasebut basa kramane yaiku….
   
A.     gulu
   
B.     kuping
   
C.     jangga
   
D.     talingan


Ngopeni Banyu Sumber Panguripan

Banyu mujudake sumber panguripan. Makhluk sing urip ora bisa urip tanpa banyu. Banyu sing dibutuhaek banyu sing resik. Banyu kang bebas polusi. Tuk banyu lan kali wis akeh sing asat amarga wit-witan sing nandon banyu wis entek ditegori. Banyu kali ya wis kena polusi amarga kanggo buwangan uwuh lan limbah omahan uga limbah pabrik.

Banyu kali kang kebak uwuh lan limbah mili menyang segara, mulane segara dadi reged. Supaya ora kekurangan banyu resik, ayo padha ngopeni sumber banyu kanthi nandur wit-witan ana ing sakiwa tengene sumber!. Aja mbuwang uwuh lan limbah menyang kali! Mula saiki ayo bebarengan gumregah, ngopeni banyu minangka sumber panguripan.

Teks wacan ing dhuwur grembug bab ………

A. banyu sumber penguripan

B. banyu kali kang resik

C. limbah omahan

D. banyu resik ing ngendhi-endhi


Sing dicekel wong kasebut basa kramane yaiku….
   
A.     rambut
   
B.     sirah
   
C.     rikma
   
D.     asta


Apa kang nyebabake sumber banyu lan kali akeh sing asat?

A. banyu kali kena polusi

B. akeh wit-witan ing pinggir kali

C. wit-witan kang nandon banyu wis entek ditegori

D. wis suwe ora udan


Es batune (tutuk) mas Ilham. Yen diowahi dadi ukara tanggap kang bener yaiku………..

A. Es batune (nutuk) mas Ilham

B. Es batune (daktutuk) mas Ilham

C. Es batune (ditutuk) mas Ilham

D. Es batune (kotutuk) mas Ilham


“Negor sauwit nandur satus bibit”. Ukara iki klebu ………..

A. narasi

B. slogan

C. persuasi

D. deskripsi


Panguripan ing ngendhi wae mesthi mbutuhake oksigen. Ora mung manungsa, kewan uga butuh oksigen supaya paru-parune sehat. Kang bisa mrodhuksi oksigen yaiku tanduran sing subur …………….

Ukara inti paragrap ing dhuwur kang bener yaiku …………

A. ora mung manungsa, kewan uga butuh oksigen

B. oksigen bisa nyehatake paru-paru

C. tanduran kang mridhuksi oksigen

D. panguripane ing ngendi wae mesthi mbutuhake oksigen


Ing ngisor iki ukara sing klebu jenise pariwara/iklan yaiku ……

A. ngundhuh wohing pakarti

B. lemah longsor mendhem puluhan omah

C. ayo njaga lestarine alam!

D. banjir nrajang pirang-pirang desa


Panguripan ing ngendhi wae mesthi mbutuhake oksigen. Ora mung manungsa, kewan uga butuh oksigen supaya paru-parune sehat. Kang bisa mrodhuksi oksigen yaiku tanduran sing subur …………….

Kang ngasilake oksigen yaiku …………..

A. kewan ingon-ingon

B. banyu kang resik

C. tanduran sing subur

D. manungsa
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.