Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Bahasa Jawa - SD Kelas 6 Semester 1

Preview:


Gambar kasebut basa kramane yaiku….

A. gulu

B. kuping

C. jangga

D. talingan


Wong sing diajak wawancara priyayine luwih tuwa,basa sing digunakake yaiku…

A. Basa ngoko lugu

B. Basa krama lugu

C. Basa ngoko alus

D. Basa krama alus


ana pira (berapa) guru gatra tembang macapat iki

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9


Tembung mrodhuksi padha tegese karo tembung ……….

A. nambahi

B. ngasilake

C. ngurangi

D. ngurakapi


Apa kang nyebabake sumber banyu lan kali akeh sing asat?

A. banyu kali kena polusi

B. akeh wit-witan ing pinggir kali

C. wit-witan kang nandon banyu wis entek ditegori

D. wis suwe ora udan


Banyu resik angel digoleki amarga saiki akeh banyu kali kang kena ……..

A. uwuh utawa larahan

B. uwuh lan limbah

C. suket kang tukhul saparan-paran

D. gegodongan


Panguripan ing ngendhi wae mesthi mbutuhake oksigen. Ora mung manungsa, kewan uga butuh oksigen supaya paru-parune sehat. Kang bisa mrodhuksi oksigen yaiku tanduran sing subur …………….

Kang ngasilake oksigen yaiku …………..

A. kewan ingon-ingon

B. banyu kang resik

C. tanduran sing subur

D. manungsa


“Sapa sing nandur bakal ngunduh”. Ukara iki klebu …………..

A. slogan

B. pawarta

C. geguritan

D. narasi


Ukara ngisor iki tulada teks pawarta wujud andaran ngenai kedadean yoiku …

A. Gunung kelud njeblug ing tanggal 14 Februari 2014

B. Banjir bandang wingi sore dinuga amrga alas kulon kae gundul

C. Jaman saiki udan panas ora pas wancine

D. Ibu seneng banget dina iki


Gambar kasebut basa kramane yaiku…

A. sikil

B. mlaku

C. ampeyan

D. dlamakan
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.