Latihan Soal Online

PTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SD Kelas 3

Latihan soal dan kunci jawaban PTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SD Kelas 3.


Dolanan karo kancane kudu rukun, ora kena …

A. gojegan

B. srawung

C. padu/ tukaran

D. guyon


Jawaban:

Tembung ing ngisor iku kalebu tembung lingga, kajaba …

A. siram

B. pacul

C. tulis

D. nyapu


Jawaban:

Bapak dhahar soto ing depot

Ukara jejer ing dhuwur yaiku …
_
A. Dhahar

B. Soto

C. Bapak

D. Ing depot


Jawaban:

Dolanan sing akeh playune yaiku …

A. dakon

B. ular tangga

C. setinan

D. bal-balan


Jawaban:

Siti sapu latar nganggo sapu sada.

Tembung sapu sing bener …
_
A. nyaponi

B. nyapu

C. saponi

D. ansapu


Jawaban:

Bapak pocung renteng-renteng kaya kalung,

Dawa kaya ula,

Pencokanmu wesi miring,

Sing disana si pocung mung turut desa

Guru lagu tembang pocung ing dhuwur yaiku …

A. a,u,i,a

B. u,a,i,a

C. u,i,a,a

D. u,a,u,i


Jawaban:

Pocung-Jumadi-Nembang

Urutan tembung supaya dadi ukara kanthi pola J-W-L yaiku …

a. Jumadi nembang Pocung

b. Jumadi nembang apa

c. Pocung ditembangke Jumadi

d. Sapa sing nembang Pocung


Jawaban:

Ibu mundhut gendhis jawi dhateng warung.

ukara iku nggunakake basa …
_
A. ngoko alus

B. ngoko lugu

C. krama alus

D. krama madya


Jawaban:

Jaranan, cublak cublak suweng, iku kagolong tembang …

A. campursari

B. dolanan

C. guyonan

D. anak-anak


Jawaban:

Bapak pocung renteng-renteng kaya kalung,

Dawa kaya ula,

Pencokanmu wesi miring,

Sing disana si pocung mung turut desa

Batangane tembang pocung ing dhuwur yaiku ….

A. wudun

B. gajah

C. sepur

D. motor mabur


Jawaban:

Sapa sing saben Isuk Mbantu Ibune nyapu?

Ukara iki kagolong ukara …
_
A. Pakon

B. Andharan

C. Pitakon

D. Katrangan


Jawaban:

Dolanan bareng kancane gawe ati bungah.

Bungah padha tegese …
_
A. susah

B. ora seneng

C. bingung

D. seneng


Jawaban:

Kucing mangan tikus ing ngisor amben.

Lesane ukara ing dhuwur yaiku …
_
A. Kucing

B. Tikus

C. Mangan

D. Ngisor amben


Jawaban:

… sing nandur jagung?

A. Piro

B. Sapa

C. Opo

D. Kulo


Jawaban:

Mbah kakung sampun … nalika kulo nembe bidhal sekolah.

a. Mangan

b. Maem

c. Dhahar

d. Nedha


Jawaban:

Nalika isih kelas siji SD, Gito tau nandhang lara tifus.

Pengalamane Gito kalebu pengalaman sing …

a. Nyenengke

b. Nyedihake

c. Ngguyonake

d. Ngesemake


Jawaban:

Fitri tuku roti ing pasar.

Wasesane ukara ing dhuwur yaiku …
_
A. Fitri

B. Tuku

C. roti

D. Ing pasar


Jawaban:

Bapak pocung renteng-renteng kaya kalung,

Dawa kaya ula,

Pencokanmu wesi miring,

Sing disana si pocung mung turut desa

Tembang pocung ing dhuwur ana pirang gatra …

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Jawaban:

Bapak pocung renteng-renteng kaya kalung,

Dawa kaya ula,

Pencokanmu wesi miring,

Sing disana si pocung mung turut desa

Guru wilangane gatra/baris sing pertama yaiku …

A. 12

B. 6

C. 8

D. 10


Jawaban:

Tembung ing ngisor iki klebu tembung andhahan, kajaba …

A. sapu

B. menek

C. nulis

D. ngoncek


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.