Latihan Soal PTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SD Kelas 3

Preview:


Mbah kakung sampun … nalika kulo nembe bidhal sekolah.

a. Mangan

b. Maem

c. Dhahar

d. Nedha


… sing nandur jagung?

A. Piro

B. Sapa

C. Opo

D. Kulo


Dolanan bareng kancane gawe ati bungah.

Bungah padha tegese …
_
A. susah

B. ora seneng

C. bingung

D. seneng


Pocung-Jumadi-Nembang

Urutan tembung supaya dadi ukara kanthi pola J-W-L yaiku …

a. Jumadi nembang Pocung

b. Jumadi nembang apa

c. Pocung ditembangke Jumadi

d. Sapa sing nembang Pocung


Nalika isih kelas siji SD, Gito tau nandhang lara tifus.

Pengalamane Gito kalebu pengalaman sing …

a. Nyenengke

b. Nyedihake

c. Ngguyonake

d. Ngesemake


Bapak pocung renteng-renteng kaya kalung,

Dawa kaya ula,

Pencokanmu wesi miring,

Sing disana si pocung mung turut desa

Batangane tembang pocung ing dhuwur yaiku ….

A. wudun

B. gajah

C. sepur

D. motor mabur


Ibu mundhut gendhis jawi dhateng warung.

ukara iku nggunakake basa …
_
A. ngoko alus

B. ngoko lugu

C. krama alus

D. krama madya


Tembung ing ngisor iki klebu tembung andhahan, kajaba …

A. sapu

B. menek

C. nulis

D. ngoncek


Siti sapu latar nganggo sapu sada.

Tembung sapu sing bener …
_
A. nyaponi

B. nyapu

C. saponi

D. ansapu


Sapa sing saben Isuk Mbantu Ibune nyapu?

Ukara iki kagolong ukara …
_
A. Pakon

B. Andharan

C. Pitakon

D. Katrangan


Tembung ing ngisor iku kalebu tembung lingga, kajaba …

A. siram

B. pacul

C. tulis

D. nyapu


Bapak dhahar soto ing depot

Ukara jejer ing dhuwur yaiku …
_
A. Dhahar

B. Soto

C. Bapak

D. Ing depot


Kucing mangan tikus ing ngisor amben.

Lesane ukara ing dhuwur yaiku …
_
A. Kucing

B. Tikus

C. Mangan

D. Ngisor amben


Fitri tuku roti ing pasar.

Wasesane ukara ing dhuwur yaiku …
_
A. Fitri

B. Tuku

C. roti

D. Ing pasar


Bapak pocung renteng-renteng kaya kalung,

Dawa kaya ula,

Pencokanmu wesi miring,

Sing disana si pocung mung turut desa

Guru lagu tembang pocung ing dhuwur yaiku …

A. a,u,i,a

B. u,a,i,a

C. u,i,a,a

D. u,a,u,i


Bapak pocung renteng-renteng kaya kalung,

Dawa kaya ula,

Pencokanmu wesi miring,

Sing disana si pocung mung turut desa

Tembang pocung ing dhuwur ana pirang gatra …

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Jaranan, cublak cublak suweng, iku kagolong tembang …

A. campursari

B. dolanan

C. guyonan

D. anak-anak


Bapak pocung renteng-renteng kaya kalung,

Dawa kaya ula,

Pencokanmu wesi miring,

Sing disana si pocung mung turut desa

Guru wilangane gatra/baris sing pertama yaiku …

A. 12

B. 6

C. 8

D. 10


Dolanan sing akeh playune yaiku …

A. dakon

B. ular tangga

C. setinan

D. bal-balan


Dolanan karo kancane kudu rukun, ora kena …

A. gojegan

B. srawung

C. padu/ tukaran

D. guyon
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.