Latihan Soal Online

Ulangan Bahasa Jawa 1 SD Kelas 3

nmr81909-1urutnmr81910-2urutnmr81911-3urutnmr81912-4urutnmr81913-5urutnmr81914-6urutnmr81915-7urutnmr81916-8urutnmr81917-9urutnmr81918-10urutnmr81919-11urutnmr81920-12urutnmr81921-13urutnmr81922-14urutnmr81923-15urutnmr81924-16urutnmr81925-17urutnmr81926-18urutnmr81927-19urutnmr81928-20uruttotalx20x

Latihan 20 soal pilihan ganda Ulangan Bahasa Jawa 1 SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


Wacanen wacan iki kanggo mangsuli pitakon ing ngisore !

Biyantu Bapak

Kaluwarga Pak Ali duwe kandhang bebek samburi omah. Pak Ali ngingu bebek dibantu kaliyan putrane. Jeneng putrane Pak Ali yaiku Vito. Saiki Vito kelas telu SD. Vito bantu bapake makani bebek isuk sakdurunge mangkat sekolah lan sore sakdurunge magrib. Vito seneng banget bisa biyantu bapake ngingu bebek.

Kewan apa kang diingu Pak Ali ….

A. wedhus

B. bebek

C. pitik


Jawaban:

Sing dadi punjering gagasan / dasar cerita diarani ….

A. Tema

B. Irah-irahan

C. Judul


Jawaban:

Wacanen wacan iki kanggo mangsuli pitakon ing ngisore !

Biyantu Bapak

Kaluwarga Pak Ali duwe kandhang bebk samburi omah. Pak Ali ngingu bebek dibantu kaliyan putrane. Jeneng putrane Pak Ali yaiku Vito. Saiki Vito kelas telu SD. Vito bantu bapake makani bebek isuk sakdurunge mangkat sekolah lan sore sakdurunge magrib. Vito seneng banget bisa biyantu bapake ngingu bebek.

Jeneng putrane Pak Ali yaiku ….

A. Vito

B. Vido

C. Vino


Jawaban:

Wacanen wacan iki kanggo mangsuli pitakon ing ngisore !

Biyantu Bapak

Kaluwarga Pak Ali duwe kandhang bebek samburi omah. Pak Ali ngingu bebek dibantu kaliyan putrane. Jeneng putrane Pak Ali yaiku Vito. Saiki Vito kelas telu SD. Vito bantu bapake makani bebek isuk sakdurunge mangkat sekolah lan sore sakdurunge magrib. Vito seneng banget bisa biyantu bapake ngingu bebek.

Pak Ali makani bebek ing wayah ….

A. isuk lan siang

B. isuk lan wengi

C. isuk lan sore


Jawaban:

Para tokoh/lakon sing ana ing sajroning crita diarani ….

A. Setting

B. Amanat

C. Paraga


Jawaban:

Wacanen wacan iki kanggo mangsuli pitakon ing ngisore !

Biyantu Bapak

Kaluwarga Pak Ali duwe kandhang bebek samburi omah. Pak Ali ngingu bebek dibantu kaliyan putrane. Jeneng putrane Pak Ali yaiku Vito. Saiki Vito kelas telu SD. Vito bantu bapake makani bebek isuk sakdurunge mangkat sekolah lan sore sakdurunge magrib. Vito seneng banget bisa biyantu bapake ngingu bebek.

Putrane Pak Ali seneng banget amergo ….

A. oleh hadiah saking bapake

B. bisa biyantu bapake

C. duwe pitik akeh


Jawaban:

Swara jejeg iku olehe maca ….. kaya tulisane

A. beda

B. ganti

C. padha


Jawaban:

Panggonan sing ana sajroning crita diarani setting ….

A. Wektu

B. Amanat

C. Panggonan


Jawaban:

Sing kagolong unsur-unsur crita cekak yaiku ….

A. Tema, amanat, bait

B. Tema, Amanat, paraga

C. Amanat, larik, bait


Jawaban:

Wacanen wacan iki kanggo mangsuli pitakon ing ngisore !

Biyantu Bapak

Kaluwarga Pak Ali duwe kandhang bebek samburi omah. Pak Ali ngingu bebek dibantu kaliyan putrane. Jeneng putrane Pak Ali yaiku Vito. Saiki Vito kelas telu SD. Vito bantu bapake makani bebek isuk sakdurunge mangkat sekolah lan sore sakdurunge magrib. Vito seneng banget bisa biyantu bapake ngingu bebek.

Saiki putrane Pak Ali kelas ….

A. 2

B. 3

C. 4


Jawaban:

Pangucapane aksara swara ing basa Jawa kaperang dadi 2, yaiku swara ….

A. jejeg lan miring

B. jejeg lan tugel

C. tugel lan miring


Jawaban:

Tanduran supaya subur kudu di ……

A. Rabuk/pupuk

B. Dibubuti sukete

C. Banyoni


Jawaban:

Sing kalebu swara a miring yaiku …

A. anak

B. apa

C. maca


Jawaban:

Kewan iki kalebu kewan iwen. Duweni sewiwi lan jalu. Kewan kang jumbuh kalian tetenger ing dhuwur yaiku ….

A. menthok

B. bebek

C. pitik


Jawaban:

Swara sampurna iku uga diarani swara ….

A. miring

B. jejeg

C. tugel


Jawaban:

Sing kalebu swara a jejeg yaiku …

A. anak

B. mangan

C. apa


Jawaban:

Watara jam sanga bengi kudu padha ….

A. nonton TV

B. mapan turu

C. nata buku


Jawaban:

Swara miring iku olehe maca …. saka tulisane

A. owah

B. padha

C. pancet


Jawaban:

Akeh cara kanggo ngramut tetuwuhan lan sato kewan. Tembung ngramut tegese (sama dengan) …..

A. Nulung

B. Ngrusak

C. Ngopeni


Jawaban:

Swara ora sampurna iku diarani swara ….

A. tugel

B. jejeg

C. miring


Jawaban: