Latihan Soal Online

PTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SD Kelas 1

nmr66614-1urutnmr66615-2urutnmr66616-3urutnmr66617-4urutnmr66618-5urutnmr66619-6urutnmr66620-7urutnmr66621-8urutnmr66622-9urutnmr66623-10urutnmr66624-11urutnmr66625-12urutnmr66626-13urutnmr66627-14urutnmr66628-15urutnmr66629-16urutnmr66630-17urutnmr66631-18urutnmr66632-19urutnmr66633-20urutnmr66634-21uruttotalx21x

Latihan 21 soal pilihan ganda PTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SD Kelas 1 dan kunci jawaban.


Salah sijine tembang sing lumrahe ditembangake bocah-bocah nalika dolanan diarani ….

A. tembang jawa

B. tembang macapat

C. tembang dolanan

D. tembang campursari


Jawaban:

…. Pulpenku

A. Iki

B. Iku

C. Kae


Jawaban:

Cangkriman yaiku…

A. Unen-unen sing kudu di bedhek utawa dibatang

B. Unen-unen sing gambarake percakapan

C. Unen-unen sing due aturan maksud lan tujuane kanggo sing maca

D. Unen-unen sing penak digawe tetembangan


Jawaban:

Bocah bocah lagi pada dolanan ….

A. Umpetan

B. Gobag sodor

C. Jamuran


Jawaban:

Dolanan tradisional saka pring iku jenenge …

A. Yeye

B. Egrang

C. Suweng


Jawaban:

Piranti kang dinggo dolanan congklak kaya gambar iku jenenge…

A. Yoyo

B. Layangan

C. Dhakon


Jawaban:

Pancadriya kanggo ngrasakake alus, kasar, anyep lan panas yaiku …

A. ilat

B. kulit

C. kuping


Jawaban:

Cublak cublak suweng iku kalebu tembang …

A. Dolanan

B. Campur sari

C. Macapat


Jawaban:

…. Plerak plerok rok rok rok rok..

Isine ceceg ing ndhuwur kang trep manut tembang buto galak yaiku …
_
A. Kulite

B. Bathuke

C. Mripate


Jawaban:

Perangan awak kanggo ngambu yaiku …

A. kuping

B. irung

C. ilat


Jawaban:

Urutke tembung ing ngisor iki!

1. Carane yaiku diresiki kanthi bener.

2. Kuping dijaga supaya sehat.

3. Ora kanggo ngrungokake swara sing sero banget.

a. 1 – 2 – 3

b. 3 – 2 – 1

c. 2 – 1 – 3


Jawaban:

1. Kupinge Bima dijaga supaya tetep sehat

2. Kiwa karo tengen

3. Kupinge Bima ana loro

4. Kupinge Bima kanggo ngrungokake omongan kang becik

A. 3 – 2 – 4 – 1

B. 1 – 2 – 3 – 4

C. 2 – 3 – 1 – 4


Jawaban:

Gunane pancadriya ana ing gambar yaiku…

A. Ngrungokake

B. Ngrasakake legi

C. Ndeleng


Jawaban:

Urutke tembung ing ngisor iki!

1. Bu dokter ngendika, yen nonton tivi aja cedhak-cedhak

2. Bima diparingi obat mripat

3. Dina setu Bima ora mangkat

4. Bima lara mata

A. 2 – 3 – 1 – 4

B. 3 – 4 – 2 – 1

C. 4 – 2 – 1 – 3


Jawaban:

Sehat kosok balene…

A. lara

B. seneng

C. apik


Jawaban:

Aku duwe pitik, pitik tukung

Saben dina, tak pakani jagung

Petok go gog petog petog

Ngendhog pitu

Tak ngremake netes telu

Kabeh trondhol dhol dhol tanpa wulu

Mondol – mondol dol gawe guyu

Apa pakanane pitik . . . .

A. jagung

B. kacang

C. beras

D. sega


Jawaban:

Mripat kudu dijaga supaya …

A. Sehat

B. Awet

C. Apik


Jawaban:

Siwi lara. Irunge …

A. beleken

B. gomen

C. mimisen


Jawaban:

Sing dinggo ngrungokake yaiku …

A. Tangan

B. Sikil

C. Kuping


Jawaban:

Pitik walik saba meja yaiku….

A. Nanas

B. Nangka

C. Salak

D. Sulak


Jawaban:

Menthok-menthok tak kandhani.

Mung rupamu angisin-isini.

Mbokya aja ngetok.

Ana kandhang wae.

Enak-enak ngorok.

Ora nyambut gawe.

Judul tembang dolanan ing ndhuwur yaiku . . . .

A. Padhang bulan

B. Menthog-menthog tak kandani

C. Menthog-menthog


Jawaban: