Latihan Soal PTS Bahasa Jawa Semester 2 Genap SD Kelas 1

Preview:


Gunane pancadriya ana ing gambar yaiku…

A. Ngrungokake

B. Ngrasakake legi

C. Ndeleng


Cublak cublak suweng iku kalebu tembang …

A. Dolanan

B. Campur sari

C. Macapat


Siwi lara. Irunge …

A. beleken

B. gomen

C. mimisen


…. Plerak plerok rok rok rok rok..

Isine ceceg ing ndhuwur kang trep manut tembang buto galak yaiku …
_
A. Kulite

B. Bathuke

C. Mripate


Mripat kudu dijaga supaya …

A. Sehat

B. Awet

C. Apik


Pancadriya kanggo ngrasakake alus, kasar, anyep lan panas yaiku …

A. ilat

B. kulit

C. kuping


Sehat kosok balene…

A. lara

B. seneng

C. apik


Sing dinggo ngrungokake yaiku …

A. Tangan

B. Sikil

C. Kuping


Piranti kang dinggo dolanan congklak kaya gambar iku jenenge…

A. Yoyo

B. Layangan

C. Dhakon


Aku duwe pitik, pitik tukung

Saben dina, tak pakani jagung

Petok go gog petog petog

Ngendhog pitu

Tak ngremake netes telu

Kabeh trondhol dhol dhol tanpa wulu

Mondol – mondol dol gawe guyu

Apa pakanane pitik . . . .

A. jagung

B. kacang

C. beras

D. sega


Salah sijine tembang sing lumrahe ditembangake bocah-bocah nalika dolanan diarani ….

A. tembang jawa

B. tembang macapat

C. tembang dolanan

D. tembang campursari


Perangan awak kanggo ngambu yaiku …

A. kuping

B. irung

C. ilat


Dolanan tradisional saka pring iku jenenge …

A. Yeye

B. Egrang

C. Suweng


Pitik walik saba meja yaiku….

A. Nanas

B. Nangka

C. Salak

D. Sulak


1. Kupinge Bima dijaga supaya tetep sehat

2. Kiwa karo tengen

3. Kupinge Bima ana loro

4. Kupinge Bima kanggo ngrungokake omongan kang becik

A. 3 – 2 – 4 – 1

B. 1 – 2 – 3 – 4

C. 2 – 3 – 1 – 4


Menthok-menthok tak kandhani.

Mung rupamu angisin-isini.

Mbokya aja ngetok.

Ana kandhang wae.

Enak-enak ngorok.

Ora nyambut gawe.

Judul tembang dolanan ing ndhuwur yaiku . . . .

A. Padhang bulan

B. Menthog-menthog tak kandani

C. Menthog-menthog


Bocah bocah lagi pada dolanan ….

A. Umpetan

B. Gobag sodor

C. Jamuran


Cangkriman yaiku…

A. Unen-unen sing kudu di bedhek utawa dibatang

B. Unen-unen sing gambarake percakapan

C. Unen-unen sing due aturan maksud lan tujuane kanggo sing maca

D. Unen-unen sing penak digawe tetembangan


Urutke tembung ing ngisor iki!

1. Carane yaiku diresiki kanthi bener.

2. Kuping dijaga supaya sehat.

3. Ora kanggo ngrungokake swara sing sero banget.

a. 1 – 2 – 3

b. 3 – 2 – 1

c. 2 – 1 – 3


Urutke tembung ing ngisor iki!

1. Bu dokter ngendika, yen nonton tivi aja cedhak-cedhak

2. Bima diparingi obat mripat

3. Dina setu Bima ora mangkat

4. Bima lara mata

A. 2 – 3 – 1 – 4

B. 3 – 4 – 2 – 1

C. 4 – 2 – 1 – 3


…. Pulpenku

A. Iki

B. Iku

C. Kae
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.