Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA


Kategori Soal : Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia

Soal Bahasa Indonesia SMP

Bahasa Indonesia

Soal Bahasa Indonesia SMA


Preview Bahasa Indonesia

Kalimat yang sesuai dengan paragraf ketiga adalah…

a. Semangat Bandung Lautan Api sudah dimiliki oleh masyarakat Bandung

b. Masyarakat Bandung tetap semangat dalam membangun daerahnya

c. Peristiwa Bandung Lautan Api harus selalu diperingati masyarakat Bandung

d. Kegiatan Masyarakat Bandung dalam memperingati Bandung Lautan Api


(1) tuturan langsung pengarang
(2) perkataan dan perbuatan tokoh
(3) ringkasan cerita
(4) pembicaraan tokoh-tokoh lain
Perwatakan tokoh suatu cerita dapat diketahui dari …
a. (1), (2), (3), (4)
b. (1), (2), dan (3)
c. (1), (2), dan (4)
d. (2), (3), (4)


Siapa nama kamu?
Kalimat yang tepat untuk menjawabnya adalah ….
a. Saya dari Semarang
b. Saya berumur 12 tahun
c. Nama saya Rina


Hatta maka dengan takdir Allah menganugrahi kepada hambanya, maka si miskin pun menggali tanah hendak berbuat tempatnya tiga beranak itu. Maka digalinya tanah itu hendak mendirikan tiang teratak itumaka tergalilah kepada sebuah tajau yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istri itu pun datanglah melihat akan emas itu, seraya berkata suaminya: “Adapun akan emas ini, sampai kepada anak cucu kita habis dibuat belanja”.

Pesan yang terkandung dalam penggalan di atas adalah….
a. Hendaklah kita selalu tabah dan sabar dalam penderitaan.
b. Hendaklah kita bertakwa kepadaTuhan.
c. Kemiskinan tidak menjadikan putus asa.
d. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan nasib manusia.
e. Bekerja keras pasti akan mendatangkan kebahagiaan.


Cermati pantun berikut!

Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah…

a. Bekerja di sawah yang luas!

b. Bajaklah sawah agar subur dan makmur!

c. Teruslah belajar untuk membangun negeri1

d. Sawah subur maka negeri akan makmur!


Kalimat berikut yang menggunakan tanda titik dua dengan tepat adalah …
a. Dari kantor ayah membawa: beberapa buku dan majalah.
b. Setiap hari kamim selalu membersihkan: kamar tidur dan ruang makan.
c. Kami hanya memiliki dua pilihan: setuju atau tidak.
d. Di sekolah saya belajar: Bahasa Indonesia, Matematika, dan Kesenian.


Setelah menemui jejak ibunya, dikejarnya hingga melihat bahwa ibunya meletakkan air susu, telur ayam, dan nasi berbakul-bakul. Sehabis makan, ibunya dikejar lagi.
Alur yang digunakan dalam penggalan hikayat di atas adalah alur ….
a. mundur
b. flash back
c. meloncat-loncat
d. campuran
e. maju


Perbedaan cara penyajian kedua teks berita tersebut adalah ….

A teks I diawali kapan, teks II diawali siapa

B.teks II diawali siapa, teks II diawali apa

C. teks I diawali apa, teks II diawali bagaimana

D. teks I diawali bagaimana, teks II diawali mengapa


 Bacalah petunjuk berikut ini!

(1) Buka tutup semir sepatu

(2) Bersihkan sepatu kulit dengan kain bersih

(3) Oleskan semir krim ke permukaan sepatu

(4) Gosok sepatu sampai mengkilat

Urutan petunjuk menyemir sepatu kulit dengan semir krim yang tepat adalah…

a. (2), (1), (3), (4)

b. (2), (1), (4), (3)

c. (1), (2), (3), (4)

d. (1), (2), (4), (3)


Bacalah bacaan berikut dengan cermat!

Kalimat tanya yang sesuai dengan isi bacaan dalam paragraf di atas adalah…

a. Apa nama dagangan yang dijual Andi?

b. Mengapa Andi di pasar bersama Ibunya?

c. Bagaimana Andi membawa dagangannya?

d. Mengapa Andi membantu ibunya?


Padi mulai menguning
Tiba saatnya dipanen
Semua bekerja
Semua gembira

Penggalan puisi tersebut menggambarkan kegembiraan seorang ….
a. petani
b. pedagang
c. nelayan
d. peternakSikap keteladanan yang dimiliki oleh Sang Pandai Besi adalah…

a. Ia selalu terjaga untuk makan

b. Ia selalu bekerja keras

c. Ia selalu terbangun di malam hari

d. Ia selalu berpura-pura jika marah


Kesamaan informasi kedua teks berita tersebut adalah ….

A. imbauan Kasat Lalu Lintas agar wisatawan datang ke Puncak

B. imbauan Kasat Lalu Lintas kepada pengendara roda dua dan roda empat

C. imbauan Kasat Lalu Lintas tentang rencana penutupan jalur Puncak sore hari

D. imbauan Kasat Lalu Lintas agar pengunjung puncak tiba sebelum 13.00


RABAT

A. Tambahan Gaji
B. Potongan
C. Keuntungan
D. Pembayaran kembali


Setilawati : Pengecut! Sedikit diserang kritik orang, engkau hendak melarikan diri. Untuk menjaga nama supaya jangan merosot. Aku sudah maklum.
Ishak : (Sambil menunjuk keluar) Pergi daripadaku. Engkau boleh memusuhi aku. Untuk cita-cita aku bersedia mengorbankan segalanya juga cintku.
Watak tokoh Ishak dalam penggalan drama di atas adalah ….
a. pemarah
b. pembual
c. pemberani
d. sombong
e. tidak bertanggung jawab


Sesuatu yang telah terjadi dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan disebut…
a. fakta
b. opini
c. peristiwa
d. kejadian
e. bukti


Kata yang tepat untuk melengkapi kutipan puisi tersebut agar memiliki kesamaan rima adalah ….

A. (1) gembira; (2) duka

B. (1) senang; (2) bahagia

C. (1) senang; (2) gembira

D. (1) menderita; (2) nespata


 Fira anak yang berotak cemerlang.

Kalimat berita yang sama maknanya dengan kalimat tersebut adalah…

a. Fira anak yang baik

b. Fira anak yang sopan

c. Fira anak yang taat

d. Fira anak yang cerdas


Kesimpulan dari cerita di atas adalah…

a. Setiap orang harus giat bekerja untuk mencapai sesuatu yang diinginkan

b. Seorang tukang pandai besi memiliki binatang peliharaan yang kecil dan lucu

c. Seekor anjing kecil yang selalu setia menemani seorang tukang pandai besi

d. Orang yang malas kerja, pasti akan mengalami kelaparanPerbedaan penyajian teks kedua kutipan tersebut diawali dengan …