Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal PAS 1 Bahasa Indonesia SMA Kelas 10

Preview:


Adalah sebuah kolam yang amat elok. Di tepi kolam itu adalah dua ekor burung diam. Kedua burung itupun bersahabat dengan seekor kura-kura. Maka beberapa lamanya dengan hal yang demikian itu datanglah kemarau. Maka air kolam itu keringlah.maka berkatalah burung itu kepada sahabatnya kura-kura itu.”Hai sahabatku. Apakah hal kami sekarang karena air kolam ini telah keringlah. Baikla kami berpindah kepada kolam yang lain supaya dapat kami mencari makan di sana. Tetapi susah kami meninggalkan tuan hamba di sini. Sebab itu biarlah kami bawa tuan hamba dan kami lepaskan kepada tempat berair supaya senang hati kami. Hendakpun kami menerbangkan tuan hamba tiada boleh karena kulit tuan hamba itu terlalu keras, tiada dapat kami pagut. Akan tetapi adalah suatu bicara kami, kami bawa suatu kayu tuan hamba gigitlah pada sama tengah kayu itu. Maka kami terbangkan seorang suatu penjuru. Tetapi jangan tuan hamba bukakan mulut dari pada kayu itu.

Maka sahut kura-kura,”Baiklah, mana kata tuan hamba hemba turutlah.”

Maka dibawalah oleh burung itu sepotong kayu, maka digigitlah oleh kura-kura itu maka oleh burung itu diterbangkanlah seorang suatu penjuru. Setelah sampai burung itu terbang ke atas kampung orang maka heranlah segala orang melihat hal itu, kura-kura terbang di tengah-tengah dan dua ekor burung pada kiri kanannya. Maka sekalian orang itu pun bersoraklah serta menepuk-nepuk tangannya. Apabila didengar kura-kura akan bunyi orang riuh rendah, maka katanya kura-kura, “Apa sebabnya maka orang itu semuanya bersorak?” Demi dibukanya mulutnya, maka jatuhlah ia ke bumi lalu mati. (Penjedar Sastra, Dr.C. Hooykaas)

Nilai moral yang terdapat dalam hikayat di atas adalah … .

A. Saling menolong terutama pada musim kemarau

B. Menjalin kerja sama merupakan kunci dari persahabatan

C. Mencari siasat dalam melakukan suatu pekerjaan

D. Manjalin persahabatan dengan siapa pun.

E. Pentingnya menaati kesepakatan agar tidak celaka


Berikut merupakan ciri- ciri tulisan berbentuk eksposisi.

(1) Bersifat nonfiksi/ilmiah

(2) Bersifat informatif/menjelaskan /memaparkan

(3) Berdasarkan fakta

(4) Menggunakan bahasa baku

(5) Memengaruhi

Pernyataan yang tidak sesuai dengan ciri-ciri teks eksposisi adalah….

a. (1)

b. (2)

c. (3)

d. (4)

e. (5)


“Saya ingin lagu gending Jawa.” “Tolong Pak Sopir. Bapak ini tidak suka lagu pop Indonesia, padahal lagu itu kesukaan saya. Dia minta ditukar saja dengan gending Jawa.” “Tetapi saya tidak punya kaset gending Jawa,” kata sopir “Saya punya. Saya tidak pernah meninggalkan kaset gending Jawa, setiap saya bepergian. Ini kaset lagu kesukaan saya. Gending Jawa.” Para penumpang mendengarkan lagu itu. Tetapi beberapa saat saja kemudian, terdengar orang berteriak: “Bolehkah lagu itu ditukar?”

Latar peristiwa kutipan cerita di atas adalah

A. kereta api

B. jalan raya

C. bus

D. kapal laut


“Salahkah menurut pendapatmu jika menyembah Tuhan di dunia?” tanya Haji Saleh.

“Tidak, kesalahan engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka. Karena itu, kau taat bersembahyang, tetapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu.”

(“Robohnya Surau Kami” oleh A. A. Navis)

Nilai keagamaan yang dibahas dalam penggalan cerpen di atas adalah…

A. Kurang mementingkan urusan duniawi.

B. Rajin beribadah karena ketakutan masuk neraka.

C. Rajin beribadah, tetapi melupakan kehidupan anak-istri.

D. Terlalu mementingkan urusan akhirat dengan rajin beribadah.

E. Meningglkan saudara-saudara sendiri dan anak-istri.


Salah satu kaidah dalam cerita anekdot adalah penggunaan waktu lampau. berikut yang termasuk penggunaan waktu lampau adalah …

A. Pada suatu waktu ada seorang raja bermimpi

B. Sekaranglah saatnya belajar membuat anekdot

C. Besok ramai-ramai mereka berdemo

D. Mengapa semua terjadi?

E. Anekdot memang perlu dibaca agar memberi nilai tambah


Bacalah teks berikut ini!

Suatu hari guru menerangkan tentang biopori di depan kelas. “ Biopori itu bisa dijadikan sebagai salah satu usaha menghindari banjir”jelasnya. “Sekarang, Ibu beri tugas pada kalian untuk membuat biopori di sekitar rumah, lalu kalian foto. Fotonya nanti ditempel di buku tugas dan berikan deskripsi”. Tiba-tiba seorang anak berkomentar.”Syukurlah Bu, jalan menuju rumah saya sudah banyak bioporinya, tapi kata bapak itu bukan untuk menanggulangi banjir, melainkan biopori akibat sering banjir”. Mendengar itu semua anak dan Bu guru tertawa.

Pada anekdot tersebut, reaksi yang menjadi koda adalah …

A. Tiba-tiba seorang anak berkomentar.

B. Mendengar itu semua anak dan Bu guru tertawa.

C. Biopori itu bisa dijadikan sebagai salah satu usaha menghindari banjir”jelasnya

D. Syukurlah Bu, jalan menuju rumah saya sudah banyak bioporinya

E. Fotonya nanti ditempel di buku tugas dan berikan deskripsi


Tokoh pada anekdot biasanya tidak nyata atau nyata tapi sudah dikenal di masyarakat.

A. benar

B. salah


Berikut adalah konjungsi yang bermakna menyatakan adanya hal lain dari yang sudah dinyatakan sebelumnya, yaitu ….

A. Oleh sebab itu,

B. Jadi,

C. Selain itu,

D. Dengan demikian,

E. Oleh karena itu,


Maka kata Indera Bangsawan, “Hamba ini tiada bernama dan tiada tahu akan bapak Hamba, karena diam dalam hutan rimba belantara. Adapun sebabnya hamba kemari ini karena hamba mendengar khabar anak raja sembilan orang hendak datang membunuh buraksa dan merebut tuan hamba dari padanya itu, itulah maka hamba datang kemari hendak melihat tamasya anak raja itu. Mengasihani hamba dan pada bicara akal hamba akan anak raja-raja yang sembilan itu tiadalah dapat membunuh buraksa itu. Jika lain daripada Indera Bangsawan tiada dapat membunuh akan buraksa itu.

Amanat yang tersirat dalam kutipan sastra klasik tersebut adalah …

A. Basmilah jika melihat kejahatan

B. Jangan menyombongkan diri

C. Tunjukkanlah jika memiliki suatu kemampuan

D. Hendaklah menolong orang dalam kesulitan

E. Bersyukurlah jika mendapat pertolongan


anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan ?

A. penelitian di lapangan

B. cerita fiksi

C. hasil observasi

D. kejadian yang sebenarnya
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.