Latihan Soal Online

Puisi Rakyat 2 - Bahasa Indonesia SMP Kelas 7

nmr89595-1urutnmr89596-2urutnmr89597-3urutnmr89598-4urutnmr89599-5urutnmr89600-6urutnmr89601-7urutnmr89602-8urutnmr89603-9urutnmr89604-10urutnmr89605-11urutnmr89606-12urutnmr89607-13urutnmr89608-14urutnmr89609-15urutnmr89610-16urutnmr89611-17urutnmr89612-18urutnmr89613-19urutnmr89614-20urutnmr89615-21urutnmr89616-22urutnmr89617-23urutnmr89618-24urutnmr89619-25uruttotalx25x

Latihan 25 soal pilihan ganda Puisi Rakyat 2 - Bahasa Indonesia SMP Kelas 7 dan kunci jawaban.


Perhatikan pantun berikut!

Buah cempedak buah durian
Pergi ke pekan naik sepeda

[…] (1)

[…] (2)

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah …

A. (1) Jangan ragu berbuat baik
(2) Senyum saja sudah ibadah

B. (1) Pikir dulu sebelum bertindak
(2) Menyesal kemudian tiada guna

C. (1) Supaya tidak sesal kemudian
(2) Diperlukan selalu sikap waspada

D. (1) Mari kita jalin silaturahmi
(2) Untuk menambah sanak saudara


Jawaban:

Bentuk puisi rakyat yang masih banyak sekali digunakan pada saat sekarang adalah…..

A. pantun

B. syair

C. gurindam

D. geklamasi


Jawaban:

Bacalah gurindam di bawah ini!

Berbaktilah kamu kepada ibumu
niscaya surga akan bertemu

Gurindam di atas berisi tentang ….

A. jenaka

B. nasihat

C. berkah

D. teka-teki


Jawaban:

Pengulangan kata yang bisa di awal maupun akhir sajak disebut dengan…

A. pantun

B. gurindam

C. rima

D. puisi


Jawaban:

Gurindam adalah jenis puisi lama yang berasal dari…..

A. Pakistan

B. Bangladesh

C. Malaysia

D. India


Jawaban:

Puisi berikut ini yang termasuk pantun adalah ….

A. Oh, Tuhan
Biar aku menjadi embunmu
Memancarkan terangmu
Sampai aku lenyap olehnya

B. Anak nelayan menangkap pari
Sampan karam melanggar karang
Amatlah malang nasibku ini
Ayah tiada ibu pun berpulang

C. Perteguh jua alat perahumu
Hasilkan bekal air dan kayu
Dayung pengasuh taruh di situ
Supaya laju perahumu itu

D. Baik ditanam batang padi
Jauhkan tampang anak pisang
Halau sapi dalam rimba
Adakah penyayang orang ini


Jawaban:

Berikut ini yang bukan merupakan isi dari gurindam adalah….

A. nasihat

B. cerita

C. filosofi hidup

D. kata-kata mutiara


Jawaban:

Di bawah ini yang tidak termasuk fungsi pantun adalah…

A. untuk hiburan

B. untuk memulai suatu permainan

C. sebagai alat pengendali sosial

D. sebagai pengantar tidur


Jawaban:

Fungsi pantun di hampir semua daerah adalah sama, yaitu untuk….

A. bercanda dan bergembira

B. belajar dengan ceria

C. mendidik dan menghibur

D. mengenalkan pribadi pada kearifan lokal 


Jawaban:

Baris ketiga dan keempat dalam pantun merupakan….

A. anjuran

B. perkenalan

C. isi

D. sampiran


Jawaban:

Baris pertama dan kedua dalam pantun adalah berupa….

A. anjuran

B. perkenalan

C. isi

D. sampiran


Jawaban:

Semua baris dalam syair adalah…..

A. isi

B. perkenalan

C. anjuran

D. nasihat


Jawaban:

Inilah gerangan suatu madah
Mengarangkan syair terlalu indah
Membetuli jalan tempat berpindah
Di sanalah iktikat diperbetuli sudah
Wahai muda kenali dirimu

Ialah perahu tamsil hidupmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
Ke akhirat jua kekal hidupmu

Di atas adalah contoh puisi lama berupa….

A. pantun

B. syair

C. gurindam

D. deklamasi


Jawaban:

Pantun dikenal dengan berbagai nama di berbagai bahasa di Nusantara. Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal dengan sebutan…..

A. tonton

B. tuntun

C. pantun

D. pinuntun


Jawaban:

Bila terkena penyakit kikir

….

Isi yang tepat untuk mengisi bagian gurindam yang rumpang di atas adalah ….

A. Tuan muda hidup kembali

B. Sanak saudara lari menyingkir

C. Mulia namanya sepanjang masa

D. Tentu dirimu kelak tersesat


Jawaban:

Bacalah gurindam di bawah ini !

Berbaktilah kamu kepada ibumu
Niscaya surga akan bertemu

Larik kedua gurindam di atas terdiri dari … suku kata.

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11


Jawaban:

Berikut ciri-ciri syair yang tepat adalah….

A. Empat baris sebait, bersajak sama, tidak terikat jumlah suku kata.

B. Empat baris setiap baitnya, bersajak a-a-a-a, terikat jumlah suku kata. 

C. Sebait empat baris, bersajak a-b-a-b, terdiri atas 8 – 12 suku kata.

D. Sebaris empat bait, bersajak sama, terikat jumlah suku kata.


Jawaban:

Perhatikan gurindam berikut ini!

Jika hendak mengenal orang mulia
Lihatlah kepada kelakuan dia

Maksud isi gurindam tersebut adalah ….

A. Kemuliaan seseorang bergantung pada derajat sosialnya.

B. Kemuliaan dan derajat seseorang terlihat dari kelakuannya sehari-hari.

C. Lihatlah kelakuan sehari-hari orang mulia yang kita kenal.

D. Kenalilah kemuliaan seseorang dari kehidupanya setiap hari.


Jawaban:

Cahari olehmu akan sahabat
yang boleh dijadikan obat

Di atas adalah contoh puisi lama berupa…

A. pantun

B. syair

C. gurindam

D. deklamasi


Jawaban:

Berikut ini yang bukan merupakan puisi rakyat

A. pantun

B. syair

C. gurindam

D. deklamasi


Jawaban:

Puisi lama biasanya disampaikan dengan cara….

A. mulut ke mulut

B. media massa

C. pertunjukan seni

D. titah raja


Jawaban:

Gurindam 12 merupakan gurindam karya….

A. Raja Ali Haji

B. Hamzah Fansuri

C. Buya Hamka

D. Chairil Anwar


Jawaban:

Puisi lama yang masuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara adalah….

A. pantun

B. gurindam

C. syair

D. deklamasi


Jawaban:

Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah….

A. Fahri Hamzah

B. Hamzah Fanani

C. P. Ramli

D. Hamzah Fansuri


Jawaban:

Perhatikan pantun berikut.

Aduh-aduh si burung … (1)
Bulunya lebat seperti … (2)
Aku dengar adik … (3)
Punya sahabat yang suka… (4)

Kata yang tepat digunakan untuk melengkapi pantun tersebut adalah ….

A. (1) jalak, (2) hujan, (3) galau, (4) usil.

B. 1) kenari, (2) sapu, (3) suara, (4) pujaan.

C. (1) bangau, (2) jaket, (3) galau, (4) jail.

D. (1) bangau, (2) mantel, (3) galau, (4) bandel.


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:

Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12


Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.