Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal PAI SD Kelas 5

Preview:


Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu di …

A. gua hira

B. bukit sinai

C. jabal rahmah

D. kakbah


Salah satu fungsi kitab Injil adalah membenarkan kitab yang datang sebelumnya yaitu kitab …

A. Zabur

B. Taurat

C. Al-Qur’an

D. Suhuf Ibrahim


Kitab Injil diturunkan kepada Nabi …

A. Isa

B. Musa

C. Ibrahim

D. Muhammad


Qibbi merupakan bahasa dari kitab …

A. Taurat

B. Zabur

C. Injil

D. Al-Qur’an


Suryani merupakan bahasa dari kitab …

A. Taurat

B. Injil

C. Zabur

D. Al-Qur’an


Lembaran-lembaran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim disebut …

A. Injil Ibrahim

B. Suhuf Ibrahim

C. Zabur

D. Al-Qur’anahim


Nabi Daud menerima kitab …

A. Taurat

B. Injil

C. Zabur

D. Al-Qur’an


Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah surat …

A. Al-Fatihah 1-7

B. Al-Baqarah 1-5

C. Al-Alaq 1-5

D. Al-A’la 1-5


Mengimani kitab-kitab Allah adalah rukun iman ke …

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Malaikat yang menyampaikan wahyu adalah …

A. Jibril

B. Mikail

C. Israfil

D. Izrail
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.