Latihan Soal Online

Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA | Kategori : Semua SoalSMA Kelas 10 / UTS Antropologi SMA Kelas 10

Sistem kekerabatan patrilineal dianut oleh suku bangsa berikut, kecuali ….

A. Batak

B. Nias

C. Gayo

D. Maluku

E. Jawa

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12

Preview soal lainnya:

PAS Bahasa Sunda Semester 2 Genap SMP Kelas 9 › Lihat soal

Drama anu caritana campuran antara lulucon jeung kasedihan nu kaalaman ku tokoh-tokohna disebut ….

A. tragedi

B. komedi

C. sandiwara

D. komedi-tragedi


IPA Semester 2 Genap SD Kelas 6 › Lihat soal

Berikut ini yang merupakan pusat dari tata surya adalah

A. Bumi

B. Matahari

C. Bulan

D. Komet


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.