Latihan Soal Online

Tugas PAI SD Kelas 5

Latihan soal pilihan ganda Tugas PAI SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


di bawah ini amalan yang hanya dilakukan pada malam bulan ramadhan adalah …..

A. berinfak

B. shalat tarawih

C. tadarus al-qur’an

D. bersedekah


Jawaban:

tadarus al-qur’an mempunyai arti ……..

A. mempelajari al-qur’an

B. memperbanyak al-quran

C. mengoleksi ayat-ayat al-qur’an

D. menghormati al-qur’an


Jawaban:

shalat tarawih hukumnya ………………

A. sunnah mu’akkad

B. wajib

C. makruh

D. mubah


Jawaban:

tadarus berasal dari kata ………….

A. tadris

B. tadarrusun

C. mudaris

D. darasa


Jawaban:

berikut ini yang bukan termasuk makna “darasa” adalah …………..

A. mempelajari

B. meneliti

C. mempercayai

D. menela’ah


Jawaban:

diantara manfaat shalat tarawihsecara berjama’ah adalah ……

A. terasa ringan

B. demi syiar agama

C. agar lebih khusyuk

D. saling membantu


Jawaban:

makna tarawih menurut bahasa adalah …….

A. waktu untuk istirahat

B. waktu untuk beribadah

C. waktu untuk shalat

D. waktu malam puasa


Jawaban:

jumlah rakaat shalat tarawih adalah ……..

A. 11 rakaat atau 23 rakaat

B. 3 rakaat atau 23 rakaat

C. 8 rakaat atau 20 rakaat

D. 2 rakaat atau 11 rakaat


Jawaban:

di bawah ini hikmah membaca dan mempelajari al-qur’an adalah …………..

A. memperoleh kasih sayang keluarga

B. menjadikan diri bangga

C. terlatih membaca dan mencintai al-qur’an

D. hati menjadi resah dan mendapatkan kebaikan dari Allah


Jawaban:

pada masa nabi muhammad setiap dua rakaat satu slam pada shalat tarawih diselingai dengan ………..

A. berbincang-bincang, berdagang

B. makan, belajar

C. tidur, membersihkan tempat ibadah

D. dzikir, membaca al-qur’an


Jawaban:

shalat tarawih dilakukan berjama’ah dengan 20 rakaat terjadi pada masa khalifah …………….

A. abu bakar

B. umar bin khattab

C. utsman bin affan

D. ali bin abi thalib


Jawaban:

shalat malam diakhiri dengan shalat witir.witir artinya ……

A. genap

B. ganjil

C. penutup

D. pembuka


Jawaban:

shalat tarawih dilaksanakan di bulan ……….

A. ramadhan

B. rajab

C. syawal

D. muharram


Jawaban:

a. menghadap iblat

b. diawali dengan ta’awudz

c. diakhiri dengan salam

d. menutup aurat

pernyataan di atas yang termasuk tata cara tadarus yang baik adalah …………..
A. a,b,c

B. b,c,d

C. a,b,d

D. a,c,d


Jawaban:

sebelum tadarus sebaiknya ……..

A. melakukan shalat sunnah

B. melakukan wudhu

C. puasa sunnah

D. berzdikir 33 kali


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.