Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Tema 1 Subtema 2 - IPA SD Kelas 4

Preview:


Bunyi tidak dapat merambat melalui benda….

A. padat

B. air

C. gas

D. hampa


Bunyi dihasilkan benda yang….

A. bergetar

B. bersinar

C. panas

D. berdawai


Bagian telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang bunyi adalah . . . .

A. Gendang telinga

B. Tingkap jorong

C. Saluran estachius

D. Daun telinga


Indera pendengaran manusia adalah

A. kulit

B. mata

C. telinga

D. lidah


Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian . . . .

A. dalam

B. tengah

C. luar

D. dalam-luar


yang menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar adalah . . . .

A. saluran estachius

B. koklea

C. daun telinga

D. lubang telinga


Gendang telinga
Tiga tulang pendengaran
Saluran estachius

Bagian-bagian telinga di atas merupakan telinga bagian . . . .

A. dalam

B. tengah

C. luar

D. luar – dalam


Tuli, diakibatkan oleh rusaknya syaraf . . . .

A. pendengaran

B. penglihatan

C. perasaan

D. mata


Perhatikan alat musik tradisional berikut!

a. Gong

b. Ukulele

c. Rebab

d. Maracas

Alat musik yang menghasilkan bunyi jika di petik adalah….

A. gong

B. ukulele

C. rebab

D. marakas


Gambar di atas dapat menghasilkan bunyi apabila di . . . .

A. tiup

B. tekan

C. tiup dan tekan

D. petik
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.