Latihan Soal Tarikh Islam Semester 2 Genap MI Kelas 3

Preview:


Siti Aisyah dan Siti Fatimah pernah ikut dalam perang ….. sebagai relawan yang merawat yang sakit.

A. Khondak

B. Badar

C. Uhud

D. Tabuk


Perang Khondak terjadi pada bulan ……..

A. Muharrom

B. Syawal

C. Maulud nabi

D. Rajab


Kaum muslim yang gugur dalam perang Badar berjumlah ……

A. 69 orang

B. 70 orang

C. 14 orang

D. 15 orang


Pasukan Muslim memperoleh kemenangan dalam Perang Badar adalah berkat……..

A. Jumlah Pasukan muslim yang banyak

B. Pasukan yang terlatih

C. Pertolongan Malaikat

D. Pertolongan Allah SWT


Sahabat Hamzah Paman Nabi Muhammad dijuluki ………

A. Unta Padang Pasir

B. Singa Padang Pasir

C. Macan Padang Pasir

D. Singa Padang Pasir


Ghazwah adalah Perang ……

A. tidak diikuti Nabi

B. yang diikuti Nabi

C. sahabat

D. suku


Istri pertama dari Nabi Muhammad saw yang mendampingi beliau ketika menerima wahyu pertama adalah ……….

A. Siti Khadijah

B. Siti Aisyah

C. Siti Saodah

D. Siti Hafsah


Siasat pada Perang Khondak adalah ide dari …….

A. Sahabat Umar bin Khattab

B. Sahabat Salman Al – Faritsi

C. Sahabat Hamzah

D. Sahabat Ali bin abi Thalib


Dalam Perang Badar pasukan Muslim hanya berjumlah …..

A. 3000 orang tentara

B. 313 orang tentara

C. 200 orang tentara

D. 1000 orang tentara


Kaum Kafir Quraisy melanggar perjanjian yang sudah disepakati dalam perjanjian Hudaibiyah dengan menyerang kabilah-kabilah yang bersahabat dengan kaum muslimin, kabilah yang diserang adalah kabilah ………..

A. Aus

B. Khuza’ah

C. Khojroj

D. Bani Bakar


Salah satu sebab terjadinya perang Uhud adalah …..

A. kemenangan kaum muslimin pada perang Badar

B. gangguan kaum kafir terhadap umat islam

C. dilanggarnya perjanjian Hudaibiyah

D. dibangunnya parit yang menghalangi perdagangan kaum kafir


Paman Nabi, Hamzah bin Abdul Mutholib wafat pada perang Uhud dibunuh oleh ………

A. Abu Jahal

B. Jahsyi

C. Abu Lahab

D. Abu Nawas


Abdullah bin Ubay adalah penghasut dalam perang ……

A. Tabuk

B. Uhud

C. Badar

D. Khondak


Khondak berarti ……

A. sungai

B. irigasi

C. laut

D. parit


Nabi MUhammad SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro pada usia ?

A. 40 tahun

B. 30 tahun

C. 44 tahun

D. 33 tahun


Nabi Muhammad SAW diangkay menjadi nabi dan rasul salah satunya adalah masyarakat arab yang sangat rusak , zaman ini disebut …….

A. zaman batu

B. zaman jahiliyah

C. zaman azali

D. zaman prasejarah


Kaum Kafir Quraisy dan umat Islam mengadakan perjanjian agar dapat memperbolehkan Muslimin menunaikan ibadah haji, yaitu ……..

A. Perjanjian Hudaibiyah

B. Piagam Madinah

C. Perjanjian Aqonah I

D. Perjanjian Aqobah II


Wahyu pertama Nabi Muhammad adalah ………..

A. QS. Al Falaq 1-5

B. QS. Al Fatihah 1-5

C. QS. Al Alaq 1-5

D. QS, Al Baqarah 1-5


Perang Khondak terjadi, salah satu penyebabnya adalah …….

A. Kaum kafir Quraisy dendam keoada umat Islam

B. Kaum Quraisy semakin membenci umat Islam

C. Kaum Yahudi menganggap Islam sebagai ancaman

D. Pelanggaran yang dibuat oleh umat Islam


Nuzulul Qur’an diperingati sebagai …..

A. hijrahnya Nabi Muhammad saw

B. turunnya Al-Qur’an

C. kelahiran Nabi

D. turunnya Nabi Isa As.


Amul Fath artinya adalah ……………..

A. Tahun penaklukan kota Madinah oleh kafir Quraisy

B. Tahun penaklukan kota Makkah oleh kafir Quraisy

C. Tahun penaklukan kota Madinah oleh Umat Islam

D. Tahun penaklukan kota Madinah oleh Umat Islam


Haji Wada’ dihadiri oleh jama’ah sebanyak …….

a. 90.000

b. 100.000

c. 110.000

d. 120.000


Hamzah bin Abdul Mutholib paman Nabi gugur dalam perang ……….

A. Bubat

B. Uhud

C. Khondak

D. Paderi


Waktu yang diberikan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin untuk berkunjung ke Mekkah pada perjanjian Hudaibiyah adalah …………..

A. satu hari

B. dua hari

C. tiga hari

D. empat hari


Peperangan yang diikuti Nabi disebut ………

A. Khondak

B. Ghozwah

C. Uhud

D. Sariyyah
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.