Latihan Soal Online

Simulasi PTS Semester 2 Genap PAI SD Kelas 2

nmr89304-1urutnmr89305-2urutnmr89306-3urutnmr89307-4urutnmr89308-5urutnmr89309-6urutnmr89310-7urutnmr89311-8urutnmr89312-9urutnmr89313-10urutnmr89314-11urutnmr89315-12urutnmr89316-13urutnmr89317-14urutnmr89318-15urutnmr89319-16urutnmr89320-17urutnmr89321-18urutnmr89322-19urutnmr89323-20urutnmr89324-21urutnmr89325-22urutnmr89326-23urutnmr89327-24urutnmr89328-25urutnmr89329-26urutnmr89330-27urutnmr89331-28urutnmr89332-29urutnmr89333-30urutnmr89334-31urutnmr89335-32urutnmr89336-33urutnmr89337-34urutnmr89338-35urutnmr89339-36urutnmr89340-37urutnmr89341-38urutnmr89342-39urutnmr89343-40uruttotalx40x

Latihan 40 soal pilihan ganda Simulasi PTS Semester 2 Genap PAI SD Kelas 2 dan kunci jawaban.


Dengan berilmu kita akan mudah menggapai . . .

A. Cita-cita

B. Ketinggian

C. Pohon yang tinggi


Jawaban:

Yang selamat dari gempa bumi dahsyat adalah kaum yang. . .

A. Munafiq

B. Kafir

C. Beriman


Jawaban:

Di dalam surat Al-Ashr dijelaskan bahwa manusia itu dalam keadaan . . . kecuali orang yang beriman dan beramal sholeh

A. Berkumpul

B. Merugi

C. Beruntung


Jawaban:

Nabi Sholeh berpesan kepada kaumnya untuk tidak . . . unta betinanya

A. Membunuh

B. Memberi makan

C. Memberi minum


Jawaban:

Manusia itu dalam keadaan merugi kecuali . . .

A. Orang yang berbuat maksiat

B. Orang yang beriman dan beramal sholih

C. Orang yang menyembah berhala


Jawaban:

Kemusyrikan akan menghapuskan segala amal . . .

A. Baik

B. Buruk

C. Tercela


Jawaban:

Nabi Sholih adalah pengikut Nabi Nuh dan Nabi . . .

A. Adam

B. Idris

C. Hud


Jawaban:

Allah swt menurunkan adzab kepada kaum Nabi Sholih berupa . . .

A. Banjir bandang

B. Gempa bumi

C. Gunung meletus


Jawaban:

Berani bertanya merupakan akhlaq . . .

A. Terpuji

B. Tercela

C. Buruk


Jawaban:

Dengan bertanya maka kita akan mendapatkan . . . yang banyak

A. Ilmu

B. Uang

C. Mainan


Jawaban:

Mencari ilmu itu hukumnya . . .

A. Sunnah

B. Wajib

C. Haram


Jawaban:

Subhanallah artinya . . .

A. Allah maha besar

B. Maha suci Allah

C. Allah Maha melihat


Jawaban:

Nabi Sholih diberi mukjizat dapat mengeluarkan unta betina dari . . .

A. Pasir

B. Batu

C. Tanah


Jawaban:

Nabi Sholih mengajak kaumnya untuk bertaubat dari . . .

A. Keimanan

B. Ketaqwaan

C. Kesalahan


Jawaban:

Al-Ashr artinya . . .

A. Masa/waktu

B. Waktu shubuh

C. pertolongan


Jawaban:

Mensucikan diri dari segala kemusyrikan dengan menyembah kepada. . .

A. Allah swt

B. Nabi

C. Malaikat


Jawaban:

Kita tidak boleh iri dengan orang yang mendapat . . .

A. Nikmat

B. Musibah

C. Celaka


Jawaban:

Kaum Nabi Shalih menyembah . . .

A. Berhala

B. Malaikat

C. Allah swt


Jawaban:

Manfaat menuntut ilmu adalah bahagia di dunia dan . . .

A. Di rumah

B. Di sekolah

C. Di akhirat


Jawaban:

Nabi Sholih mengajak pemimpin kaum Tsamud untuk menyembah . . .

A. Berhala

B. Patung

C. Allah swt


Jawaban:

Bila dalam melaksanakan pelajaran kita belum mengerti, maka kita harus . . .

A. Bertanya

B. Diam

C. Acuh


Jawaban:

Surat Al-Ashr termasuk surat makiyyah karena di turunkan . . . Nabi hijrah ke Madinah

A. Sebelum

B. Sesudah

C. Sebelum dan sesudah


Jawaban:

Pepatah mengatakan : Malu bertanya sesat . . .

A. Di jalan

B. Di depan

C. Di belakang


Jawaban:

Allah swt Maha sempurna sehingga memiliki sifat . . .

A. Al-Quddus

B. Al-Bashir

C. As-Sami’


Jawaban:

Surat al-ashr di turunkan di kota . . .

A. Madinah

B. Mekkah

C. Mesir


Jawaban: