Latihan Soal Online

PTS Bahasa Sunda SMP Kelas 7

Latihan soal dan kunci jawaban PTS Bahasa Sunda SMP Kelas 7.


Dongeng sasakala anu asalna ti kabupaten bandung Barat nyaeta ….

A. Sasakala maung panjalu

B. Sasakala gunung Tangkuban parahu

C. Sasakala cigondewah

D. Sasakala pamanukan


Jawaban:

Urang linggih di wewengkon sunda. Janten kedah tiasa nyarios basa sunda. Wewengkon sarua hartina sareung …..

A. Daerah

B. Imah

C. Tempat

D. Sawah


Jawaban:

Dongeng “jonggrang kalapitung” kaasup kana dongeng ….

A. Sasatoan

B. Sasakala

C. Sajarah

D. Jalma Biasa


Jawaban:

Susun kalimah di handap ieu jadi kalimah anu merenah.

1. Kedah

2. Ka

3. Urang

4. Tumut

5. Teh

6. Guru

A. 1-2-3-4-5-6

B. 3-5-1-4-2-6

C. 3-6-5-4-2-1

D. 6-5-4-3-2-1


Jawaban:

“Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét” ka asup kana dongéng ….

A. Sasatoan

B. Sasakala

C. Sajarah

D. Jalma biasa


Jawaban:

Abdi medal di seoul kaping 6 juni 2003. Nulis tanggal dina basa sunda anu pang bener na nyaeta ….

A. Abdi medal di seoul kaping enam juni tahun dua ribu tiga

B. Abdi medal di seoul kaping genep juni tahun dua rebu tiga

C. Abdi medal di seoul kaping enam juni taun dua ribu tilu

D. Abdi medal di seoul kaping genep juni taun dua rebu tilu


Jawaban:

Nepangkeun wasta abdi Jaehyun. Wasta sarua hartina sareng …..

A. Yuswa

B. Linggih

C. Karesep

D. Ngaran


Jawaban:

Dongeng teh nyaeta carita rekaan (fiksi) anu ngandung hal-hal pamohalan. Pamohalan sarua hartina jeung ….

A. Kenyataan

B. Kajadian

C. Lalakon

D. Mustahil


Jawaban:

Di handap ieu anu kaasup dongeng sasatoan, iwal ….

A. Sakadang kuya jeung sakadang monyet

B. Gajah eleh ku sireum

C. Tukang cukur panipuan

D. Peucang keuna ku leugeut


Jawaban:

Dongeng anu aya patalina jeung sajarah tempat disebut …..

A. Sasakala

B. Sajarah

C. Jalma Biasa

D. Sasatoan


Jawaban:

Nepangkeun hartina…

A. Nyaritakeun

B. Mintonkeun

C. Ngenalkeun

D. Paguneman


Jawaban:

Tokoh anu aya dina dongeng sasakala gunung tangkuban perahu nyaeta ….

A. Si Kabayan

B. Si Lamsijan

C. Sangkuriang

D. Si Bosetek


Jawaban:

Dongeng ti Kabupaten Kuningan nyaeta …

A. Sasakala Cisanggarung

B. Sasakala Awirarangan

C. Sasakala Leuwigoong

D. Sasakala Leuwisipatahunan


Jawaban:

Karesep abdi teh maen game sareng maen sonlah. Karesep hartina….

A. Kasep

B. Ngaran

C. Hobi

D. Diajar


Jawaban:

Tokoh anu aya dina dongeng sasakala gunung tangkuban perahu nyaeta ….

A. Si Kabayan

B. Si Lamsijan

C. Sangkuriang

D. Si Bosetek


Jawaban:

Paripolah hartina ….

A. Hewan

B. Tingkah Laku

C. Pohon

D. Jalma


Jawaban:

Dongeng teh kaasup karya balarea, lantaran ….

A. Sumebar sacara tinulis

B. Sumebar sacara lisan

C. Teu kanyahoan nu ngarangna

D. Kanyahoan nu ngarangna


Jawaban:

Dongeng teh kaasup karya balarea, lantaran ….

A. Sumebar sacara tinulis

B. Sumebar sacara lisan

C. Teu kanyahoan nu ngarangna

D. Kanyahoan nu ngarangna


Jawaban:

Obrolan patémpas-témpas antara dua urang atawa leuwih nyaéta…….

A. Paguneman

B. Pagungeman

C. Pagunem

D. Pagumenan


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.