Latihan Soal PTS Bahasa Sunda SMP Kelas 7

Preview:


Tokoh anu aya dina dongeng sasakala gunung tangkuban perahu nyaeta ….

A. Si Kabayan

B. Si Lamsijan

C. Sangkuriang

D. Si Bosetek


Di handap ieu anu kaasup dongeng sasatoan, iwal ….

A. Sakadang kuya jeung sakadang monyet

B. Gajah eleh ku sireum

C. Tukang cukur panipuan

D. Peucang keuna ku leugeut


Karesep abdi teh maen game sareng maen sonlah. Karesep hartina….

A. Kasep

B. Ngaran

C. Hobi

D. Diajar


Nepangkeun hartina…

A. Nyaritakeun

B. Mintonkeun

C. Ngenalkeun

D. Paguneman


Dongeng teh kaasup karya balarea, lantaran ….

A. Sumebar sacara tinulis

B. Sumebar sacara lisan

C. Teu kanyahoan nu ngarangna

D. Kanyahoan nu ngarangna


Dongeng “jonggrang kalapitung” kaasup kana dongeng ….

A. Sasatoan

B. Sasakala

C. Sajarah

D. Jalma Biasa


“Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét” ka asup kana dongéng ….

A. Sasatoan

B. Sasakala

C. Sajarah

D. Jalma biasa


Dongeng ti Kabupaten Kuningan nyaeta …

A. Sasakala Cisanggarung

B. Sasakala Awirarangan

C. Sasakala Leuwigoong

D. Sasakala Leuwisipatahunan


Dongeng sasakala anu asalna ti kabupaten bandung Barat nyaeta ….

A. Sasakala maung panjalu

B. Sasakala gunung Tangkuban parahu

C. Sasakala cigondewah

D. Sasakala pamanukan


Nepangkeun wasta abdi Jaehyun. Wasta sarua hartina sareng …..

A. Yuswa

B. Linggih

C. Karesep

D. Ngaran


Tokoh anu aya dina dongeng sasakala gunung tangkuban perahu nyaeta ….

A. Si Kabayan

B. Si Lamsijan

C. Sangkuriang

D. Si Bosetek


Dongeng anu aya patalina jeung sajarah tempat disebut …..

A. Sasakala

B. Sajarah

C. Jalma Biasa

D. Sasatoan


Abdi medal di seoul kaping 6 juni 2003. Nulis tanggal dina basa sunda anu pang bener na nyaeta ….

A. Abdi medal di seoul kaping enam juni tahun dua ribu tiga

B. Abdi medal di seoul kaping genep juni tahun dua rebu tiga

C. Abdi medal di seoul kaping enam juni taun dua ribu tilu

D. Abdi medal di seoul kaping genep juni taun dua rebu tilu


Urang linggih di wewengkon sunda. Janten kedah tiasa nyarios basa sunda. Wewengkon sarua hartina sareung …..

A. Daerah

B. Imah

C. Tempat

D. Sawah


Paripolah hartina ….

A. Hewan

B. Tingkah Laku

C. Pohon

D. Jalma


Dongeng teh kaasup karya balarea, lantaran ….

A. Sumebar sacara tinulis

B. Sumebar sacara lisan

C. Teu kanyahoan nu ngarangna

D. Kanyahoan nu ngarangna


Dongeng teh nyaeta carita rekaan (fiksi) anu ngandung hal-hal pamohalan. Pamohalan sarua hartina jeung ….

A. Kenyataan

B. Kajadian

C. Lalakon

D. Mustahil


Susun kalimah di handap ieu jadi kalimah anu merenah.

1. Kedah

2. Ka

3. Urang

4. Tumut

5. Teh

6. Guru

A. 1-2-3-4-5-6

B. 3-5-1-4-2-6

C. 3-6-5-4-2-1

D. 6-5-4-3-2-1


Obrolan patémpas-témpas antara dua urang atawa leuwih nyaéta…….

A. Paguneman

B. Pagungeman

C. Pagunem

D. Pagumenan
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.