Latihan Soal Online

PTS Bahasa Sunda SMP Kelas 7

Latihan 19 soal pilihan ganda PTS Bahasa Sunda SMP Kelas 7 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Tokoh anu aya dina dongeng sasakala gunung tangkuban perahu nyaeta ….

A. Si Kabayan

B. Si Lamsijan

C. Sangkuriang

D. Si Bosetek


Jawaban:


Susun kalimah di handap ieu jadi kalimah anu merenah.

1. Kedah

2. Ka

3. Urang

4. Tumut

5. Teh

6. Guru

A. 1-2-3-4-5-6

B. 3-5-1-4-2-6

C. 3-6-5-4-2-1

D. 6-5-4-3-2-1


Jawaban:


Dongeng sasakala anu asalna ti kabupaten bandung Barat nyaeta ….

A. Sasakala maung panjalu

B. Sasakala gunung Tangkuban parahu

C. Sasakala cigondewah

D. Sasakala pamanukan


Jawaban:


Karesep abdi teh maen game sareng maen sonlah. Karesep hartina….

A. Kasep

B. Ngaran

C. Hobi

D. Diajar


Jawaban:


“Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét” ka asup kana dongéng ….

A. Sasatoan

B. Sasakala

C. Sajarah

D. Jalma biasa


Jawaban:


Dongeng teh nyaeta carita rekaan (fiksi) anu ngandung hal-hal pamohalan. Pamohalan sarua hartina jeung ….

A. Kenyataan

B. Kajadian

C. Lalakon

D. Mustahil


Jawaban:


Paripolah hartina ….

A. Hewan

B. Tingkah Laku

C. Pohon

D. Jalma


Jawaban:


Tokoh anu aya dina dongeng sasakala gunung tangkuban perahu nyaeta ….

A. Si Kabayan

B. Si Lamsijan

C. Sangkuriang

D. Si Bosetek


Jawaban:


Dongeng anu aya patalina jeung sajarah tempat disebut …..

A. Sasakala

B. Sajarah

C. Jalma Biasa

D. Sasatoan


Jawaban:


Dongeng ti Kabupaten Kuningan nyaeta …

A. Sasakala Cisanggarung

B. Sasakala Awirarangan

C. Sasakala Leuwigoong

D. Sasakala Leuwisipatahunan


Jawaban: