Latihan Soal Online

PAT Bahasa Sunda SD Kelas 3

Latihan soal dan kunci jawaban PAT Bahasa Sunda SD Kelas 3.


Bahan anu diperlukeun keur nyieun langlayangan di antarana ….

A. beusi

B. tembaga

C. kawat

D. kertas


Jawaban:

Nu ngalahirkeun urang teh nyaeta………….

A. bapa

B. indung

C. bibi

D. nini


Jawaban:

Sebutan pikeun adi bapa anu lalaki….

A. aki

B. apa

C. emang

D. ua


Jawaban:

Cing atuh buuk teh gera …….. atuh! Ulah diantepkeun sina kusut kitu!

A. sapuan

B. sisiran

C. ampihan

D. angsulan


Jawaban:

Budak anu babari dititah, disebut….

A. ogoan

B. eraan

C. daekan

D. pohoan


Jawaban:

Ibuna bapa abdi sok disebut….

A. indung

B. nini

C. bibi

D. ua


Jawaban:

Sukuna……. ku beuling da teu di sandal.

A. kacugak

B. kabuka

C. katakol

D. katincak


Jawaban:

Cara nulis ngaran nu bener nyaeta……

A. Yudi , deni jeung roni

B. Andi, Arya jeung Bayu

C. Reni, riri jeung, wati

D. Rudi, mala, jeung Wati


Jawaban:

masarakat anu pangleutikna nya eta…..

A. kumpulan

B. masarakat

C. kulawarga

D. pancakaki


Jawaban:

Ayeuna rea jajanan anu ngabahayakeun kasehatan.

Rea sarua hartina jeung ….
_
A. loba

B. sering

C. kotor

D. beresih


Jawaban:

Maca puisi the sorana kudu….

A. lendo

B. tarik

C. gancang

D. jelas


Jawaban:

Kembang bawang ngarana….

A. jamotrot

B. bolotot

C. ulated

D. olohok


Jawaban:

Anak gajah ngarana….

A. eneng

B. menel

C. belo

D. begu


Jawaban:

Bungbuahan anu rasana haseum nyaeta….

A. cau

B. kadu

C. sawo

D. kadongdong


Jawaban:

Dudi meuli bebedilan ti Bandung. Nu nuduhkeun katerangan ( K) tina kalimah tadi nyaeta…

A. Dudi

B. meuli

C. bebedilan

D. Bandung


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.