Latihan Soal Online

PAS Bahasa Sunda SD Kelas 4

Latihan soal dan kunci jawaban PAS Bahasa Sunda SD Kelas 4.


Lamun mibanda cita-cita jadi pangacara kudu sakola ka paguron luhur

A. Kedokteran

B. Hukum

C. Sastra


Jawaban:

Pamarentah Belanda harita dipingpin ku Daendels, nu kawentar disebut…

A. Mas Baik

B. Mas Galak

C. Mas Jahat


Jawaban:

Bubuahan nu digambarkeun keur leubeut dina sajak “Tanjungkerta” nya eta

A. Jeruk, kadu, kalapa

B. Jeruk, kadu, mangga

C. Kadu, mangga, sirsak


Jawaban:

Raden Dwi Sartika dibabarkeun di ??

A. Bandung

B. Yogya

C. Purwakarta


Jawaban:

Paguneman aslana tina kecap…

A. Pagunem

B. Guneman

C. Gunem


Jawaban:

Kenteng biasana digunakeun pikeun nutupan

A. Tembok

B. Suhunan

C. Buruan


Jawaban:

Sajak “Tanjungkerta” mangrupa karya

A. Ajip Rosidi

B. Taufik Ampera

C. Yus Rusyana


Jawaban:

Salian ku muji syukur ka yang widi, anu kudu dilakonan nonoman dina ngajenan jasa pahlawan nya eta

A. Ngatur barangdahar

B. Loba babaturan

C. Diajar sing junun


Jawaban:

Nu teu kaasup kana kecap kantetan dina kecap di handap nya eta…

A. Bodas ceuli

B. Indung beurang

C. Nini-nini


Jawaban:

Kaayaan paswahan nu digambarkeun dina sajak “Tanjungkerta” nya eta

A. Laukna tinggulusur

B. Parena keur rampak

C. Pepelakanna gararing


Jawaban:

Ngajenan jasa para pahlawan mangrupa kawajiban.

A. Mahasiswa

B. Sarerea

C. Barudak


Jawaban:

Ibuna pangeran Kornel nya eta?

A. Nyi Mas Nagakasih

B. Raden Ayu Lasmaningrat

C. Raden Dwi Sartika


Jawaban:

Sangkan cita-cita urang kahontal, kudu

A. Tigin

B. Ngedul

C. Getol diajar


Jawaban:

Raden Dwi Sartika teh mangrupa pahlawan dina widang?

A. Ekonomi

B. Atikan

C. Pulitik


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.