Latihan Soal Online

IPA Biologi SMP Kelas 7

Latihan soal pilihan ganda IPA Biologi SMP Kelas 7 dan kunci jawaban.


Organ-0rgan penyusun  sistem pernapasan adalah …

A. Hidung , paru-paru dan jantung

B. Hidung, tenggorokan dan paru-paru

C. Hidung, kerongkongan dan paru-paru

D. Paru-paru, jantung dan pembuluh darah


Jawaban:

Organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsung proses fotosintesis adalah ….
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Jawaban:

Tempat berlangsungnya fotosintesis adalah ….

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Jawaban:

fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah ….

A.Mengangkut unsur hara, air dan garam mineral
B.Mengedarkan zat makanan
C.Melakukan pertumbuhan sekunder
D.Sebagai tempat penyimpan cadang makanan

Jawaban:

Jaringan palisade dan bunga karang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Hal ini karena kedua jaringan tersebut memiliki ….

A. Klorofil

B. Vakuola

C. Stomata

D. Butir amilum 


Jawaban:

Sel tumbuhan dan sel hewan mempunyai bentuk yang berbeda. Perbedaan bentuk tersebut adalah …
A. sel hewan lebih kompak daripada sel tumbuhan     

B. sel tumbuhan mempunyai bentuk yang berubah-ubah

C. sel tumbuhan tampak lebih kukuh daripada sel hewan    

D. sel hewan lebih mempunyai bentuk daripada sel tumbuhan


Jawaban:

Dalam organisasi kehidupan, terdapat akar, batang, daun, bunga, buah dan biji pada tumbuhan termasuk …

A. Organ

B. Jaringan

C. Organisme

D. Sistem organ


Jawaban:

1. Perhatikan beberapa organ berikut !

1) Jantung

2) Paru-paru

3) Ginjal

4) Hati

5) Lambung

6) Hidung

Organ penyusun sistem ekskresi ditunjukkan oleh nomor…

A. 2), 3), dan 4)

B. 1), 2) dan 4)

C. 2), 4) dan 6)

D. 3), 4), dan 5)


Jawaban:

Beberapa Jenis Jaringan Sebagai berikut!

1) Jaringan epitel

2) Jaringan pengangkut

3) Jaringan epidermis

4) Jaringan otot

5) Jaringan saraf

Jaringan yang hanya ditemukan pada hewan adalah …
A. 1),  2) dan 5)

B. 1),  4) dan 5)

C. 2),  3) dan 4)

D. 3), 4) dan 5)


Jawaban:

Hewan, tumbuhan dan manusia termasuk organisme. Dalam organisasi kehidupan, organisme adalah …..

A. Kerjasama dua sistem organ

B. Kumpulan sistem organ yang bekerja sama saling terkait

C. Kumpulan beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama

D. Tiga sistem organ yang bersatu, tetapi tiap-tiap organ mempunyai tugas tersendiri


Jawaban:

nama jaringan beserta fungsi yang benar adalah …

A. A. Meristem berfungsi

B. Mengangkut air dan garam mineral

C. B. Epidermis daun berfungsi

D. mengangkut air dan garam mineral
A. a

B. b

C. c

D. d


Jawaban:

Dalam organisasi kehidupan, Sekelompok organ yang bekerjasama untuk melakukan fungsi tertentu adalah …

A. Jaringan

B. Organisme

C. Organel sel

D. Sistem organ


Jawaban:

Sekelompok jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu adalah …

A. Jaringan

B. Organime

C. Organ

D. Sel


Jawaban:

Urutan organisasi kehidupan yang benar adalah …
A. Sel- organ – jaringan – sistem organ – organisme

B. Sel – jaringan – organ – sistem organ – organisme

C.   Sel – jaringan – sistem organ – organ – organisme

D. Jaringan – organ – sel – organisme – sistem organ


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.